Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu tự đánh giá, xếp lọai viên chức

Được đăng lên bởi phatdo456
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 458 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD&ĐT HÒA BÌNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
TRƯỜNG TH VĨNH MỸ B1
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Mẫu 1b
BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2014-2015
(Dành cho giáo viên)
Họ và tên viên chức: Trần Thị Duyên
Mã số: 15114
Chức vụ: Giáo viên Nghạch: ….
Bậc lương: 8/12
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Vĩnh Mỹ B1
Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: THSP
Trình độ chính trị: ……………………….
I. TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG RÈN LUYỆN
1. Chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước

...
PHÒNG GD&ĐT HÒA BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
TRƯỜNG TH VĨNH MỸ B1 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Mẫu 1b
BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2014-2015
(Dành cho giáo viên)
Họ và tên viên chức: Trần Thị Duyên Mã số: 15114
Chức vụ: Giáo viên Nghạch: …. Bậc lương: 8/12
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Vĩnh Mỹ B1
Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: THSP
Trình độ chính trị: ……………………….
I. TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG RÈN LUYỆN
1. Chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước
Mẫu tự đánh giá, xếp lọai viên chức - Người đăng: phatdo456
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu tự đánh giá, xếp lọai viên chức 9 10 171