Ktl-icon-tai-lieu

Nội quy lớp học

Được đăng lên bởi Bùi Trung Hiếu
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 392 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NỘI QUY LỚP HỌC, PHÒNG HỌC, KHU GIẢNG ĐƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 527 /QĐ-CĐSL ngày 28 tháng 9 năm 2009
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La)
Để đảm bảo việc sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, bảo quản, giữ gìn
tốt tài sản chung tại lớp học, phòng học, khu giảng đường, nhà trường quy định:
Điều 1. CBVC, HSSV, Học viên đang công tác và học tập tại nhà trường
có trách nhiệm bảo vệ tài sản, trang thiết bị và giữ gìn vệ sinh sạch đẹp tại các
lớp học, phòng học và khu giảng đưòng.
Điều 2. Khi có hiệu lệnh chuông báo, HSSV, Học viên phải vào lớp học,
không được mất trật tự, trang phục gọn gàng, kín đáo, lịch sự.
Điều 3. Không được tự ý di chuyển bàn, ghế và các tài sản khác ra khỏi
lớp học, phòng học; không được đứng, ngồi trên mặt bàn; không được viết, vẽ
bẩn lên bảng, bàn, ghế, bục giảng, trên tường.
Điều 4. Ban Đại diện lớp phân công người trực nhật hàng ngày trước giờ
lên lớp; giữ gìn vệ sinh chung, không xả rác ra lớp học, phòng học và khu
giảng đường.
Điều 5. Hết giờ học phải tắt các thiết bị điện để đảm bảo an toàn cháy nổ
và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Điều 6. Khi có nhu cầu sử dụng lớp học, phòng học ngoài lịch học tập
phải được sự nhất trí của người được giao quản lý trực tiếp.
Điều 7. Những người không có nhiệm vụ thì không được vào lớp học,
phòng học, khu giảng đường./.

...
NỘI QUY LỚP HỌC, PHÒNG HỌC, KHU GIẢNG ĐƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 527 /QĐ-CĐSL ngày 28 tháng 9 năm 2009
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La)
Để đảm bảo việc sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, bảo quản, giữ gìn
tốt tài sản chung tại lớp học, phòng học, khu giảng đường, nhà trường quy định:
Điều 1. CBVC, HSSV, Học viên đang công tác học tập tại nhà trường
trách nhiệm bảo vệ tài sản, trang thiết bị giữ gìn vệ sinh sạch đẹp tại các
lớp học, phòng học và khu giảng đưòng.
Điều 2. Khi hiệu lệnh chuông báo, HSSV, Học viên phải vào lớp học,
không được mất trật tự, trang phục gọn gàng, kín đáo, lịch sự.
Điều 3. Không được tự ý di chuyển bàn, ghế các tài sản khác ra khỏi
lớp học, phòng học; không được đứng, ngồi trên mặt bàn; không được viết, vẽ
bẩn lên bảng, bàn, ghế, bục giảng, trên tường.
Điều 4. Ban Đại diện lớp phân công người trực nhật hàng ngày trước giờ
n lớp; giữ gìn vệ sinh chung, không xả rác ra lớp học, png học khu
giảng đưng.
Điều 5. Hết giờ học phải tắt các thiết bị điện để đảm bảo an toàn cháy nổ
và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Điều 6. Khi nhu cầu sử dụng lớp học, phòng học ngoài lịch học tập
phải được sự nhất trí của người được giao quản lý trực tiếp.
Điều 7. Những người không nhiệm vụ thì không được vào lớp học,
phòng học, khu giảng đường./.
Nội quy lớp học - Người đăng: Bùi Trung Hiếu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Nội quy lớp học 9 10 221