Ktl-icon-tai-lieu

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIN HỌC LỚP 3

Được đăng lên bởi votrithuc2dm
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 295 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIN HỌC LỚP 3
(Áp dụng từ năm học 2015 - 2016)
Cả năm: 35 tuần x 2 tiết/tuần = 70 tiết
Học kỳ I: 18 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiết
Học kỳ II: 17 tuần x 2 tiết/tuần = 34 tiết
Tiết thứ

Bài (Mục)
Học kì I

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Phần I: Làm quen với máy tính
Bài 1: Người bạn mới của em
Bài 1: Người bạn mới của em
Bài 2: Thông tin xung quanh ta
Bài 2: Thông tin xung quanh ta
Bài 3: Bàn phím máy tính
Bài 3: Bàn phím máy tính
Bài 4: Chuột máy tính
Bài 4: Chuột máy tính
Bài kiểm tra số 1
Bài 5: Máy tính trong đời sống

11
12
13
14
15
16
17

Phần II: Chơi cùng máy tính
Bài 1: Trò chơi Blocks
Bài 1: Trò chơi Blocks
Bài 2: Trò chơi Dots
Bài 2: Trò chơi Dots
Bài 3: Trò chơi Sticks
Bài 3: Trò chơi Sticks
Bài kiểm tra số 2

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Chương III: Em tập gõ bàn phím
Bài 1: Tập gõ các phím ở hàng cơ sở
Bài 1: Tập gõ các phím ở hàng cơ sở
Bài 2: Tập gõ các phím ở hàng trên
Bài 2: Tập gõ các phím ở hàng trên
Bài kiểm tra số 3
Bài 3: Tập gõ các phím ở hàng dưới
Bài 3: Tập gõ các phím ở hàng dưới
Bài 4: Tập gõ các phím ở hàng số
Bài 4: Tập gõ các phím ở hàng số
Bài 5: Ôn tập gõ phím
Bài 5: Ôn tập gõ phím
1

Tiết thứ
29
30
31
32
33
34
35
36

Bài (Mục)
Bài kiểm tra số 4
Phần IV: Em tập vẽ
Bài 1: Tập tô màu
Bài 1: Tập tô màu
Bài 2: Tô màu bằng màu nền
Bài kiểm tra số 5
Ôn tập học kì I
Thi học kì I
Sửa bài thi
Học kì II

37
38
39
40
41
42
43

Phần IV: Em tập vẽ
Bài 3: Vẽ đoạn thẳng
Bài 4: Tẩy xoá hình
Bài 4: Tẩy xoá hình
Bài 5: Di chuyển hình
Bài 6: Vẽ đường cong
Bài 7: Sao chép màu từ màu có sẵn
Bài kiểm tra số 6

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Phần V: Em tập soạn thảo
Bài 1: Bước đầu soạn thảo
Bài 1: Bước đầu soạn thảo
Bài 2: Chữ hoa
Bài 2: Chữ hoa
Bài 3: Gõ các chữ ă, â, ê, ơ, ô, ư, đ
Bài 3: Gõ các chữ ă, â, ê, ơ, ô, ư, đ
Bài 3: Gõ các chữ ă, â, ê, ơ, ô, ư, đ
Bài kiểm tra số 7
Bài 4: Dấu huyền, dấu sắc, dấu nặng
Bài 4: Dấu huyền, dấu sắc, dấu nặng
Bài 5: Dấu hỏi, dấu ngã
Bài 5: Dấu hỏi, dấu ngã
Bài kiểm tra số 8
Bài 6: Luyện gõ
Bài 6: Luyện gõ
Bài 7: Ôn tập
Bài 7: Ôn tập
Bài kiểm tra số 9
Phần VI: Học cùng máy tính
2

Tiết thứ
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Bài (Mục)
Bài 1: Học toán với phần mềm cùng học 3
Bài 1: Học toán với phần mềm cùng học 3
Bài 1: Học toán với phần mềm cùng học 3
Bài 2: Học làm công việc gia đình với PM TidyUp
Bài 2: Học làm công việc gia đình với PM TidyUp
Ôn tập học kì II
Ôn tập học kì II
Thi học kì II
Sửa bài thi

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIN HỌC LỚP 4
(Áp dụng từ năm học 2015 - ...
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIN HỌC LỚP 3
(Áp dụng từ năm học 2015 - 2016)
Cả năm: 35 tuần x 2 tiết/tuần = 70 tiết
Học kỳ I: 18 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiết
Học kỳ II: 17 tuần x 2 tiết/tuần = 34 tiết
Tiết thứ Bài (Mục)
Học kì I
Phần I: Làm quen với máy tính
1 Bài 1: Người bạn mới của em
2 Bài 1: Người bạn mới của em
3 Bài 2: Thông tin xung quanh ta
4 Bài 2: Thông tin xung quanh ta
5 Bài 3: Bàn phím máy tính
6 Bài 3: Bàn phím máy tính
7 Bài 4: Chuột máy tính
8 Bài 4: Chuột máy tính
9 Bài kiểm tra số 1
10 Bài 5: Máy tính trong đời sống
Phần II: Chơi cùng máy tính
11 Bài 1: Trò chơi Blocks
12 Bài 1: Trò chơi Blocks
13 Bài 2: Trò chơi Dots
14 Bài 2: Trò chơi Dots
15 Bài 3: Trò chơi Sticks
16 Bài 3: Trò chơi Sticks
17 Bài kiểm tra số 2
Chương III: Em tập gõ bàn phím
18 Bài 1: Tập gõ các phím ở hàng cơ sở
19 Bài 1: Tập gõ các phím ở hàng cơ sở
20 Bài 2: Tập gõ các phím ở hàng trên
21 Bài 2: Tập gõ các phím ở hàng trên
22 Bài kiểm tra số 3
23 Bài 3: Tập gõ các phím ở hàng dưới
24 Bài 3: Tập gõ các phím ở hàng dưới
25 Bài 4: Tập gõ các phím ở hàng số
26 Bài 4: Tập gõ các phím ở hàng số
27 Bài 5: Ôn tập gõ phím
28 Bài 5: Ôn tập gõ phím
1
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIN HỌC LỚP 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIN HỌC LỚP 3 - Người đăng: votrithuc2dm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIN HỌC LỚP 3 9 10 900