Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu thông tin ứng tuyển dành cho sinh viên - Ngân hàng Sacombank

Được đăng lên bởi Moom' Hg
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 8884 lần   |   Lượt tải: 19 lần
(Dán ảnh
2x3)

BẢN THÔNG TIN SINH VIÊN
Chức danh dự tuyển:

Đơn vị dự tuyển:

 Vị trí 1:……………………

 Khu vực TP. Hồ Chí Minh

Chi nhánh/Quận huyện
……………………………………….
………………………………………
(Ghi rõ 1 – 3 Chi nhánh/Quận
huyện phù hợp nhất) hoặc

…………………………………

Vị trí 2: ……………………

 Khu vực TP. Hà Nội

…………………………………

Vị trí 3: ……………………

 Theo sự phân công của Ngân

 Khu vực Tây Nam Bộ

hàng

…………………………………
THÔNG TIN CÁ NHÂN:
Họ tên:……………………………………….
……………………………………………….

Chiều cao:…….m

Nam Nữ
Ngày sinh:………………….

Cân nặng:…….kg

Số CMND………………………………. ….

Ngày cấp:………………….

Nơi cấp: ………………………….

Trường

Khoa

Chuyên ngành

ĐT liên lạc:

Email:

ĐT liên lạc khẩn:

Hộ khẩu thường trú:
Địa chỉ liên lạc:
Tính cách

Điểm mạnh – Điểm yếu

Sở thích

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP: (từ PTTH đến nay)
Thời gian

Trường/Đơn vị đào tạo

Chuyên ngành

Xếp loại

KỸ NĂNG: (Ghi rõ trình độ/Chứng chỉ)
Ngoại ngữ

Vi tính

Kỹ năng khác

 Anh Văn:……………………..
 Hoa Văn:……………………..
 Khác:…………………………

……………………………………
……………………………………
……………………………………

………………………………………
………………………………………
………………………………………

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA
Thời gian

Hoạt động

Vai trò/Công việc

Thành tích

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Thời gian

Tên công ty

Vị trí

Nhiệm vụ/Trách nhiệm

THÔNG TIN BỔ SUNG:
1. Bạn có người thân hiện đang làm việc tại
Sacombank không? Nếu có, ghi rõ mối quan hệ đó.

 Không  Có : ..

2. Nếu Sacombank bố trí công tác tại tỉnh/thành khác,
cách xa nơi bạn đang sinh sống, bạn có chấp nhận
không? Nếu có, ghi rõ tỉnh/thành đó

 Không  Có

3. Bạn biết thông tin Chương trình “Thực tập viên tiềm
năng Sacombank” từ đâu?

…………………………………………………….

.....................................................................

 Nhà trường  Báo chí  website
sacombank
Khác: ………………………

Tôi xin đảm bảo rằng những thông tin trên đây hoàn toàn đúng sự thật. Tôi đồng ý để Sacombank kiểm tra
những thông tin trên của tôi.
……………….,ngày………/………/2012
Sinh viên
(ký và ghi rõ họ tên)

...
BẢN THÔNG TIN SINH VIÊN
Chức danh dự tuyển:
Vị trí 1:……………………
…………………………………
Vị trí 2: ……………………
…………………………………
Vị trí 3: ……………………
…………………………………
Đơn vị dự tuyển:
Khu vực TP. Hồ Chí Minh
Khu vực TP. Hà Nội
Khu vực Tây Nam Bộ
Chi nhánh/Quận huyện
……………………………………….
………………………………………
(Ghi rõ 1 – 3 Chi nhánh/Quận
huyện phù hợp nhất) hoặc
Theo sự phân công của Ngân
hàng
THÔNG TIN CÁ NHÂN:
Họ tên:……………………………………….
……………………………………………….
Nam Nữ
Ngày sinh:………………….
Chiều cao:…….m
Cân nặng:…….kg
Số CMND………………………………. …. Ngày cấp:………………….
Nơi cấp: ………………………….
Trường Khoa Chuyên ngành
ĐT liên lạc: Email: ĐT liên lạc khẩn:
Hộ khẩu thường trú:
Địa chỉ liên lạc:
Tính cách Điểm mạnh – Điểm yếu Sở thích
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP: (từ PTTH đến nay)
Thời gian Trường/Đơn vị đào tạo Chuyên ngành Xếp loại
KỸ NĂNG: (Ghi rõ trình độ/Chứng chỉ)
Ngoại ngữ Vi tính Kỹ năng khác
(Dán ảnh
2x3)
Mẫu thông tin ứng tuyển dành cho sinh viên - Ngân hàng Sacombank - Trang 2
Mẫu thông tin ứng tuyển dành cho sinh viên - Ngân hàng Sacombank - Người đăng: Moom' Hg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu thông tin ứng tuyển dành cho sinh viên - Ngân hàng Sacombank 9 10 799