Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu sổ theo dõi khiếu nại

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 178 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỔ THEO DÕI KHIẾU NẠI
Stt

Họ tên người khiếu nại

Ngày thụ lý

Nội dung vụ
việc

Cách giải quyết

Ngày

Theo dõi

...
SỔ THEO DÕI KHIẾU NẠI
Stt H tên ng i khi u n i ườ ế Ng y th à N i dung v
vi c
Cách gi i quy t ế Ng yà Theo dõi
Mẫu sổ theo dõi khiếu nại - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu sổ theo dõi khiếu nại 9 10 21