Ktl-icon-tai-lieu

Ngân sách cá nhân

Được đăng lên bởi g-nas801
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 282 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BẢNG NGÂN SÁCH CÁ NHÂN
Thu nhập dự đoán
1. Từ việc làm bán thời gian, tự kinh doanh cá nhân
Khukinhdoanh.com
Sladar.com
2. Từ tiền lì xì năm mới, gia đình chu cấp
3. Tiễn lãi gửi tiết kiệm
Tổng thu nhập:
500000
đồng

500000

Chi tiêu dự đoán
Chi tiêu cá nhân

Tổng chi:

Tiết kiệm
Từ thiện
Ăn uống
Điện thoại
Xe cộ
Giải trí vui chơi
Chi khác
350000

50000
250000
50000

đồng

...
BẢNG NGÂN SÁCH CÁ NHÂN
Thu nhập dự đoán
1. Từ việc làm bán thời gian, tự kinh doanh cá nhân
Khukinhdoanh.com
Sladar.com
500000
2. Từ tiền lì xì năm mới, gia đình chu cấp
3. Tiễn lãi gửi tiết kiệm
Tổng thu nhập: 500000 đồng
Chi tiêu dự đoán
Chi tiêu cá nhân
Tiết kiệm
50000
Từ thiện
250000
Ăn uống
50000
Điện thoại
Xe cộ
Giải trí vui chơi
Chi khác
Tổng chi: 350000 đồng
Ngân sách cá nhân - Người đăng: g-nas801
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Ngân sách cá nhân 9 10 256