Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu theo dõi doanh thu hàng ngày Tiếng anh

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 300 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Daily Sales Recap
For the Month of ......................., ..............................
Da
te
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Taxable
Sales

Nontaxable
Sales

Total Sales

23
24
25
26
27
28
29
30
To
tal

...
Daily Sales Recap
For the Month of ......................., ..............................
Da
te
Taxable
Sales
Nontaxable
Sales
Total Sales
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Mẫu theo dõi doanh thu hàng ngày Tiếng anh - Trang 2
Mẫu theo dõi doanh thu hàng ngày Tiếng anh - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu theo dõi doanh thu hàng ngày Tiếng anh 9 10 430