Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu phiếu yêu cầu sửa chữa trang thiết bị văn phòng

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1008 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHIẾU YÊU CẦU SỬA CHỮA TRANG THIẾT BỊ VĂN PHÒNG
Ngày …….. tháng………. năm 20….

Tên nhân viên:.................................................................................................................................
Bộ phận: ..........................................................................................................................................
STT

Nội dung yêu cầu

Người yêu cầu

SL

Trưởng bộ phận

Tình trạng

Lý do

Phòng HCNS

Ngày hoàn thành

Giám đốc

...
PHIẾU YÊU CẦU SỬA CHỮA TRANG THIẾT BỊ VĂN PHÒNG
Ngày …….. tháng………. năm 20….
Tên nhân viên:.................................................................................................................................
Bộ phận: ..........................................................................................................................................
STT Nội dung u cầu SL Tình trạng do
Ngày hoàn thành
Người yêu cầu
Trưởng b phận
Phòng HCNS
Giám đốc
Mẫu phiếu yêu cầu sửa chữa trang thiết bị văn phòng - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu phiếu yêu cầu sửa chữa trang thiết bị văn phòng 9 10 58