Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu sổ nhập và kiểm kê TBTN

Được đăng lên bởi doanlen1912
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 166 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MÔN: …………………………….
Ngày Họ và tên
tháng
người
STT năm
nhập
nhập thiết bị

Tên thiết bị

Năm Đơn
Số
sản
vị
xuất tính lượng

Đơn
giá

Thành tiền

NĂM KIỂM KÊ
201
Còn Mất Lí do

201
Còn Mất Lí do

201
Còn Mất Lí do

201
Còn Mất Lí do

...
STT Tên thiết bị Thành ền
MÔN: …………………………….
Ngày
tháng
năm
nhập
Họ và tên
người
nhập
thiết bị
Năm
sản
xuất
Đơn
vị
&nh
Số
lượng
Đơn
giá
Mẫu sổ nhập và kiểm kê TBTN - Trang 2
Mẫu sổ nhập và kiểm kê TBTN - Người đăng: doanlen1912
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Mẫu sổ nhập và kiểm kê TBTN 9 10 698