Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu viết sáng kiến kinh nghiệm

Được đăng lên bởi anhtuan052013
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 7456 lần   |   Lượt tải: 5 lần
MẪU HƯỚNG DẪN VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
1. Các bước tiến hành viết một SKKN:
+ Chọn đề tài (đặt tên đề tài ):
Các vấn đề có thể chọn để viết SKKN rất phong phú, đa dạng, bao gồm
nhiều lĩnh vực như:
- Kinh nghiệm trong việc giảng dạy (một chương, một bài, một nội dung
kiến thức cụ thể, hoặc các hoạt động khác...)
- Kinh nghiệm trong việc giáo dục học sinh
- Kinh nghiệm trong việc bồi dưỡng, phụ đạo học sinh
- Kinh nghiệm trong việc tổ chức một họat động giáo dục cụ thể cho học
sinh (Ví dụ: hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, công tác xã hội, giao dục học
sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi, giải các bài toán khó, chuyền đề cần giải
quyết của bộ môn…)
- Kinh nghiệm giải quyết những vấn đề khó khăn, phức tạp trong khi tiến
hành các họat động, các phong trào của Đội TNTP. Hồ Chí Minh (VD: tổ chức
sinh hoạt sao nhi đồng, bồi dưỡng phụ trách sao, bồi dưỡng năng lực tự quản cho
đội viên....)
Khi tiến hành công việc viết SKKN, công việc đầu tiên của các thầy, cô
giáo là cần suy nghĩ lựa chọn một tên đề tài phù hợp. Trong nghiên cứu khoa học
(viết SKKN) việc xác định tên đề tài có ý nghĩa quan trọng số một, đôi khi nó còn
quan trọng hơn cả việc giải quyết đề tài. Việc xác định tên đề tài chính xác có tác
dụng định hướng giải quyêt vấn đề cho tác giả, giúp cho tác giả biết tập trung sự
nghiên cứu vào vấn đề cần giải quyết, tránh được sự lan man, lạc đề.
Tên đề tài chính là một mâu thuẫn, một vấn đề trong thực tiễn giảng dạy,
giáo dục mà các thầy, cô giáo còn đang phân vân, trăn trở, tìm cách giải quyết,
làm sáng tỏ. Tên đề tài mang tính chủ thể, đòi hỏi người viết phải có sự hứng thú
với nó, phải kiên trì và quyết tâm với nó. Về mặt ngôn từ tên đề tài phải đạt các
yêu cầu:
- Đúng ngữ pháp.
- Đủ ý, rõ nghĩa, không làm cho người đọc có thể hiểu theo ý khác.
- Xác định được phạm vi, nội dung nghiên cứu cụ thể của đề tài, cần tránh
vấn đề quá chung chung hoặc có phạm vi quá rộng khó có thể giải quyết trọn vẹn
trong một đề tài.
+ Viết đề cương chi tiết:
Đây là một công việc rất cần thiết trong việc viết SKKN. Nếu bỏ qua việc
này, thầy, cô giáo sẽ không định hướng được mình cần phải viết cái gì, cần thu
thập những tư liệu gì về lý thuyết và thực tiễn, cần trình bày những số liệu ra
sao…? Việc chuẩn bị đề cương càng chi tiết bao nhiêu thì công việc viết SKKN
càng thuận lợi bấy nhiêu. Khi xây dựng đề cương chi tiết cần:
- Xây dựng được một dàn bài chi tiết với các đề mục rõ ràng, hợp logic, chỉ
ra được những ý cần viết trong từng đề mục cụ thể. Việc này cần được cân nh...
MẪU HƯỚNG DẪN VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
1. Các bước tiến hành viết một SKKN:
+ Chọn đề tài (đặt tên đề tài ):
Các vấn đề thể chọn để viết SKKN rất phong phú, đa dạng, bao gồm
nhiều lĩnh vực như:
- Kinh nghiệm trong việc giảng dạy (một chương, một bài, một nội dung
kiến thức cụ thể, hoặc các hoạt động khác...)
- Kinh nghiệm trong việc giáo dục học sinh
- Kinh nghiệm trong việc bồi dưỡng, phụ đạo học sinh
- Kinh nghiệm trong việc tổ chức một họat động giáo dục cụ thể cho học
sinh (Ví dụ: hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, công tác xã hội, giao dục học
sinh yếu kém, bồi dưỡng hc sinh giỏi, gii các bài toán khó, chuyền đề cần gii
quyết của bộ môn…)
- Kinh nghiệm giải quyết những vấn đề khó khăn, phức tạp trong khi tiến
hành các họat động, các phong trào của Đội TNTP. Hồ C Minh (VD: tổ chức
sinh hoạt sao nhi đồng, bồi dưỡng phụ trách sao, bồi dưỡng năng lực tự quản cho
đội viên....)
Khi tiến hành công việc viết SKKN, công việc đầu tiên của các thầy,
giáo là cần suy nghĩ lựa chọn một tên đề tài phù hợp. Trong nghiên cứu khoa học
(viết SKKN) việc xác định tên đề tàiý nghĩa quan trọng số một, đôi khi nó còn
quan trọng hơn cả việc giải quyết đề tài. Việc xác định tên đề tài chính xác có tác
dụng định hướng giải quyêt vấn đề cho tác giả, giúp cho tác giả biết tập trung sự
nghiên cứu vào vấn đề cần giải quyết, tránh được sự lan man, lạc đề.
Tên đề tài chính một mâu thuẫn, một vấn đề trong thực tiễn giảng dạy,
giáo dục các thầy, giáo còn đang phân vân, trăn trở, m cách giải quyết,
làm sáng tỏ. Tên đề tài mang tính chủ thể, đòi hỏi người viết phải sự hứng thú
với nó, phải kiên trì quyết tâm với nó. Về mặt ngôn từ tên đề tài phải đạt các
yêu cầu:
- Đúng ngữ pháp.
- Đủ ý, rõ nghĩa, không làm cho người đọc có thể hiểu theo ý khác.
- Xác định được phạm vi, nội dung nghiên cứu cụ thể của đề tài, cần tránh
vấn đề quá chung chung hoặc phạm vi quá rộng khó thể giải quyết trọn vẹn
trong một đề tài.
+ Viết đề cương chi tiết:
Đây một công việc rất cần thiết trong việc viết SKKN. Nếu bỏ qua việc
này, thầy, giáo sẽ không định hướng được mình cần phải viết cái gì, cần thu
thập những liệu v thuyết và thực tiễn, cần trình bày những số liệu ra
sao…? Việc chuẩn bị đề cương càng chi tiết bao nhiêu thì công việc viết SKKN
càng thuận lợi bấy nhiêu. Khi xây dựng đề cương chi tiết cần:
- Xây dựng được một dàn bài chi tiết với các đề mục rõ ràng, hợp logic, chỉ
ra được những ý cần viết trong từng đề mục cụ thể. Việc này cần được cân nhắc
kỹ lưỡng sao cho đủ phán ánh nội dung đề tài, không thừa và cũng không thiếu.
1
Mẫu viết sáng kiến kinh nghiệm - Trang 2
Mẫu viết sáng kiến kinh nghiệm - Người đăng: anhtuan052013
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Mẫu viết sáng kiến kinh nghiệm 9 10 513