Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu văn bản di chúc

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 270 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----***-----

DI CHÚC
Hôm nay, ngày ... tháng ... năm ... , tại …………………………….
Chúng tôi gồm:
Ông .......... sinh năm 19...., CMND số .......... do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày .......... và
vợ là bà .......... sinh năm 19..., CMND số .......... do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày ...........
Cả hai chúng tôi đều đăng ký hộ khẩu thường trú tại: .........., phường ..., quận ..., thành phố Hà
Nội.
Chúng tôi đều đã ở vào tuổi trên dưới ...0, nhưng sức khoẻ vẫn bình thường, tinh thần vẫn
minh mẫn. Tuy nhiên, ở vào tuổi của chúng tôi, chỉ có thể biết được “bệnh”, chứ không thể biết
được “mệnh” của mình. Vì vậy, chúng tôi lập sẵn Bản di chúc này, phòng khi tôi qua đời, căn dặn
đôi điều để các con, các cháu thực hiện.
Các con thân yêu của bố mẹ!
Bố mẹ có ... người con là: ............... Đến nay Bố mẹ rất tự hào và yên lòng khi các con đã
khôn lớn, trưởng thành. Hơn thế nữa là sự đoàn kết, thương yêu đùm bọc lẫn nhau, điều mà
những người làm cha, làm mẹ luôn luôn mong mỏi.
Sinh thời, Bố mẹ cố gắng tần tảo nuôi dạy các con nên không có nhiều tài sản để lại cho các
con. Bố mẹ chỉ còn có căn nhà ....... xây dựng trên thửa đất số: ..., tờ bản đồ số: ..., có diện tích đất
ở .......... là ...m2 (mét vuông) tại: ..., phường ..., quận ..., thành phố Hà Nội (trước đây thuộc ...,
thành phố Hà Nội). Thửa đất này của Bố mẹ đã được UBND ....... thành phố Hà Nội cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất số: ...., số vào sổ: ... ngày ........ đứng tên bố các con (là ông ......).
Bố, Mẹ vẫn luôn luôn lo lắng sau này khi Bố mẹ theo ông bà về với tổ tiên ...... mà vẫn chưa kịp
dặn dò về ý định của Bố mẹ đối với căn nhà nói trên, điều đó sẽ làm các con thiếu thống nhất và
ảnh hưởng đến sự đoàn kết cuả các con. Vì vậy, Bố, Mẹ định đoạt về căn nhà và thửa đất trên như
sau:
Sau khi cả Bố và Mẹ qua đời, căn nhà xây trên đất và quyền sử dụng thửa đất nêu trên Bố
mẹ để lại cho con .......... sinh năm 19..., CMND số ........ do Công an Hà Nội cấp ngày ......., hiện
có hộ khẩu thường trú tại: ..., phường ....., quận ..., thành phố Hà Nội được sở hữu toàn bộ. Khi đó

anh ......... là chủ sở hữu duy nhất của căn nhà và quyền sử dụng thửa đất nêu trên, không ai khác
được tranh chấp, gây mất đoàn kết gia đình.
Anh ......... có trách nhiệm thờ cúng ông bà tổ tiên, lo trang trải công nợ và hậu sự sau này
của Bố mẹ.
Bố, Mẹ mong các con mãi mãi yêu thương nhau, đùm bọc nhau, thuận hoà trên dưới. Chăm
lo hương khói, giỗ tết cho tổ tiê...
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T do - Hạnh phúc
-----***-----
DI CHÚC
Hôm nay, ngày ... tháng ... năm ... , tại …………………………….
Chúng tôi gồm:
Ông .......... sinh năm 19...., CMND số .......... do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày ..........
vợ .......... sinh năm 19..., CMND số .......... do Công an thành phố Nội cấp ngày ...........
Cả hai chúng tôi đều đăng h khẩu thường trú tại: .........., phường ..., quận ..., tnh phố
Nội.
Chúng tôi đều đã vào tuổi trên dưới ...0, nhưng sức khoẻ vẫn bình thường, tinh thần vẫn
minh mẫn. Tuy nhiên, vào tuổi của chúng tôi, chỉ thể biết được “bệnh”, chứ không thể biết
được “mệnh” của mình. Vì vậy, chúng tôi lập sẵn Bản di chúc y, phòng khi tôi qua đời, căn dặn
đôi điều để các con, các cháu thực hiện.
Các con thân yêu của bố mẹ!
Bố mẹ ... người con là: ............... Đến nay Bố mẹ rất tự hào yên lòng khi các con đã
khôn lớn, trưởng thành. Hơn thế nữa sự đoàn kết, thương yêu đùm bọc lẫn nhau, điều mà
những người làm cha, làm m luôn luôn mong mỏi.
Sinh thời, Bố mẹ c gắng tần tảo nuôi dạy c con nên không nhiều tài sản để lại cho các
con. Bố mẹ chỉ còn căn nhà ....... xây dựng trên thửa đất số: ..., tờ bản đ số: ..., có diện tích đất
.......... ...m2 (mét vuông) tại: ..., phường ..., quận ..., thành phố Nội (trước đây thuộc ...,
thành phố Hà Nội). Thửa đất này của B m đã được UBND ....... thành phố Hà Nội cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất số: ...., số vào sổ: ... ngày ........ đứng tên bố các con (là ông ......).
Bố, Mẹ vẫn luôn luôn lo lắng sau này khi Bố mẹ theo ông về với tổ tiên ...... vẫn chưa kịp
dặn về ý định của Bố mẹ đối với căn nhà nói trên, điều đó sẽ làm các con thiếu thống nhất
ảnh hưởng đến sự đoàn kết cu các con. vậy, Bố, Mẹ định đoạt về căn nhà và thửa đất trên như
sau:
Sau khi cả Bố Mẹ qua đời, căn nhà xây trên đất quyền sử dụng thửa đất nêu trên Bố
mẹ để lại cho con .......... sinh năm 19..., CMND số ........ do Công an Nội cấp ngày ......., hiện
h khẩu thường trú tại: ..., phường ....., quận ..., thành phố Hà Nội được sở hữu toàn bộ. Khi đó
Mẫu văn bản di chúc - Trang 2
Mẫu văn bản di chúc - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu văn bản di chúc 9 10 559