Ktl-icon-tai-lieu

Mô Hình Quản Lí HS tiểu Học

Được đăng lên bởi frozen-wolf-alone
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 809 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tên đề tài: Quản

lý học sinh tiểu học (Trường TH Phường 1
– Thị xã Ngã Năm)
Mô tả:
Trường tiểu học Phường 1 ngụ tại khóm 1 – phường 1 – thị xã Ngã Năm – tỉnh Sóc
Trăng tiền thân là trường tiểu học Ngã Năm 1 và trước đó nữa là trường tiểu học Cộng
đồng Vĩnh Quới được thành lập vào năm 1957. Đây là một trường tiểu học công lập
thuộc hệ thống giáo dục của Bộ GD&ĐT. Trường đào tạo học sinh từ lớp 1 đến lớp 5
theo mô hình giáo dục của Bộ GD&ĐT. Việc quản lý học sinh từ cụ thể của giáo viên
chủ nhiệm cho đến tổng quát của Ban giám hiệu nhà trường (Phó hiệu trưởng chuyên
môn).
Thông tin đầu vào:
 Vào đầu mỗi năm học, học sinh đăng kí vào học tại trường sẽ được cấp một mã
số và mã số đó sẽ được giữ nguyên cho đến khi học sinh đó được công nhận hoàn thành
chương trình tiểu học. Khi đăng kí vào học tại trường, học sinh cần phải cung cấp các
thông tin cần thiết sau: họ tên, ngày sinh (kèm theo giấy khai sinh), giới tính, nơi sinh,
nơi đăng kí hộ khẩu thường trú, họ tên cha (mẹ)hoặc người đỡ đầu, diện chính sách.
 Vào mỗi năm học, trong mỗi học kì, trong quá trình học tập học sinh sẽ được
GVCN cũng như giáo viên chuyên trách cho kiểm tra và thi. Điểm thi học kì sẽ đươc lấy
làm kết quả cho cả học kì và điểm của học kì 2 sẽ được lấy làm kết quả cho cả năm.
- Xếp loại học lực từng môn dựa vào điểm tổng kết cuối học kì, cụ thể như sau:
+ Loại Giỏi: 9 – 10
+ Loại Khá: 7 – 8
+ Loại TB: 5 – 6
+ Loại Yếu: <5
- Xếp loại học lực cả học kì dựa vào kết quả học lực của tất cả các môn, cụ thể là:
Khối 1, 2, 3: (Xét các môn: Tiếng Việt, Toán)
+ Loại Giỏi: Khi tất cả các môn đều giỏi.

+ Loại Khá: Khi tất cả các môn từ khá trở lên và có ít nhất 1 môn khá.
+ Loại TB: Khi tất cả các môn từ TB trở lên và có ít nhất 1 môn TB
+ Loại Yếu: Có ít nhất 1 môn yếu.
Khối 4, 5: (Xét các môn: Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử & Địa lý)
Tương tự như khối 1, 2, 3.
- Xếp loại học lục cả năm chính là kết quả của học kỳ 2.
- Đối với mỗi môn học, từng học kì, từng lớp sẽ có thống kê số lượng và tỉ lệ học
sinh theo xếp loại học lực và hạnh kiểm.
- Dựa vào kết quả học tập của học sinh mà GVCN sẽ xét cho học sinh đó được lên
lớp hay phải thi lại hoặc ở lại hẳn.
 Cuối mỗi học kỳ và cuối năm học giáo viên sẽ dựa vào kết quả học tập để đề
nghị nhà trường khen thưởng cho những học sinh có thành tích khá – giỏi và những em
có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt.
 Đối với học sinh lớp 5, cuối năm lớp 5, GVCN sẽ dựa vào kết quả học tập cuối
năm lớp 5 để xét hoàn thành chương trình tiểu học cho các em đủ đ...
Tên đề tài: Quản lý học sinh tiểu học (Trường TH Phường 1
– Thị xã Ngã Năm)
Mô tả:
Trường tiểu học Phường 1 ngụ tại khóm 1 – phường 1 – thị xã Ngã Năm – tỉnh Sóc
Trăng tiền thân trường tiểu học Ngã Năm 1 trước đó nữa trường tiểu học Cộng
đồng Vĩnh Quới được thành lập vào năm 1957. Đây một trường tiểu học công lập
thuộc hệ thống giáo dục của Bộ GD&ĐT. Trường đào tạo học sinh từ lớp 1 đến lớp 5
theo hình giáo dục của Bộ GD&ĐT. Việc quản học sinh từ cụ thể của giáo viên
chủ nhiệm cho đến tổng quát của Ban giám hiệu nhà trường (Phó hiệu trưởng chuyên
môn).
Thông tin đầu vào:
Vào đầu mỗi m học, học sinh đăng vào học tại trường s được cấp một
số số đó sẽ được giữ nguyên cho đến khi học sinh đó được công nhận hoàn thành
chương trình tiểu học. Khi đăng vào học tại trường, học sinh cần phải cung cấp các
thông tin cần thiết sau: họ tên, ngày sinh (kèm theo giấy khai sinh), giới tính, i sinh,
nơi đăng kí hộ khẩu thường trú, họ tên cha (mẹ)hoặc người đỡ đầu, diện chính sách.
Vào mỗi năm học, trong mỗi học kì, trong q trình học tập học sinh sẽ được
GVCN cũng như giáo viên chuyên trách cho kiểm tra và thi. Điểm thi học kì sẽ đươc lấy
làm kết quả cho cả học kì và điểm của học kì 2 sẽ được lấy làm kết quả cho cả năm.
- Xếp loại học lực từng môn dựa vào điểm tổng kết cuối học kì, cụ thể như sau:
+ Loại Giỏi: 9 – 10
+ Loại Khá: 7 – 8
+ Loại TB: 5 – 6
+ Loại Yếu: <5
- Xếp loại học lực cả học kì dựa vào kết quả học lực của tất cả các môn, cụ thể là:
Khối 1, 2, 3: (Xét các môn: Tiếng Việt, Toán)
+ Loại Giỏi: Khi tất cả các môn đều giỏi.
Mô Hình Quản Lí HS tiểu Học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mô Hình Quản Lí HS tiểu Học - Người đăng: frozen-wolf-alone
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Mô Hình Quản Lí HS tiểu Học 9 10 735