Ktl-icon-tai-lieu

MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP ĐỠ HỌC SINH YẾU

Được đăng lên bởi phamthihien-c1-tienyen-edu-vn
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 2269 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TÊN ĐỀ TÀI:

MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP ĐỠ HỌC SINH YẾU

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KRÔNG NĂNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRI PHƯƠNG
----o0o----

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
----o0o----

MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP ĐỠ HỌC SINH YẾU

GV: PHẠM THỊ LÀNH
NĂM HỌC: 2011 - 2012

PHẦN I: MỞ ĐẦU
Trang 1
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

TÊN ĐỀ TÀI:

MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP ĐỠ HỌC SINH YẾU

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Trong công cuộc đổi mới giáo dục và thực hiện nghiêm túc chủ trương chính
sách của Đảng và Nhà nước nói chung của Ngành giáo dục nói riêng về việc nói
không với tiêu cực và bệnh thành tích. Theo thống kê trên toàn quốc nói chung và của
các trường tiểu học nói riêng đã có biết bao học sinh ở lại lớp và học sinh yếu kém
ngồi nhầm chỗ. Học sinh bỏ học do quá yếu không theo học được. Điều đó khiến tôi
rất trăn trở làm thế nào để nâng cao chất lượng học sinh yếu kém, giúp học sinh nắm
được kiến thức cơ bản ngay từ những năm học các lớp ở cấp tiểu học. Đó là nền
móng cho sự phát triển của học sinh sau này. Qua 19 năm được giảng dạy ở các khối
lớp khác nhau, năm nào vào đầu năm khi nhận chất lượng lớp tôi cũng có ít nhất 4
học sinh có học lực yếu kém đó là hiện tượng đã có từ nhiều năm nay trong các nhà
trường.
Mỗi học sinh là một cá thể riêng biệt, các em khác nhau về ngoại hình, tích
cách và cả khả năng nhận thức trong học tập. Có học sinh tiếp thu bài học rất nhanh,
nhưng cũng có những em tiếp thu bài rất chậm, thậm chí là không hiểu gì thông qua
các hoạt động trên lớp (Nhất là 2 môn Toán và Tiếng Việt) hai môn này có vị trí rất
quan trọng, là một giáo viên chủ nhiệm thì tôi phải làm gì đối với những học sinh
yếu, kém về tiếp thu này? Đó chính là vấn đề mà tôi rất quan tâm và nó luôn thôi thúc
tôi trong suốt quá trình dạy học.
Thật may mắn cho tôi, qua 1 năm được phân công giảng dạy và làm công tác
chủ nhiệm khối lớp 4 mà độ tuổi và tính cách tương đồng, đó là điều kiện tốt nhất
giúp tôi tìm hiểu rõ về đặc điểm tâm lí của lứa tuổi và đề ra các biện pháp giáo dục
thích hợp để rèn cho những em học sinh yếu có thể nắm được bài học và hoà nhập
vào hoạt động học trên lớp cùng các bạn.
Bên cạnh đó, trong quá trình công tác tại trường tiểu học Nguyễn Tri Phương,
tôi luôn được sự hướng dẫn tận tình của BGH nhà trường, sự hỗ trợ tận tình của tập
thể hội đồng sư phạm. Đặc biệt là những khó khăn mà tôi gặp phải trong quá trình
công tác luôn được sự chia sẻ và quan tâm của tập thể. Bên cạnh sự chia sẻ và hỗ trợ
về mặt tinh thần, điều mà tôi tâm đắc nhất trong thời gian công tác tại trường là tôi
luôn được h...

 !"#$
"%&'("%)
****+,+****
!!
****+,+****

- ./
$0,11*0,10
232
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Trang 1
MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP ĐỠ HỌC SINH YẾU - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP ĐỠ HỌC SINH YẾU - Người đăng: phamthihien-c1-tienyen-edu-vn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP ĐỠ HỌC SINH YẾU 9 10 211