Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu thái độ người tiêu dùng trước tần suất phát sóng quảng cáo trên đài truyên hình

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 91 trang   |   Lượt xem: 5326 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Nghiên cứu thái độ của khách hàng đối với Ngân hàng TMCP Sài Gòn - chi nhánh An Giang

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG
KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH

NGUYỄN THỊ THÙY TRANG

NGHIÊN CỨU THÁI ĐỘ CỦA KHÁCH HÀNG
ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN
CHI NHÁNH AN GIANG

Chuyên ngành: Kế Toán Doanh Nghiệp

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Long Xuyên, tháng 06 năm 2008

GVHD: Võ Minh Sang

SVTH: Nguyễn Thị Thùy Trang

1

Nghiên cứu thái độ của khách hàng đối với Ngân hàng TMCP Sài Gòn - chi nhánh An Giang

LỜI CẢM ƠN

Để có được thành quả hôm nay, trước tiên, tôi xin cảm ơn các Thầy Cô trường Đại học
An Giang đã truyền cho tôi những kiến thức trong suốt thời gian qua. Tôi xin cảm ơn
thầy Võ Minh Sang - Người đã tận tâm hướng dẫn tôi hoàn thành đề tài này.
Kế tiếp, tôi xin kính gởi lời cảm ơn đến Ban giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn - chi
nhánh An Giang đã cho tôi một môi trường thực tập rất thân thiện, nhiệt tình giúp đỡ và
cung cấp những thông tin cần thiết để tôi có điều kiện đem lý thuyết ứng dụng vào thực
tế và đánh giá lại kết quả của quá trình học tập. Đó là một trong những niềm hạnh phúc
lớn nhất của tôi, là niềm tin, là sức mạnh cho tôi vững bước vào đời.
Và sau cùng, tôi xin được cảm ơn tất cả những người bạn đã luôn ủng hộ tinh thần cho
tôi trong những lúc khó khăn.
Chúc mọi người luôn vui khỏe, thành công trong công việc. Chúc Ngân hàng ngày càng
gặt hái thêm nhiều thành công mới.
Trân trọng!
Nguyễn Thị Thùy Trang

GVHD: Võ Minh Sang

SVTH: Nguyễn Thị Thùy Trang

2

Nghiên cứu thái độ của khách hàng đối với Ngân hàng TMCP Sài Gòn - chi nhánh An Giang

CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH
DOANH TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG



Người hướng dẫn: ThS. VÕ MINH SANG

Người chấm, nhận xét 1

Người chấm, nhận xét 2

Luận văn được bảo vệ tại hội đồng chấm bảo vệ luận văn

GVHD: Võ Minh Sang

SVTH: Nguyễn Thị Thùy Trang

3

Nghiên cứu thái độ của khách hàng đối với Ngân hàng TMCP Sài Gòn - chi nhánh An Giang

Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh ngày…..tháng…..năm……..

TÓM TẮT

Thái độ là sự đánh giá có ý thức những tình cảm và những xu hướng hành động có tính
chất tốt hay xấu về một khách thể hay một ý tưởng nào đó.
Mục đích của nghiên cứu là nhận dạng các yếu tố tác động đến thái độ, hành vi khách
hàng; đo lường và đánh giá thái độ của khách hàng. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm
nâng cao mức độ thỏa mãn, cải thiện tình cảm của khách hàng đối với Ngân hàng TMCP
Sài Gòn (SCB). Đối tượng được quan tâm trong nghiên cứu này là khách hàng của SCB
ở thàn...
Nghn cứu thái độ của khách hàng đối với Ngân hàng TMCP Sài Gòn - chi nhánh An Giang
GVHD: Võ Minh Sang SVTH: Nguyễn Thị Thùy Trang 1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG
KHOA KINH T - QUẢN TRỊ KINH DOANH
NGUYỄN THỊ THÙY TRANG
NGHIÊN CỨU THÁI ĐỘ CỦA KHÁCH HÀNG
ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN
CHI NHÁNH AN GIANG
Chuyên ngành: Kế Toán Doanh Nghiệp
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Long Xuyên, tháng 06 năm 2008
Nghiên cứu thái độ người tiêu dùng trước tần suất phát sóng quảng cáo trên đài truyên hình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu thái độ người tiêu dùng trước tần suất phát sóng quảng cáo trên đài truyên hình - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
91 Vietnamese
Nghiên cứu thái độ người tiêu dùng trước tần suất phát sóng quảng cáo trên đài truyên hình 9 10 620