Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu sổ theo dõi khen thưởng

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 358 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỔ THEO DÕI KHEN THƯỞNG
Stt

Số quyết
định

Ngày

Lý do khen thưởng

Người được
khen thưởng

Hình thức khen thưởng

...
SỔ THEO DÕI KHEN THƯỞNG
Stt
S quy t ế
nhđị
Ng yà Lý do khen th ngưở
Ng i cườ đượ
khen th ngưở
Hình th c khen th ng ưở
Mẫu sổ theo dõi khen thưởng - Trang 2
Mẫu sổ theo dõi khen thưởng - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu sổ theo dõi khen thưởng 9 10 157