Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu Phiếu Chi

Được đăng lên bởi ʚɞ Vy Sarangʚɞ
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 171 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHIẾU CHI

Ngày 05 tháng 05 năm 2015
Họ, tên người chi tiền: Ông TRẦN CAO ANH.
Địa chỉ người chi tiền: Văn phòng số 1, tầng 8, block D1, tòa Cantavil, An Phú, Q2,
TP.HCM.
Họ, tên người nhận tiền: Ngô Xuân Dương
Địa chỉ người nhận tiền: 333C Lương Định Của, phường An Phú,Quận 2, TPHCM
Lý do chi: Vật tư gạch Mosaic + gạch 30x30 cho bên Villa Quận 2.
Số tiền: 33.430.000VNĐ ( đã cọc 2.000.000 còn lại 31.430.000VNĐ)
(Viết bằng chữ: Ba mươi mốt triệu bốn trăm ba mươi nghìn đồng chẵn.)
Kèm theo:
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người lập
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ): ..................................................................................

Thủ quỹ
(Ký, họ tên)

Ngày 22 tháng 04 năm2015
Người nhận tiền
(Ký, họ tên)

...
PHIẾU CHI
Ngày 05 tháng 05 năm 2015
Họ, tên người chi tiền: Ông TRẦN CAO ANH.
Địa chỉ người chi tiền: Văn phòng số 1, tầng 8, block D1, tòa Cantavil, An Phú, Q2,
TP.HCM.
Họ, tên người nhận tiền: Ngô Xuân Dương
Địa chỉ người nhận tiền: 333C Lương Định Của, phường An Phú,Quận 2, TPHCM
Lý do chi: Vật tư gạch Mosaic + gạch 30x30 cho bên Villa Quận 2.
Số tiền: 33.430.000VNĐ ( đã cọc 2.000.000 còn lại 31.430.000VNĐ)
(Viết bằng chữ: Ba mươi mốt triệu bốn trăm ba mươi nghìn đồng chẵn.)
Kèm theo:
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người lập
(Ký, họ tên)
Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ): ..................................................................................
Thủ quỹ
(Ký, họ tên)
Ngày 22 tháng 04 năm2015
Người nhận tiền
(Ký, họ tên)
Mẫu Phiếu Chi - Người đăng: ʚɞ Vy Sarangʚɞ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu Phiếu Chi 9 10 5