Ktl-icon-tai-lieu

NHÓM CÁC LÍ THUYẾT CỔ ĐIỂN

Được đăng lên bởi Linh Chinois
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 483 lần   |   Lượt tải: 0 lần
"Nhóm các lý thuyết cổ điển về quản trị. "

"Nhóm các lý thuyết cổ điển
về quản trị. "
Bởi:
Trần Quốc Tuấn

NHÓM CÁC LÝ THUYẾT CỔ ĐIỂN VỀ QUẢN TRỊ.
Lý thuyết quản trị khoa học của Taylor – người Mỹ (1856-1915):
Lý thuyết quản trị khoa học có nhiều tác giả, nhưng đại biểu ưu tú nhất chính là
Frederich Winslow Taylor. Taylor được gọi là cha đẻ của ngành quản trị và quyển sách
nổi tiếng của ông về quản trị là “Các nguyên tắc quản lý theo khoa học” xuất hiện vào
năm 1911.
Nội dung học thuyết quản lý theo khoa học của Frederich Winslow Taylor có thể tóm
tắc như sau:
Cải tạo các quan hệ quản lý giữa chủ và thợ :
Taylor cho rằng học thuyết của ông là “một cuộc cách mạng tinh thần vĩ đại”, vì nó
không chỉ là một hệ thống các giải pháp kỹ thuật, mà còn đề ra các tư tưởng triết học và
đạo đức mới. Nó làm thay đổi tinh thần và thái độ của hai bên (người chủ và người thợ),
thay chiến tranh bằng hoà bình, thay sự mâu thuẫn bằng sự hợp tác, thay tính đa nghi
cảnh giác bằng niềm tin giữa đôi bên.
Tiêu chuẩn hoá công việc:
Tiêu chuẩn hoá công việc là cách thức phân chia công việc thành những bộ phận và
công đoạn chính và định mức lao động hợp lý, tạo cho công nhân có điều kiện tăng thêm
thu nhập và đồng thời để hoàn thành công việc một cách tốt nhất; Có nghĩa là phân chia
công việc của mỗi cá nhân thành nhiều thao tác đơn giản, áp dụng phương pháp tốt nhất
một cách khoa học để thực hiện các thao tác đó, qua đó tăng năng suất lao động
Chuyên môn hoá lao động:

1/5

"Nhóm các lý thuyết cổ điển về quản trị. "

Trước hết chuyên môn hóa đối với lao động quản lý, đây là một quan điểm tiến bộ hơn
so với những quan điểm trước đó cho rằng toàn bộ công việc thực hiện ra sao là do công
nhân phải chịu trách nhiệm
Kế đến là chuyên môn hoá đối với công nhân, có nghĩa lựa chọn và huấn luyện công
nhân một cách khoa học, mỗi công nhân chuyên về một thao tác để anh ta thực hiện
nó một cách có hiệu quả nhất. Nhờ áp dụng phương pháp quản lý khoa học tại Hãng
Symond Rolling Machine mà ông đã chỉ ra được một điều là 35 cô gái đã làm được công
việc của 120 cô gái.
Ngoài ra ông còn chỉ ra là phải tìm ra “người giỏi nhất” trong số công nhân, nhằm giúp
cho nhà quản trị đề ra các định mức hợp lý và còn là tấm gương thúc đẩy những người
khác phấn đấu tăng năng suất lao động và thu nhập của họ. Taylor đã thử nghiệm chặt
chẽ 75 công nhân tại Công ty thép Bethleham, sau đó chọn ra 4 người khá nhất, những
người này được ông kiểm tra rất kỹ lưỡng về thể lực, tính khí, tiểu sử, hoài bão…và
người cuối cùn...
"Nhóm các lý thuyết cổ điển
về quản trị. "
Bởi:
Trần Quốc Tuấn
NHÓM CÁC LÝ THUYẾT CỔ ĐIỂN VỀ QUẢN TRỊ.
Lý thuyết quản trị khoa học của Taylor – người Mỹ (1856-1915):
thuyết quản trị khoa học nhiều tác giả, nhưng đại biểu ưu nhất chính
Frederich Winslow Taylor. Taylor được gọi là cha đẻ của ngành quản trị và quyển sách
nổi tiếng của ông về quản trị Các nguyên tắc quản theo khoa học” xuất hiện vào
năm 1911.
Nội dung học thuyết quản theo khoa học của Frederich Winslow Taylor thể tóm
tắc như sau:
Cải tạo các quan hệ quản lý giữa chủ và thợ :
Taylor cho rằng học thuyết của ông “một cuộc cách mạng tinh thần đại”,
không chỉ là một hệ thống các giải pháp kỹ thuật, mà còn đề ra các tư tưởng triết học và
đạo đức mới. Nó làm thay đổi tinh thần và thái độ của hai bên (người chủ và người thợ),
thay chiến tranh bằng hoà bình, thay sự mâu thuẫn bằng sự hợp tác, thay tính đa nghi
cảnh giác bằng niềm tin giữa đôi bên.
Tiêu chuẩn hoá công việc:
Tiêu chuẩn hoá công việc cách thức phân chia công việc thành những bộ phận
công đoạn chính định mức lao động hợp lý, tạo cho công nhân điều kiện tăng thêm
thu nhập và đồng thời để hoàn thành công việc một cách tốt nhất; Có nghĩa là phân chia
công việc của mỗi cá nhân thành nhiều thao tác đơn giản, áp dụng phương pháp tốt nhất
một cách khoa học để thực hiện các thao tác đó, qua đó tăng năng suất lao động
Chuyên môn hoá lao động:
"Nhóm các lý thuyết cổ điển về quản trị. "
1/5
NHÓM CÁC LÍ THUYẾT CỔ ĐIỂN - Trang 2
NHÓM CÁC LÍ THUYẾT CỔ ĐIỂN - Người đăng: Linh Chinois
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
NHÓM CÁC LÍ THUYẾT CỔ ĐIỂN 9 10 783