Ktl-icon-tai-lieu

Những khổ giấy và kích cỡ:

Được đăng lên bởi Ducdinhtrong Ducdinh
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1027 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Những khổ giấy và kích cỡ:
-A4: 297x210
-A3: 297x420
-A2:420x594
-A1: 594x841
-A0: 1189x841 or 1682x594

...
Những khổ giấy và kích cỡ:
-A4: 297x210
-A3: 297x420
-A2:420x594
-A1: 594x841
-A0: 1189x841 or 1682x594
Những khổ giấy và kích cỡ: - Người đăng: Ducdinhtrong Ducdinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Những khổ giấy và kích cỡ: 9 10 816