Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu thư xin việc dành cho sinh viên mới ra trường

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 2038 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu thư xin việc dành cho Sinh Viên mới ra trường.

Những sinh viên mới ra trường thường gặp khó khăn trong việc viết thư xin việc và lý
lịch trích ngang. Dưới đây là một mẫu hướng dẫn có tính gợi ý cho các bạn. Trong
thư xin việc này, ứng viên đã nêu được rất rõ thế mạnh của mình:
(Phần viết địa chỉ liên lạc của ứng viên)
(Phần viết tên người tiếp nhận tuyển dụng
Địa chỉ nhà tuyển dụng)
Thưa ông/bà...,
Tính cách hướng ngoại, kinh nghiệm bán hàng và bằng cấp tôi mới đạt được gần đây là
những lý do tại sao tôi là ứng viên tiềm năng cho vị trí môi giới bảo hiểm trong công ty
California Investments, Inc.
Tôi mới tốt nghiệp chuyên ngành marketing trường Đại học Oregon và tôi cũng là chủ
tích Hiệp hội Lãnh đạo Tương lai Hoa Kỳ và Hiệp hội Marketing Hoa Kỳ tại trường.
Dù mới tốt nghiệp, tôi không giống các sinh viên mới ra trường khác. Tôi đã từng học tại
các trường ở bang Michigan, Arizona, and Oregon. Và tôi trang trải chi phí học tập tại
các trường này bằng các công việc làm thêm như bán quảng cáo trên radio, bán đăng ký
mua báo dài hạn và làm nhân viên phục vụ quầy bar.
Tôi có tính cách trưởng thành cũng như các kỹ năng, năng lực để bắt đầu công việc môi
giới bảo hiểm và tôi muốn làm công việc này tại California, quê hương tôi.
Tôi sẽ trở về California vào cuối tháng này và tôi rất muốn trao đổi thêm với ông về công
việc tại California Investments. Sau khi gửi thư này, tôi sẽ gọi điện cho ông để xem
chúng ta có thể sắp xếp thời gian gặp gỡ.
Cảm ơn ông đã dành thời gian và xem xét.
Kính thư,
John Oakley
Nguồn: TimViecNhanh.Com

...
Mẫu thư xin việc dành cho Sinh Viên mới ra trường.
Những sinh viên mới ra trường thường gặp khó khăn trong việc viết thư xin việc và lý
lịch trích ngang. Dưới đây là một mẫu hướng dẫn có tính gợi ý cho các bạn. Trong
thư xin việc này, ứng viên đã nêu được rất rõ thế mạnh của mình:
(Phần viết địa chỉ liên lạc của ứng viên)
(Phần viết tên người tiếp nhận tuyển dụng
Địa chỉ nhà tuyển dụng)
Thưa ông/bà...,
Tính cách hướng ngoại, kinh nghiệm bán hàng và bằng cấp tôi mới đạt được gần đây là
những lý do tại sao tôi là ứng viên tiềm năng cho vị trí môi giới bảo hiểm trong công ty
California Investments, Inc.
Tôi mới tốt nghiệp chuyên ngành marketing trường Đại học Oregon và tôi cũng là chủ
tích Hiệp hội Lãnh đạo Tương lai Hoa Kỳ và Hiệp hội Marketing Hoa Kỳ tại trường.
Dù mới tốt nghiệp, tôi không giống các sinh viên mới ra trường khác. Tôi đã từng học tại
các trường ở bang Michigan, Arizona, and Oregon. Và tôi trang trải chi phí học tập tại
các trường này bằng các công việc làm thêm như bán quảng cáo trên radio, bán đăng ký
mua báo dài hạn và làm nhân viên phục vụ quầy bar.
Tôi có tính cách trưởng thành cũng như các kỹ năng, năng lực để bắt đầu công việc môi
giới bảo hiểm và tôi muốn làm công việc này tại California, quê hương tôi.
Tôi sẽ trở về California vào cuối tháng này và tôi rất muốn trao đổi thêm với ông về công
việc tại California Investments. Sau khi gửi thư này, tôi sẽ gọi điện cho ông để xem
chúng ta có thể sắp xếp thời gian gặp gỡ.
Cảm ơn ông đã dành thời gian và xem xét.
Kính thư,
John Oakley
Nguồn: TimViecNhanh.Com
Mẫu thư xin việc dành cho sinh viên mới ra trường - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu thư xin việc dành cho sinh viên mới ra trường 9 10 707