Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu sơ yêu lý lịch xin việc ngành xây dựng

Được đăng lên bởi tienviet087
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1232 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Sau 30/04/1975:.............................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ảnh 4X6

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
30. Họ và tên anh, chị, em ruột: năm sinh? Đã và đang làm gì? hiện nay ở đâu?
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
31. Họ và tên vợ (chồng) và các con: năm sinh? đã và đang làm gì? hiện nay ở đâu?
...........................................................................................................................
Sau 30/04/1975:.............................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
30. Họ và tên anh, chị, em ruột: năm sinh? Đã và đang làm gì? hiện nay ở đâu?
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
31. Họ và tên vợ (chồng) và các con: năm sinh? đã và đang làm gì? hiện nay ở đâu?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Tôi xin cam đoan những lời khai trên đúng sự thật. Nếu sai trái tôi hoàn toàn chịu
trách nhiệm trước Công ty và pháp luật Nhà nước.
XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN
ĐỊA PHƯƠNG ..........., Ngày tháng năm 200
NGƯỜI KHAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SƠ YẾU LÝ LỊCH
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên khai sinh:................................................................................................................................
Họ và tên thường dùng:..........................................................................................................................
Giới tính: Nam Nữ
Ngày sinh:..............................................Nơi sinh:.................................................................................
Dân tộc:..................................................Tôn giáo:.................................................................................
Số CMND:……………………..Ngày cấp…………………….Nơi cấp………………………….
Quê quán:................................................................................................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:............................................................................................................
Nơi ở hiện nay:.......................................................................................................................................
Thành phần gia đình xuất thân:..............................................................................................................
Trình độ văn hoá:............................................ Hệ: Phổ thông Bổ túc văn hoá:
Chức danh/chức vụ hiện nay:.................................................................................................................
Đơn vị công tác:.....................................................................................................................................
Ngày nhập ngũ:........................................................ Ngày xuất ngũ:.....................................................
Cấp bậc trước khi xuất ngũ:....................................................................................................................
Đối tượng chính sách:
Con liệt sỹ:
Thương binh: Hạng 1/4: Hạng 2/4: Hạng 3/4: Hạng 4/4:
Bệnh binh: Hạng 1/3: Hạng 2/3: Hạng 3/3:
Khác, cụ thể là:.......................................................................................................................................
Đảng viên: Chưa Dự bị: Chính thức: Ngày vào.............................................
Ngày vào cơ quan Nhà nước:................ ................................................................................................
Ngày vào làm việc tại Công ty:............. ................................................................................................
Ngày vào làm việc trong ngành Dầu khí:..............................................Tại đơn vị:...............................
................................................................................................................................................................
......................................................
Trình độ chuyên môn:
Chuyên ngành 1:..................................................................................................................................
Bằng loại: Xuất sắc: Giỏi: Khá: Trung bình:
Khác, cụ thể là:.............................................................................................................
Ảnh 4X6
Mẫu sơ yêu lý lịch xin việc ngành xây dựng - Trang 2
Mẫu sơ yêu lý lịch xin việc ngành xây dựng - Người đăng: tienviet087
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu sơ yêu lý lịch xin việc ngành xây dựng 9 10 931