Ktl-icon-tai-lieu

nghị quyết về công tác chăm sóc giáo dục thanh thiếu niên nhi đồng

Được đăng lên bởi Pham Duc Thanh
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 754 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH ĐOÀN XÃ QUẢNG NGHĨA
_______
Quảng Nghĩa, ngày 03 tháng 10 năm 2013
Số: 01/NQ-ĐTN
NGHỊ QUYẾT
Về việc Tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng
và xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh vững mạnh
giai đoạn 2013 – 2017.
-------------------Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí xã Quảng Nghĩa lần
thứ XIV, nhiệm kỳ 2012 - 2017 trong việc chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng; Ban
Chấp hành Đoàn xã Quảng Nghĩa khóa XIV ban hành Nghị quyết về việc “Tăng
cường công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng và xây dựng Đội TNTP Hồ
Chí Minh giai đoạn 2013 – 2017”, cụ thể như sau:
I. THỰC TRẠNG
1. Thuận lợi
- Công tác Đội và phong trào thiếu nhi của xã trong những năm qua luôn được sự
quan tâm phối hợp chặt chẽ của nhà trường, sự chăm lo của các cấp Ủy Đảng, chính
quyền, các ban ngành đoàn thể xã là điều kiện thuận lợi để hoạt động Đội ổn định và
vững mạnh.
- Thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn từng bước được chăm lo.
2. Khó khăn, thách thức
- Do sự phân hoá giữa các vùng miền, đường xá đi lại khó khăn đã tạo ra sự
chênh lệch về cơ hội học tập, sinh hoạt vui chơi giải trí cũng như các điều kiện phát
triển khác của các em.
- Sự phát triển của công nghệ thông tin đã mang đến cho thiếu niên nhi đồng cơ
hội tiếp cận thông tin đa dạng, nhưng cũng đặt ra thách thức trong việc lạm dụng chơi
game, bị tác động bởi các xu hướng bạo lực và các luồng văn hoá không lành mạnh, tạo
ra những hiệu ứng tâm lý như khép kín, ít giao tiếp xã hội, hội chứng trầm cảm và ảnh
hưởng không nhỏ đến việc học tập, rèn luyện và quá trình hình thành nhân cách trẻ em.
II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG, GIẢI PHÁP
1. Mục tiêu
Phát huy vai trò phụ trách của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với Đội TNTP Hồ Chí
Minh, hướng dẫn thiếu nhi thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy; tạo môi trường giúp thiếu
niên nhi đồng nuôi dưỡng ước mơ, hình thành nhân cách, phấn đấu học tập và rèn luyện
1

trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ, đoàn viên Đoàn TNCS
Hồ Chí Minh.
*Những chỉ tiêu lớn
- 100% Liên đội triển khai Chương trình Rèn luyện đội viên, có 100% đội viên
đăng ký tham gia trong đó có ít nhất 80% đội viên hoàn thành Chương trình.
- 80% Đội viên đạt danh hiệu "Cháu ngoan Bác Hồ".
- 100% nhi đồng trong độ tuổi đủ điều kiện được kết nạp vào Đội.
- 2/2 liên Đội triển khai thực hiện tốt phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thực hiện
tốt 5 điều Bác Hồ dạy”.
2. Nội dung và giải pháp
2.1- Nâng cao vai trò trách nhiệm của tổ chức Đoàn trong việc chăm sóc, giáo
dục th...
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH ĐOÀN XÃ QUẢNG NGHĨA
_______ Quảng Nghĩa, ngày 03 tháng 10 năm 2013
Số: 01/NQ-ĐTN
NGHỊ QUYẾT
Về việc Tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng
và xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh vững mạnh
giai đoạn 2013 – 2017.
--------------------
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Quảng Nghĩa lần
thứ XIV, nhiệm kỳ 2012 - 2017 trong việc chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng; Ban
Chấp hành Đoàn Quảng Nghĩa khóa XIV ban hành Nghị quyết về việc Tăng
cường công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng xây dựng Đội TNTP Hồ
Chí Minh giai đoạn 2013 – 2017, cụ thể như sau:
I. THỰC TRẠNG
1. Thuận lợi
- Công tác Đội và phong trào thiếu nhi của xã trong những năm qua luôn được sự
quan tâm phối hợp chặt chẽ của nhà trường, sự chăm lo của các cấp Ủy Đảng, chính
quyền, các ban ngành đoàn thể xã điều kiện thuận lợi để hoạt động Đội ổn định
vững mạnh.
- Thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn từng bước được chăm lo.
2. Khó khăn, thách thức
- Do sự phân h giữa các vùng miền, đường đi lại k khăn đã tạo ra sự
chênh lệch về hội học tập, sinh hoạt vui chơi giải trí cũng như các điều kiện phát
triển khác của các em.
- Sự phát triển của công nghệ thông tin đã mang đến cho thiếu niên nhi đồng
hội tiếp cận thông tin đa dạng, nhưng cũng đặt ra thách thức trong việc lạm dụng chơi
game, bị tác động bởi các xu hướng bạo lực và các luồng văn hoá không lành mạnh, tạo
ra những hiệu ứng tâm như khép kín, ít giao tiếp xã hội, hội chứng trầm cảm nh
hưởng không nhỏ đến việc học tập, rèn luyện và quá trình hình thành nhân cách trẻ em.
II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG, GIẢI PHÁP
1. Mục tiêu
Phát huy vai trò phụ trách của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với Đội TNTP Hồ Chí
Minh, hướng dẫn thiếu nhi thực hiện tốt 5 điều c Hồ dạy; tạo môi trường giúp thiếu
niên nhi đồng nuôi dưỡng ước mơ, hình thành nhân cách, phấn đấu học tập và rèn luyện
1
nghị quyết về công tác chăm sóc giáo dục thanh thiếu niên nhi đồng - Trang 2
nghị quyết về công tác chăm sóc giáo dục thanh thiếu niên nhi đồng - Người đăng: Pham Duc Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
nghị quyết về công tác chăm sóc giáo dục thanh thiếu niên nhi đồng 9 10 707