Ktl-icon-tai-lieu

Năm điều tra 2013

Được đăng lên bởi hungtham12
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1454 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Năm điều tra
2013
✘

Thông tin đối tượng
TT

Họ đệm

Tên

1

2

3

4

Mĩ
Hà
Nam
Phong
Hà
Công
Đạt
Vân
Phương
Dũng
Dđoàn
Mi
Tú
Tiềm
Lan
Cường
Hoài
Ngân
Lan
Linh
Linh
Khôi
Đan
Thúy
Phương
Đức
Hiếu
Đại
Thúy
Thắng
Lợi
Đoàn
Hòa
Hưng
Hiệp
Hải
Quý
Trang

01
00
00
19
25
08
03
31
09
22
00
00
30
16
00
14
00
11
00
00
01
10
07
08
02
21
00
17
01
08
14
08
07
20
20
00
03
09

Năm
sinh

Nữ

Dân
tộc

5

6

7

8

01
00
00
02
05
01
11
05
06
01
00
00
04
09
00
04
00
12
00
00
05
09
06
03
12
05
00
12
07
09
11
01
02
09
01
00
08
06

1969
1977
1996
1969
1974
1998
2007
1969
1990
2007
1952
1973
2004
2010
1959
1983
1982
2008
1967
1995
1973
1995
1960
1972
1992
2002
1983
1969
1973
1992
2002
1972
1977
1997
2002
1956
1956
1983

Ngày Tháng

(Bật/Tắt)
kiểmlỗi
lỗi
ThôngTựbáo

Nguyễn Thị Ngọc
Nguyễn Hải
Nguyễn Hải
Nguyễn Văn
Nguyễn Thị
Nguyễn Thế
Nguyễn Trọng
Nghiêm Thị
Đào Anh
Đào Xuân Đức
Vũ Văn
Phạm Thị
Vũ Cẩm
Vũ Văn
Phạm Thị
Nguyễn Mạnh
Phạm Thị
Nguyễn Hà
Nguyễn Thị
Tống Khánh
Phạm Thị Mai
Nguyễn Hồng
Nguyễn Văn
Phạm Thị Thanh
Nguyễn THị Mai
Nguyễn Duy
Nguyễn Trung
Mang Quang
Phạm Thị
Mang Đức
Mang Đức
Mang Đức
Phạm Thị
Mang Đức
Mang Đức
Lê Xuân
Nguyễn Thị
Lê Đình

Lê Thị Hải
Đỗ
Võ Thành
Phạm THị Kim
Võ Duy
Lê Trọng
Bùi Thị
Bùi Xuân
Nguyễn Thị Thu
Bùi Minh
Bùi Nguyệt
Bùi Thị
Bùi Thị
Trinh Thanh

Yến
Thúy
Vân
Oanh
Laâm
Linh
Nhung
Trường
Mai
Nguyệt
Minh
Dương
Dinh
Uyên

11
00
10
20
13
06
23
10
00
20
00
20
14
14

08
00
07
11
06
04
03
05
00
08
00
08
04
07

1991
00
1976
1977
2009
1988
1990
1983
1986
2009
2013
1990
1980
2011

Triịnh Bùi Uyên
ĐỖ Thị
Nguyễn DUy
Nguyễn Duy
Nguyễn Thị Thanh
Nguyễn DĐăng
Vũ Thị
Nguyễn Minh
Nguyễn Thị THu
Lê Thanh
Đăng Thị
Lê Trần Thu
Lê Trần Hoàng
Phạm Thị Thu
Lưu Văn
Lưu Thị
Lưu Cẩm
Lê Thị Lê
Đồng Duy
Đồng Phương
Dương THị
Trần Thị Thu
Trần Anh
Bùi THị
Nguyễn Bảo
DĐặng Hoàng
Đăặng Hoàng

Linh
Thành
Hải
Hùng
Thủy
Dân
Lý
Tuấn
Hương
Long
Dung
Trúc
Huy
Trang
Cẩn
Ly
Phương
Chi
Khánh
Thảo
Phúc
Hiền
Khang
Huương
Tùng
Long
Mai

05
31
00
09
10
21
05
04
14
00
00
29
02
13
25
11
07
00
00
00
00
09
28
00
00
00
00

01
10
00
01
11
10
03
11
03
00
00
05
03
06
01
05
06
00
00
00
00
06
09
00
00
00
00

2013
1967
1962
1998
2000
1952
1958
1979
1993
1966
1981
1995
2007
1989
1984
2011
2012
1959
1982
1984
1950
1983
2009
1980
1980
2010
2012

Nguyễn Văn
Lê Quang
Tiến Thị Bích
Lê Quang
Nguyễn Thanh
Đỗ Thị
Nguyễn Thị Hạnh
Nguyễn Lương
Triịnh Tiến
Chu Văn
Hoàng Thị Thu
Chu Tuấn
Nguyễn Đình
Phạm Thị
Nguyễn Đức
Đỗ Trung
Lê Minh
Đỗ Minh
Đỗ Trung
Nguyễn Tiến
Nguyễn THị
Nguyễn TIến
Lê Quang
Kim Thúy
...
Năm điều tra
Thông tin đối tượng
2013
TT Họ đệm Tên Ngày Tháng Nữ
Thông báo lỗi
1 2 3 4 5 6 7 8
Nguyễn Thị Ngọc 01 01 1969
Nguyễn Hải 00 00 1977
Nguyễn Hải Nam 00 00 1996
Nguyễn Văn Phong 19 02 1969
Nguyễn Thị 25 05 1974
Nguyễn Thế Công 08 01 1998
Nguyễn Trọng Đạt 03 11 2007
Nghiêm Thị Vân 31 05 1969
Đào Anh
Phương
09 06 1990
Đào Xuân Đức Dũng 22 01 2007
Vũ Văn Dđoàn 00 00 1952
Phạm Thị Mi 00 00 1973
Vũ Cẩm 30 04 2004
Vũ Văn Tiềm 16 09 2010
Phạm Thị Lan 00 00 1959
Nguyễn Mạnh Cường 14 04 1983
Phạm Thị Hoài 00 00 1982
Nguyễn Hà Ngân 11 12 2008
Nguyễn Thị Lan 00 00 1967
Tống Khánh Linh 00 00 1995
Phạm Thị Mai Linh 01 05 1973
Nguyễn Hồng Khôi 10 09 1995
Nguyễn Văn Đan 07 06 1960
Phạm Thị Thanh Thúy 08 03 1972
Nguyễn THị Mai
Phương
02 12 1992
Nguyễn Duy Đức 21 05 2002
Nguyễn Trung Hiếu 00 00 1983
Mang Quang Đại 17 12 1969
Phạm Thị Thúy 01 07 1973
Mang Đức Thắng 08 09 1992
Mang Đức Lợi 14 11 2002
Mang Đức Đoàn 08 01 1972
Phạm Thị Hòa 07 02 1977
Mang Đức Hưng 20 09 1997
Mang Đức Hiệp 20 01 2002
Lê Xuân Hải 00 00 1956
Nguyễn Thị Quý 03 08 1956
Lê Đình Trang 09 06 1983
Năm
sinh
Dân
tộc
(Bật/Tắt) Tự kiểm lỗi(Bật/Tắt) Tự kiểm lỗi
Năm điều tra 2013 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Năm điều tra 2013 - Người đăng: hungtham12
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Năm điều tra 2013 9 10 63