Ktl-icon-tai-lieu

Phiếu học tập

Được đăng lên bởi nguyennhungk19
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 255 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Họ và tên: ………………………………………….

Đi ểm t ự đánh giá: ………

Lớp: ………………………………………………..

Đi ểm b ạn đánh giá: ……..

PHIẾU HỌC TẬP
Tên tam giác

Tên 3 đỉnh

ABI

A,B,I

AIC

ABC

Tên 3 góc

Tên 3 cạnh

IAC, ACI, CIA

AB,BC,CA

...
H và tên: …………………………………………. Đi m t đánh giá: ………
L p: ……………………………………………….. Đi m b n đánh giá: ……..
PHI U H C T P
Tên tam giác Tên 3 đ nh Tên 3 góc Tên 3 c nh
ABI A,B,I
AIC IAC, ACI, CIA
ABC AB,BC,CA
Phiếu học tập - Người đăng: nguyennhungk19
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Phiếu học tập 9 10 642