Ktl-icon-tai-lieu

Mẹo viết thư xin việc

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1432 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu thư xin việc. Vị trí: dạy học
Niềm đam mê lớn nhất của tôi là dạy học và vớI những kinh nghiệm tích luỹ được trong quá trình
giảng dạy ở các trường phổ thông và trung học cũng như những hoạt động giảng dạy ngoạI
khoá, tôi thấy mình phù hợp vớI vị trí công việc này.
Trước khi vào đạI học, tôi có 3 năm kinh nghiệm làm giáo viên tình nguyện dạy về tôn giáo trong
một nhà thờ địa phương. Ngoài ra, tôi còn tham gia một số hoạt động ngoạI khoá cho trung tâm
Sunny Beaches Arts Camp như trình diễn một số vở kịch tạI trung tâm này vào các kỳ nghỉ hè.
Vào năm học thứ nhất và thứ ba tạI trường đạI học, tôi bắt đầu đi dạy tạI một số trường trung
học ở nông thôn cũng như ở thành phố. Đặc biệt là tôi có kinh nghiệm giảng dạy các học sinh cá
biệt và việc soạn giáo án kỹ lưỡng giúp tôi làm đơn giản hoá những khái niệm cơ bản để làm cho
học sinh dễ hiểu hơn.
Năm ngoái, tôi đã có cơ hội giảng dạy tiếng Anh cho một trường trung học tại thành phố Milan và
nhận ra rằng quả là không dễ dàng gì khi dạy trong một lớp học vớI những trình độ khác nhau.
Mặc dù vậy, tôi hoàn toàn hài long vớI những kết quả mình đạt được trong việc khắc phục những
thử thách trong dạy học và làm cho học sinh đam mê môn tiếng Anh.
Ông có thể tìm thêm chi tiết trong bản sơ yếu lý lịch kèm theo. Tôi sẽ gửI thêm bản sao học bạ
cùng vớI địa chỉ những ngườI chứng nhận. Rất mong được gặp ông/Bà.
Chân thành cảm ơn.
Chữ ký
Họ và tên

...
Mẫu thư xin việc. Vị trí: dạy học
Niềm đam mê lớn nhất của tôi là dạy học và vớI những kinh nghiệm tích luỹ được trong quá trình
giảng dạy ở các trường phổ thông và trung học cũng như những hoạt động giảng dạy ngoạI
khoá, tôi thấy mình phù hợp vớI vị trí công việc này.
Trước khi vào đạI học, tôi có 3 năm kinh nghiệm làm giáo viên tình nguyện dạy về tôn giáo trong
một nhà thờ địa phương. Ngoài ra, tôi còn tham gia một số hoạt động ngoạI khoá cho trung tâm
Sunny Beaches Arts Camp như trình diễn một số vở kịch tạI trung tâm này vào các kỳ nghỉ hè.
Vào năm học thứ nhất và thứ ba tạI trường đạI học, tôi bắt đầu đi dạy tạI một số trường trung
học ở nông thôn cũng như ở thành phố. Đặc biệt là tôi có kinh nghiệm giảng dạy các học sinh cá
biệt và việc soạn giáo án kỹ lưỡng giúp tôi làm đơn giản hoá những khái niệm cơ bản để làm cho
học sinh dễ hiểu hơn.
Năm ngoái, tôi đã có cơ hội giảng dạy tiếng Anh cho một trường trung học tại thành phố Milan và
nhận ra rằng quả là không dễ dàng gì khi dạy trong một lớp học vớI những trình độ khác nhau.
Mặc dù vậy, tôi hoàn toàn hài long vớI những kết quả mình đạt được trong việc khắc phục những
thử thách trong dạy học và làm cho học sinh đam mê môn tiếng Anh.
Ông có thể tìm thêm chi tiết trong bản sơ yếu lý lịch kèm theo. Tôi sẽ gửI thêm bản sao học bạ
cùng vớI địa chỉ những ngườI chứng nhận. Rất mong được gặp ông/Bà.
Chân thành cảm ơn.
Chữ ký
Họ và tên
Mẹo viết thư xin việc - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẹo viết thư xin việc 9 10 486