Ktl-icon-tai-lieu

Phiếu đăng ký bảo hành sản phẩm UPS SANTAK

Được đăng lên bởi phongkamtech
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 239 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHIẾU ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH SẢN PHẨM UPS SANTAK
THÔNG TIN KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG CUỐI CÙNG
Tên tổ chức / Cá nhân (*) :
Địa chỉ (*)

:

Điện thoại (*)

:

Phòng ban sử dụng (*)

:

Người quản lý UPS

:

Di động

:

Fax

:

Email :

THÔNG TIN CỦA SẢN PHẨM
Tên Model sản phẩm (*) :
Số sê ri (ký hiệu S/N) (*) :
Ngày xuất kho (*)

:

Ghi chú: Phiếu được gửi mail về dangkybaohanh@ecotek-canada.vn để đăng ký Bảo hành sản phẩm.
Quý khách hàng cần điền đầy đủ thông tin vào những nội dung có ký hiệu (*)

...
PHIẾU ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH SẢN PHẨM UPS SANTAK
THÔNG TIN KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG CUỐI CÙNG
Tên tổ chức / Cá nhân (*) :
Địa chỉ (*) :
Điện thoại (*) : Fax :
Phòng ban sử dụng (*) :
Người quản lý UPS :
Di động : Email :
THÔNG TIN CỦA SẢN PHẨM
Tên Model sản phẩm (*) :
Số sê ri (ký hiệu S/N) (*) :
Ngày xuất kho (*) :
Ghi chú: Phiếu được gửi mail về dangkybaohanh@ecotek-canada.vn để đăng ký Bảo hành sản phẩm.
Quý khách hàng cần điền đầy đủ thông tin vào những nội dung có ký hiệu (*)
Phiếu đăng ký bảo hành sản phẩm UPS SANTAK - Người đăng: phongkamtech
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Phiếu đăng ký bảo hành sản phẩm UPS SANTAK 9 10 180