Ktl-icon-tai-lieu

OpenERP

Được đăng lên bởi thaiha0193
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 426 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP TUẦN 7
ÁP DỤNG QUY TRÌNH PHẦN MỀM OPENERP VÀO NGHIỆP VỤ CHUỖI
CUNG ỨNG CỦA CÔNG TY MÁY TÍNH VĨNH XUÂN
Một dây chuyền cung ứng sản xuất bao gồm tối thiểu ba yếu tố: Nhà cung cấp, bản
thân đơn vị sản xuất và khách hàng. Chúng ta sẽ áp dụng 3 đối tượng này vào trong
nghiệp vụ chuỗi cung ứng của Công ty Máy tính Vĩnh Xuân.

Mua hàng, nguyên vật liệu (Purchase) → Sản xuất
hàng hóa, sản phẩm (Manuafactoring) → Bán
hàng (Sales)
Các phân hệ chính cần cài đặt trong phần mềm OpenERP để thực hiện nghiệp vụ
chuỗi cung ứng:
+ Phân hệ mua hàng (Purchase Management)
+ Phân hệ kho hàng (Warehouse Management)
+ Phân hệ sản xuất (MRP)
+ Phân hệ kế toán (Accounting and Finance)
+ Phương thức thanh toán (eInvoicing & Payments)
+ Phân hệ bán hàng (Sales Management)

Từ quy trình chuỗi cung ứng của Vĩnh Xuân chúng ta sẽ áp dụng 3 phận hệ chính của
OpenERP đó là phân hệ mua hàng, sản xuất và bán hàng cho sản phẩm máy tính
vTiger Vĩnh Xuân
1. Khâu đặt mua nguyên vật liệu và nhập kho
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Nhà cung cấp
Intel
AMD
Kingston
Kingston
Samsung
ASUS
Genus
LG
Sony
Microsoft
IBM

Tên sản phẩm
CPU Core i 3, Core i5 2.2 Ghz
CPU AMD xeon 2.7
RAM 2GB bus 1333
RAM 4GB bus 1333
HDD 750 GB, 1 TB
Mainboard P8H77
Keyboard, Mouse, CASE
Màn hình LCD 17"
Màn hình LCD 19"
OS Windows 7, Windows 8.1
ATX Case

Giá
mua(USD)
250
500
105
200
45
149
15
112
200
219
50

Số lượng
300
300
200
400
300
300
250
180
50
300
450

2. Khâu sản xuất
Chúng ta sẽ sản xuất ra 2 chiếc máy tính thương hiện vTiger Vĩnh Xuân 1 và vTiger
Vĩnh Xuân 2. Với các thiết bị với thông số dưới đây:
vTiger Vĩnh Xuân 1 - Số lượng: 100 chiếc
CPU
RAM Kingston
HDD Samsung
Mainboard
Màn hình
Keyboard
Mouse
Case
OS (Hệ điều hành)

Core i5 2.2 Ghz
4 GB Bus 1333
1 TB
PH877
LG LCD 17"
Genus
Genus
ATX Case IBM
Windows 7
vTiger Vĩnh Xuân 2 - Số lượng : 50 chiếc

CPU
RAM Kingston
HDD Samsung
Mainboard
Màn hình
Keyboard

AMD xeon 2.7
4 GB Bus 1333 (2GBx2)
1 TB
PH877
Sony LCD 19"
Genus

Mouse
Case
OS (Hệ điều hành) miễn phí

Genus
ATX Case IBM
Ubuntu 14.04

3. Bán hàng
Sau khi sản xuất xong 2 chiếc máy tính vTiger Vĩnh Xuân 1 và Vĩnh Xuân 2 chúng ta
sẽ tạo các đầu mối, cơ hội bán hàng, báo giá chào hàng và bán chiếc máy tính Vĩnh
Xuân 1 và Vĩnh Xuân 2 cho các đơn vị sau:
No
Tên đơn vị
1
Đại học Kinh tế
Quốc dân Hà Nội
2

Người liên hệ
Phùng Xuân
Hải

Đại học Công
Nguyễn Đình
Nghệ - ĐHQG HN Việt

Email
haipx@neu.edu.vn

vietnd.mi13@vnu.edu.vn

Chi tiết đơn hàng
35 chiếc vTiger Vĩnh
Xuân 1, 10 chiếc vTiger
Vĩnh Xuân 2
10 c...
BÀI TẬP TUẦN 7
ÁP DỤNG QUY TRÌNH PHẦN MỀM OPENERP VÀO NGHIỆP VỤ CHUỖI
CUNG ỨNG CỦA CÔNG TY MÁY TÍNH VĨNH XUÂN
Một dây chuyền cung ứng sản xuất bao gồm tối thiểu ba yếu tố: Nhà cung cấp, bản
thân đơn vị sản xuất và khách hàng. Chúng ta s áp dụng 3 đối tượng này vào trong
nghiệp vụ chuỗi cung ứng của Công ty Máy tính Vĩnh Xuân.
Mua hàng, nguyên vật liệu (Purchase) → Sản xuất
hàng hóa, sản phẩm (Manuafactoring) → Bán
hàng (Sales)
Các phân hệ chính cần cài đặt trong phần mềm OpenERP để thực hiện nghiệp vụ
chuỗi cung ứng:
+ Phân hệ mua hàng (Purchase Management)
+ Phân hệ kho hàng (Warehouse Management)
+ Phân hệ sản xuất (MRP)
+ Phân hệ kế toán (Accounting and Finance)
+ Phương thức thanh toán (eInvoicing & Payments)
+ Phân hệ bán hàng (Sales Management)
OpenERP - Trang 2
OpenERP - Người đăng: thaiha0193
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
OpenERP 9 10 363