Ktl-icon-tai-lieu

Nội quy công trình

Được đăng lên bởi vtrungchanh
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 76 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*********

NỘI QUI CÔNG TRƯỜNG
Tất cả CBCNV công trường phải chấp hành nghiêm chỉnh các qui định
sau :
1 . Giờ làm việc : - SÁNG từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30
- CHIỀU từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00
2 . Giữ gìn trật tự vệ sinh chung, không được gây ồn ào, cờ bạc uống
rượu trong giờ làm việc và trong phạm vi công trường .
3 . Không được tự ý rời bỏ công tác đã được bố trí sang vị trí khác nếu
không có sự đồng ý của cấp Chỉ Huy công trường .
4 . Không được tự động mang máy móc thiết bị, dụng cụ thi công hoặc
vật tư nguyên liệu ra khỏi công trường nếu không có sự chấp thuận của
Chỉ Huy công trường .
5 . Thường xuyên kiểm tra, bảo đảm dụng cụ, máy móc thi công của
riêng mình cũng như của công trình .
6 . Sử dụng vật tư nguyên liệu đúng qui định. Tiết kiệm tránh rơi rải
lãng phí .
7 . Tuyệt đối không được dẫn người lạ mặt vào công trường nếu không
có sự cho phép của Chỉ Huy công trường .
+ Nếu phát hiện người lạ mặt vào công trường phải báo ngay cho Ban
Chỉ Huy công trường hoặc tổ bảo vệ biết .
8 . Đối với cán bộ công nhân viên ăn ở tại công trường phải chấp hành
nghiêm chỉnh qui định về sinh hoặc ăn ở đã phổ biến .
9 . Phải chấp hành nghiêm chỉnh chính sách pháp luật của Nhà nước và
quy định về an ninh của địa phương nơi cư ngụ .
10. Nội qui này được áp dụng kể từ ngày phổ biến – Cán bộ – Công
nhân viên nào vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm ./.
BAN CHỈ HUY CÔNG TRÌNH

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*********
NỘI QUI CÔNG TRƯỜNG
Tất cả CBCNV công trường phải chấp hành nghiêm chỉnh các qui định
sau :
1 . Giờ làm việc : - SÁNG từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30
- CHIỀU từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00
2 . Giữ gìn trật tự vệ sinh chung, không được gây ồn ào, cờ bạc uống
rượu trong giờ làm việc và trong phạm vi công trường .
3 . Không được tự ý rời bỏ công tác đã được bố trí sang vị trí khác nếu
không có sự đồng ý của cấp Chỉ Huy công trường .
4 . Không được tự động mang máy móc thiết bị, dụng cụ thi công hoặc
vật nguyên liệu ra khỏi công trường nếu không sự chấp thuận của
Chỉ Huy công trường .
5 . Thường xuyên kiểm tra, bảo đảm dụng cụ, y móc thi công của
riêng mình cũng như của công trình .
6 . Sử dụng vật nguyên liệu đúng qui định. Tiết kiệm tránh rơi rải
lãng phí .
7 . Tuyệt đối không được dẫn người lạ mặt vào công trường nếu không
có sự cho phép của Chỉ Huy công trường .
+ Nếu phát hiện người lạ mặt vào công trường phải báo ngay cho Ban
Chỉ Huy công trường hoặc tổ bảo vệ biết .
8 . Đối với cán bộ công nhân viên ăn tại công trường phải chấp hành
nghiêm chỉnh qui định về sinh hoặc ăn ở đã phổ biến .
9 . Phải chấp hành nghiêm chỉnh chính sách pháp luật của Nhà nước
quy định về an ninh của địa phương nơi cư ngụ .
10. Nội qui này được áp dụng kể từ ngày phổ biến Cán bộ Công
nhân viên nào vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm ./.
BAN CHỈ HUY CÔNG TRÌNH
Nội quy công trình - Người đăng: vtrungchanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Nội quy công trình 9 10 729