Ktl-icon-tai-lieu

MỤC LỤC

Được đăng lên bởi Thuc Nguyen
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 821 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN 1
MỤC LỤC 2
MỞ ĐẦU 5
PHẦN 1 NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 8
1.1 Cấu trúc và nguồn năng lượng Mặt Trời 8
1.1.1 Cấu trúc Mặt Trời 8
1.1.2 Năng lượng Mặt Trời 10
1.1.3 Phổ bức xạ Mặt Trời 11
1.2 Bức xạ của năng lượng Mặt Trời và đo lường bức xạ năng lượng Mặt Trời 14
1.2.1 Phổ bức xạ năng lượng Mặt Trời 14
1.2.2 Đo lường bức xạ năng lượng Mặt Trời 15
PHẦN 2 PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI VÀ HỆ THỐNG NGUỒN PIN NĂNG LƯỢNG
MẶT TRỜI 16
2.1 Mở đầu 16
2.2 Cơ sở pin năng lượng Mặt Trời 17
2.3 Pin Năng lượng Mặt Trời - Cấu tạo và nguyên lý hoạt động 20
2.3.1 Cấu tạo 20
2.3.2 Nguyên lý hoạt động 21
2.3.3 Sơ đồ tương đương và các đặc trưng quang điện 22
2.4 Hệ thống nguồn pin năng lượng Mặt Trời 23
PHẦN 3 THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN BÁM CHO MODUL PIN NĂNG LƯỢNG
MẶT TRỜI 26
3.1 Đặt vấn đề 26
3.2 Ý tưởng thiết kế và thiết bị hiện có 27
3.2.1 Ý tưởng thiết kế 27
3.2.2 Thiết bị hiện có 28
3.3 Mạch điều khiển, nguyên tắc hoạt động 30
3.3.1 Giới thiệu vi chíp LM339 30
3.3.2 Thiết kế mạch điều khiển 33
3.4. Thiết kế mạch cấp nguồn hệ thống hoạt động 36
3.5 Bộ tích trữ năng lượng(Ắc quy) 38
3.5.1 Quá trình hoá học trong ắc quy Chì/ Acid. 39
3.5.2 Các sự cố thường gặp ở ắcquy và cách khắc phục 39
3.5.3 Bộ điều khiển nạp cho ắc quy 41
3.6 Bộ nghịch lưu điện áp. 43
3.6.1 Tính toán và thiết kế mạch lực 44
3.6.2Tính toán và thiết kế mạch điều khiển 46
PHẦN 4 TÌM HIỂU PHÀN MỀM LABVIEW, CARD PCI-1710, ỨNG DỤNG CÔNG CỤ ĐO
LƯỜNG ẢO - LABVIEW ĐO BỨC XẠ MẶT TRỜI, ĐO SỨC GIÓ, ĐO ĐỘ ẨM 50
4.1 Tổng quan hệ thống đo lường ảo Labview 50

4.2 Các thành phần của Labview ứng dụng 52
4.2.1 Bảng giao diện (The Front Panel) 52
4.2.2. Sơ đồ khối (The Block Diagram) 54
4.2.3. Biểu tượng và ô vuông đầu nối 56
4.3 Những công cụ lập trình LabVIEW 56
4.3.1. Tools Palette 56
4.3.2 Bảng điều khiển (Controls Palette) 58
4.3.3. Bảng các hàm chức năng (Function palette) 60
4.4 Giới thiệu Labview 8.5 68
4.4.1 Nền tảng kiểm tra và đo lường tự động 68
4.4.2 LabVIEW 8.5 70
4.5 Giới thiệu Card PCI-1710 71
4.5.1 Khái quát chung 71
4.5.2 Bảng mô tả tín hiệu kết nối vào / ra : 73
4.6 Sử dụng phần mềm Labview phiên bản 8.5 đo bức xạ năng lượng Mặt Trời tác động lên hệ
thống. 77
4.6.1 Front Panel – Giao diện 77
4.6.2 Block Diagram – Sơ đồ khối 78
6.6 Đo sức gió 81
6.6.1 Năng lượng gió 81
6.6.2 Thiết kế máy đo sức gió 82
6.7 Đo độ ẩm không khí() 83
PHẦN 5 KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 83
5.1 Kết luận 83
5.2 Kiến nghị 84
TÀI LIỆU THAM KHẢO 85

...
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN 1
MỤC LỤC 2
MỞ ĐẦU 5
PHẦN 1 NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 8
1.1 Cấu trúc và nguồn năng lượng Mặt Trời 8
1.1.1 Cấu trúc Mặt Trời 8
1.1.2 Năng lượng Mặt Trời 10
1.1.3 Phổ bức xạ Mặt Trời 11
1.2 Bức xạ của năng lượng Mặt Trời và đo lường bức xạ năng lượng Mặt Trời 14
1.2.1 Phổ bức xạ năng lượng Mặt Trời 14
1.2.2 Đo lường bức xạ năng lượng Mặt Trời 15
PHẦN 2 PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI VÀ H THỐNG NGUỒN PIN NĂNG LƯỢNG
MẶT TRỜI 16
2.1 Mở đầu 16
2.2 Cơ sở pin năng lượng Mặt Trời 17
2.3 Pin Năng lượng Mặt Trời - Cấu tạo và nguyên lý hoạt động 20
2.3.1 Cấu tạo 20
2.3.2 Nguyên lý hoạt động 21
2.3.3 Sơ đồ tương đương và các đặc trưng quang điện 22
2.4 Hệ thống nguồn pin năng lượng Mặt Trời 23
PHẦN 3 THIẾT KẾ H THỐNG ĐIỀU KHIỂN BÁM CHO MODUL PIN NĂNG LƯỢNG
MẶT TRỜI 26
3.1 Đặt vấn đề 26
3.2 Ý tưởng thiết kế và thiết bị hiện có 27
3.2.1 Ý tưởng thiết kế 27
3.2.2 Thiết bị hiện có 28
3.3 Mạch điều khiển, nguyên tắc hoạt động 30
3.3.1 Giới thiệu vi chíp LM339 30
3.3.2 Thiết kế mạch điều khiển 33
3.4. Thiết kế mạch cấp nguồn hệ thống hoạt động 36
3.5 Bộ tích trữ năng lượng(Ắc quy) 38
3.5.1 Quá trình hoá học trong ắc quy Chì/ Acid. 39
3.5.2 Các sự cố thường gặp ở ắcquy và cách khắc phục 39
3.5.3 Bộ điều khiển nạp cho ắc quy 41
3.6 Bộ nghịch lưu điện áp. 43
3.6.1 Tính toán và thiết kế mạch lực 44
3.6.2Tính toán và thiết kế mạch điều khiển 46
PHẦN 4 TÌM HIỂU PHÀN MỀM LABVIEW, CARD PCI-1710, ỨNG DỤNG CÔNG CỤ ĐO
LƯỜNG ẢO - LABVIEW ĐO BỨC XẠ MẶT TRỜI, ĐO SỨC GIÓ, ĐO ĐỘ ẨM 50
4.1 Tổng quan hệ thống đo lường ảo Labview 50
MỤC LỤC - Trang 2
MỤC LỤC - Người đăng: Thuc Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
MỤC LỤC 9 10 850