Ktl-icon-tai-lieu

Ong Nghiem

Được đăng lên bởi dandoba
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 639 lần   |   Lượt tải: 0 lần
18. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Nghiêm, Tổng Giám đốc Tổng
Công ty Tân Cảng Sài Gòn, Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng
Ông là người có tư duy năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, chủ
động đề xuất và quyết định những chủ trương, giải pháp mang tính đột phá,
đưa Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn phát triển nhanh, bền vững, trở thành
doanh nghiệp hàng đầu trong khu vực. Ông đã cùng đồng đội tìm tòi, học
hỏi, bắt tay xây dựng quy trình điều hành sản xuất, phát hành hệ thống
chứng từ luân chuyển, quy hoạch hệ thống quản lý bãi hàng, tạo nhiều hành
lang pháp lý để huấn luyện đào tạo nhân viên, trực tiếp đảm nhận công việc
sản xuất tại hiện trường. Đây là tiền đề để từng bước triển khai xây dựng
Tân Cảng theo định hướng cảng Container chuyên dùng thay thế cảng khai
thác hàng rời từ năm 1992, hướng tới việc xây dựng Tân Cảng ngày càng
chuyên nghiệp, hiện đại
Ông có nhiều để xuất và cùng tập thể Ban Giám đốc chỉ đạo thực hiện
thành công nhiều chủ trương, giải pháp lớn mang tính đột phá, hiện nay
đang là cảng lớn nhất Việt Nam và là một trong 40 cảng hàng đầu thế giới
Là người chỉ huy đứng đầu Quân cảng Sài Gòn, đồng chí đã chỉ huy đơn vị
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng được giao, xây dựng
Quân cảng Sài Gòn là cảng quân sự chính quy, hiện đại. Đồng chí đã đề xuất
chủ trương xây dựng quân cảng Sài Gòn theo hướng “ cách mạng, chính
quy, hiện đại, văn minh, tình nghĩa”. Đã đề xuất thành lập Hải đoàn tự vệ
luân phiên có quân số 400 người; cử các đoàn cán bộ, sĩ quan trẻ đi thực tế
về các đơn vị chiến đấu; đưa thanh niên xung kích tham gia công tác tuyên
truyền biển đảo…Tổ chức diễn tập thường xuyên các phương án phòng
chống cháy nổ, bảo đảm an ninh trật tự với các lực lượng công an, quân đội
và địa phương. Xây dựng nhà huấn luyện thường xuyên các phương án
phòng thủ tại chỗ, sát thực tế kịp thởi xử lý các tình huống A2, khủng bố…
chỉ đạo xây dựng các công trình phòng thủ tại quần đảo Trường Sa, các căn
cứ quân sự Quân chủng Hải quân, cảnh sát biển và công trình tuần tra biên
giới của Bộ Quốc phòng.
Dưới sự lãnh đạo của ông đơn vị có những sự phát triển vượt bậc, đời
sống người lao động được nâng cao, thu nhập bình quân trong 5 năm qua là
trên 15 triệu đồng/người/tháng, riêng năm 2010 đạt đến 18 triệu đồng/người/
tháng. Trong 6 năm gần đây (2005- 2011) tổng sản lượng Tân Cảng Sài gòn
đạt trên 300 triệu tấn; doanh thu đạt 23.000 tỷ đồng lợi nhuận đạt gần 5.000
tỷ đồng; tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ hữu bình quân là 26,55%; Nộp Ngân
sách nhà nước gần 1.700 t...
18. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Nghiêm, Tổng Giám đốc Tổng
Công ty Tân Cảng Sài Gòn, Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng
Ông người duy năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, chủ
động đề xuất quyết định những chủ trương, giải pháp mang tính đột phá,
đưa Tổng ng ty Tân cảng Sài Gòn phát triển nhanh, bền vững, trở thành
doanh nghiệp hàng đầu trong khu vực. Ông đã cùng đồng đội tìm tòi, học
hỏi, bắt tay xây dựng quy trình điều hành sản xuất, phát hành hệ thống
chứng từ luân chuyển, quy hoạch hệ thống quản bãi hàng, tạo nhiều hành
lang pháp để huấn luyện đào tạo nhân viên, trực tiếp đảm nhận công việc
sản xuất tại hiện trường. Đây tiền đề để từng bước triển khai xây dựng
Tân Cảng theo định ớng cảng Container chuyên dùng thay thế cảng khai
thác hàng rời từ năm 1992, ớng tới việc y dựng Tân Cảng ngày càng
chuyên nghiệp, hiện đại
Ông có nhiều để xuấtcùng tập thể Ban Giám đốc chỉ đạo thực hiện
thành công nhiều chủ trương, giải pháp lớn mang tính đột phá, hiện nay
đang là cảng lớn nhất Việt Nam và là một trong 40 cảng hàng đầu thế giới
người chỉ huy đứng đầu Quân cảng i Gòn, đồng chí đã chỉ huy đơn vị
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng được giao, xây dựng
Quân cảng Sài Gòn là cảng quân sự chính quy, hiện đại. Đồng chí đã đề xuất
chủ trương y dựng quân cảng Sài Gòn theo hướng cách mạng, chính
quy, hiện đại, văn minh, tình nghĩa”. Đã đề xuất thành lập Hải đoàn tự vệ
luân phiên quân s400 người; cử các đoàn cán bộ, quan trẻ đi thực tế
về các đơn vị chiến đấu; đưa thanh niên xung kích tham gia công tác tuyên
truyền biển đảo…Tổ chức diễn tập thường xuyên các phương án phòng
chống cháy nổ, bảo đảm an ninh trật tự với các lực lượng công an, quân đội
địa phương. y dựng nhà huấn luyện thường xuyên các phương án
phòng thủ tại chỗ, sát thực tế kịp thởi xửcác tình huống A2, khủng bố…
chỉ đạo y dựng các công tnh phòng thủ tại quần đảo Trường Sa, các căn
cứ quân sQuân chủng Hải quân, cảnh sát biển và công trình tuần tra biên
giới của Bộ Quốc phòng.
Dưới sự lãnh đạo của ông đơn vị những sự phát triển vượt bậc, đời
sống người lao động được nâng cao, thu nhập bình quân trong 5 năm qua
trên 15 triệu đồng/người/tháng, riêng năm 2010 đạt đến 18 triệu đồng/người/
tháng. Trong 6 năm gần đây (2005- 2011) tổng sản lượng Tân Cảng Sài gòn
đạt trên 300 triệu tấn; doanh thu đạt 23.000 tỷ đồng lợi nhuận đạt gần 5.000
tỷ đồng; tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ hữu bình quân 26,55%; Nộp Ngân
sách nhà nước gần 1.700 t đồng, t lệ tặng trưởng nh quân hàng năm t
20 70%/ năm, doanh thu đạt 5.761 tỷ đồng tăng 25,7%, lợi nhuận trên 983
tỷ đồng, thị phần chiếm 83% khu vực phía nam gần 50% sản lượng cả
nước
Ong Nghiem - Trang 2
Ong Nghiem - Người đăng: dandoba
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Ong Nghiem 9 10 710