Ktl-icon-tai-lieu

Phiếu công nghệ

Được đăng lên bởi Hoài Phong
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 204 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐƠN VỊ TT:
_______________________________________________________________________________________

CÔNG TY TNHH THÉP
VINA KYOEI

LỊCH LÀM VIỆC

HỌ TÊN CBHD:

LIÊN HỆ:

HỌ TÊN SVTT:

MSSV:

Thời gian thực tập: từ ngày __ tháng ___ năm 201__ đến ngày __ tháng ___ năm 201__
TUẦN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐƯỢC GIAO

NHẬN XÉT CỦA CBHD

1

2

3

4

5

6

CÁN BỘ HDTT

-1|2-

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐƠN VỊ TT:
Địa chỉ:

Công ty TNHH PHAN VINH SEIMITSU
32, đường Cầu Xây 2,phường Tân Phú,Q. 9,TP.HCM.
Fax
:

______________________________________________________________________

Điện thoại:
Website:

08-221.01554

08-373.60469PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP
(Dùng cho cán bộ hướng dẫn thực tập)
Họ tên CBHD:

VÕ HẢI ĐĂNG

Liên hệ:

Họ tên SVTT:
Chuyên ngành:

0937935787

MSSV:

Công nghệ kĩ thuật cơ khí

Lớp:

121442

Thời gian thực tập: từ ngày 1 tháng 7 năm 2015 đến ngày 31 tháng 7 năm 2015
XẾP LOẠI1

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
A

B

C

D

I. Tinh thần kỷ luật, thái độ
I.1 Thực hiện nội quy của cơ quan
I.2 Chấp hành giờ giấc làm việc
I.3 Thái độ giao tiếp với CB CNV
I.4 Ý thức bảo vệ của công
I.5 Tích cực trong công việc
II. Khả năng chuyên môn, nghiệp vụ
II.1 Đáp ứng yêu cầu công việc
II.2 Tinh thần học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ
II.3 Có đề xuất, sáng kiến, năng động trong công việc
III. Kết quả công tác
III.1 Hoàn thành công việc được giao

Đánh giá: điểm số: _____ điểm chữ: ________________
__________________, ngày ____ tháng ____ năm 2015
CÁN BỘ HƯỚNG DẪN
(Họ tên và chữ ký)

XÁC NHẬN CỦA ĐVTT

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

1

Xếp loại A: Tốt; loại B: Khá; loại C: Trung bình; loại D: Kém.
-2|2-

...
ĐƠN VỊ TT:
_______________________________________________________________________________________
CÔNG TY TNHH THÉP
VINA KYOEI
LỊCH LÀM VIỆC
HỌ TÊN CBHD:
LIÊN HỆ:
HỌ TÊN SVTT:
MSSV:
Thời gian thực tập: từ ngày __ tháng ___ năm 201__ đến ngày __ tháng ___ năm 201__
TUẦN NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐƯỢC GIAO NHẬN XÉT CỦA CBHD
1
2
3
4
5
6
CÁN BỘ HDTT
- 1 | 2 -
Phiếu công nghệ - Trang 2
Phiếu công nghệ - Người đăng: Hoài Phong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Phiếu công nghệ 9 10 962