Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu sổ theo dõi khách ra vào cổng

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 439 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUY ĐỊNH QUẢN LÝ KHÁCH RA VÀO CÔNG TY

Mã hiệu: HC-20-BM01
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 15/02/08

SỔ THEO DÕI KHÁCH RA VÀO CỔNG
Ngày

Họ tên

Cơ quan

Người cần gặp

Nội dung công việc

Giờ vào

Giờ ra

...
SỔ THEO DÕI KHÁCH RA VÀO CỔNG
Ngày Họ tên Cơ quan Người cần gặp Nội dung công việc Giờ vào Giờ ra
QUY ĐỊNH QUẢN LÝ KHÁCH RA VÀO CÔNG TY
Mã hiệu: HC-20-BM01
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 15/02/08
Mẫu sổ theo dõi khách ra vào cổng - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu sổ theo dõi khách ra vào cổng 9 10 766