Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại NH Đông Á chi nhánh Vĩnh Long

Được đăng lên bởi eternalvow15
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 3722 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại NH Đông Á chi nhánh Vĩnh Long.

Chương1:
GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu
Đất nước chúng ta đang bước vào vận hội mới, nền kinh tế Việt Nam tiếp
tục tăng trưởng cao, từng bước hoà nhập vào nền kinh tế thị trường toàn cầu, cơ
hội rất nhiều và thách thức không ít. Và hơn hết trong lĩnh vực Ngân hàng đã có
nhiều chuyển biến, hoạt động của Ngân hàng không ngừng đổi mới và hoàn thiện
từng bước.
Cũng như các Ngân hàng thương mại khác, Ngân hàng Thương Mại Cổ
Phần Đông Á kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ với chức năng chủ yếu là huy động
vốn để cho vay. Kinh doanh Ngân hàng là một hoạt động chứa đựng nhiều rủi ro,
nhạy cảm, ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động kinh tế. Trong đó tín dụng là một
hoạt động kinh doanh quan trọng, chiếm tỷ trọng lớn trong tài sản có sinh lợi của
Ngân hàng. Các khoản tín dụng của Ngân hàng tài trợ cho nhiều nhóm khách hàng
khác nhau trong nền kinh tế như: các nhà sản xuất, nhà phân phối, nhà xây dựng,
nông dân, người mua nhà ở, thương mại, dịch vụ và cả người tiêu dùng... tất cả
điều phụ thuộc vào các khoản tín dụng của Ngân hàng.
Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á chi nhánh Vĩnh Long được đặt
tại trung tâm thị xã, nơi có điều kiện rất thuận lợi cho ngân hàng tiếp cận với nhiều
nhóm khách hàng khác nhau, đặc biệt là các cơ sở sản xuất kinh doanh, các xí
nghiệp, doanh nghiệp cần bổ sung vốn lưu động cho quá trình sản xuất kinh doanh
được liên tục. Theo ông Nguyễn Hữu Hiệu, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
tỉnh Vĩnh Long, toàn tỉnh có 1.839 doanh nghiệp và trên 49.200 hộ kinh doanh thì
có đến 98% doanh nghiệp của tỉnh có quy mô vừa và nhỏ với quy mô đầu tư bình
quân 6,5 tỷ đồng/doanh nghiệp, 9,5 triệu đồng/hộ kinh doanh. Do đó, nhu cầu tín
dụng ngăn hạn là nhu cầu rất cần thiết và thường xuyên đối với các doanh nghiệp
có quy mô vừa và nhỏ như tại Vĩnh Long hiện nay. Vấn đề ở đây là làm sao để
lĩnh vực nay được Ngân hàng tận dụng triệt để, nhất là thu hút được nhiều khách
hàng đến giao dịch cụ thể như: cho vay sản xuất kinh doanh, cho vay bổ sung vốn
lưu động, kể cả cho vay tiêu dùng, cho vay trả góp một cách nhanh chóng và thuận
tiện nhất.
GVHD: Lưu Tiến Thuận

-1-

SVTH: Khổng Hữu Pha

Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại NH Đông Á chi nhánh Vĩnh Long.
Xuất phát từ những vấn đề trên nên em đã chọn đề tài “Phân tích hoạt
động tín dụng ngắn hạn và một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín
dụng ngắn hạn tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á chi nhánh...
Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại NH Đông Á chi nhánh Vĩnh Long.
Chương1:
GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu
Đất nước chúng ta đang bước vào vận hội mới, nền kinh tế Việt Nam tiếp
tục tăng trưởng cao, từng bước hoà nhập vào nền kinh tế thị trường toàn cầu,
hội rất nhiều thách thức không ít. hơn hết trong lĩnh vực Ngân hàng đã
nhiều chuyển biến, hoạt động của Ngân hàng không ngừng đổi mới hoàn thiện
từng bước.
Cũng như các Ngân hàng thương mại khác, Ngân hàng Thương Mại Cổ
Phần Đông Á kinh doanh trong lĩnh vực tiền t với chức năng chủ yếu là huy động
vốn để cho vay. Kinh doanh Ngân hàng là một hoạt động chứa đựng nhiều rủi ro,
nhạy cảm, ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động kinh tế. Trong đó tín dụng một
hoạt động kinh doanh quan trọng, chiếm tỷ trọng lớn trong tài sản sinh lợi của
Ngân hàng. Các khoản tín dụng của Ngân hàng tài trợ cho nhiều nhóm khách hàng
khác nhau trong nền kinh tế như: các nhà sản xuất, nhà phân phối, nhà xây dựng,
nông dân, người mua nhà ở, thương mại, dịch vụ cả người tiêu dùng... tất c
điều phụ thuộc vào các khoản tín dụng của Ngân hàng.
Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á chi nhánh Vĩnh Long được đặt
tại trung tâm thị xã, nơi có điều kiện rất thuận lợi cho ngân hàng tiếp cận với nhiều
nhóm khách hàng khác nhau, đặc biệt các sở sản xuất kinh doanh, các
nghiệp, doanh nghiệp cần bổ sung vốn lưu động cho quá trình sản xuất kinh doanh
được liên tục. Theo ông Nguyễn Hữu Hiệu, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
tỉnh Vĩnh Long, toàn tỉnh có 1.839 doanh nghiệp và trên 49.200 hộ kinh doanh thì
có đến 98% doanh nghiệp của tỉnh có quy mô vừa và nhỏ với quy mô đầu bình
quân 6,5 tỷ đồng/doanh nghiệp, 9,5 triệu đồng/hộ kinh doanh. Do đó, nhu cầu tín
dụng ngăn hạn nhu cầu rất cần thiết và thường xuyên đối với các doanh nghiệp
quy vừa nhỏ như tại Vĩnh Long hiện nay. Vấn đề đây làm sao để
lĩnh vực nay được Ngân hàng tận dụng triệt để, nhất thu hút được nhiều khách
hàng đến giao dịch cụ thể như: cho vay sản xuất kinh doanh, cho vay bổ sung vốn
lưu động, kể cả cho vay tiêu dùng, cho vay trả góp một cách nhanh chóng và thuận
tiện nhất.
GVHD: Lưu Tiến Thuận SVTH: Khổng Hữu Pha
-1-
Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại NH Đông Á chi nhánh Vĩnh Long - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại NH Đông Á chi nhánh Vĩnh Long - Người đăng: eternalvow15
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại NH Đông Á chi nhánh Vĩnh Long 9 10 471