Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu sổ ghi chép bán hàng Sales Follo

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 198 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sales Follow-Up
Client Information
Tên công ty:

Type of Business:

Địa chỉ công ty:
City:

State:

Contact:

ZIP:

Điện thoại:

Fax:

Title:

Proposal:

Sales Tracking Sheet
Ngày

Ghi chú

Date to Follow-Up

Initial

...
Sales Follow-Up
Client Information
Tên công ty: Type of Business:
Địa chỉ công ty:
City: State: ZIP: Điện thoại: Fax:
Contact: Title:
Proposal:
Sales Tracking Sheet
Ngày Ghi chú Date to Follow-Up Initial
Mẫu sổ ghi chép bán hàng Sales Follo - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu sổ ghi chép bán hàng Sales Follo 9 10 349