Ktl-icon-tai-lieu

PHIẾU KHAI BÁO CÁC NGUỒN BỨC XẠ

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1965 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu 13/ATBX-CP

PHIẾU KHAI BÁO CÁC NGUỒN BỨC XẠ
I. THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ
Tên tổ chức hoặc cá nhân đề nghị cấp giấy phép:
Địa chỉ:
Điện thoại:

Fax:

Email:

II. PHÂN LOẠI NGUỒN BỨC XẠ
Nguồn phóng xạ kín 1
Nguồn phóng xạ hở 2
Máy phát tia X 3
Máy gia tốc 4
Ghi chú:
1

Tổ chức, cá nhân khai báo nguồn phóng xạ kín ghi tiếp các nội dung khai tại Phần I.

2

Tổ chức, cá nhân khai báo nguồn phóng xạ hở ghi tiếp các nội dung khai tại Phần II

3

Tổ chức, cá nhân khai báo máy phát tia X ghi tiếp các nội dung khai tại Phần III.

4

Tổ chức, cá nhân khai báo máy gia tốc ghi tiếp các nội dung khai tại Phần IV.

PHẦN I. DÀNH CHO NGUỒN PHÓNG XẠ KÍN
(Dùng để khai báo cho từng nguồn phóng xạ)
I. ĐẶC TÍNH CỦA NGUỒN
2.1. Tên đồng vị phóng xạ:
2.2. Phát bức xạ gì: Gamma

Beta

Alpha

Nơtron

2.3. Mã hiệu (Model):
2.4. Số seri:
2.5. Hãng, nước sản xuất:
2.6. Hoạt độ ban đầu (Bq hoặc Ci)

Ngày đo:

2.7. Hoạt độ hiện nay (Bq và Ci):

Ngày đo lại hoặc tính lại:

2.8. Dạng hình học của nguồn:
2.9. Khối lượng uran nghèo dùng để che chắn nguồn (nếu có):
2.10. Mục đích sử dụng:
Xạ trị từ xa

Xạ trị áp sát

Nghiên cứu và giảng dạy

Máy đo trong công nghiệp

Thăm dò địa chất

Chụp ảnh phóng xạ

Chiếu xạ công nghiệp
Các ứng dụng khác (nêu rõ tên):
2.11. Tình trạng sử dụng:
2.12. Khi nhập nguồn có văn bản cam kết trả lại nguồn cho nhà cung cấp không?
Không

Có

II. THIẾT BỊ ĐI KÈM SỬ DỤNG NGUỒN NÓI TRÊN
3.1. Mã hiệu (Model)

3.2. Số seri:

3.3. Hãng, nước sản xuất:

3.4. Năm sản xuất:

3.5. Ngày lắp đặt:
3.6. Thiết bị cố định hay di chuyển: Cố định

Di chuyển

3.7. Nơi đặt:
3.8. Tình trạng sử dụng:

NGƯỜI LẬP PHIẾU
(ký tên và ghi rõ họ tên)

...., ngày.... tháng... năm....
NGƯỜI QUẢN LÝ CƠ SỞ BỨC XẠ
(ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

PHẦN II. DÀNH CHO NGUỒN HỞ
(dùng để khai báo cho từng đồng vị phóng xạ)
I. ĐẶC TÍNH CỦA NGUỒN
2.1 Tên đồng vị phóng xạ:
2.2. Hãng, nước sản xuất:
2.3. Ngày sản xuất:
2.4. Công thức hóa học:
2.5. Trạng thái vật lý:
2.6. Thời gian bán hủy:
2.7. Hoạt độ trung bình sử dụng trong 1 năm (Bq hoặc Ci):
2.8. Hoạt độ cực đại sử dụng trong năm (Bq hoặc Ci):
2.9. Mục đích sử dụng:
Chẩn đoán:

Điều trị:

Nghiên cứu/giảng dạy:
Các ứng dụng khác (ghi rõ tên)
II. THIẾT BỊ ĐI KÈM DÙNG NGUỒN NÓI TRÊN (nếu có)
3.1. Tên thiết bị:

3.2. Mã hiệu (Model):

3.3. Số seri:

3.4. Năm sản xuất:

3.5. Ngày lắp đặt:
3.6. Thiết bị cố định hay di chuyển:
Cố định:
Di chuyển:
3.7. Nơi đặt nguồn:
3.8. Tình trạng sử dụng:

NGƯỜI LẬP PHIẾU
(ký tên và ghi rõ họ tên)

...., ngày.... tháng... n...
Mẫu 13/ATBX-CP
PHIẾU KHAI BÁO CÁC NGUỒN BỨC XẠ
I. THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ
Tên tổ chức hoặc cá nhân đề nghị cấp giấy phép:
Địa chỉ:
Điện thoại: Fax: Email:
II. PHÂN LOẠI NGUỒN BỨC XẠ
Nguồn phóng xạ kín
1
Nguồn phóng xạ hở
2
Máy phát tia X
3
Máy gia tốc
4
Ghi chú:
1
Tổ chức, cá nhân khai báo nguồn phóng xạ kín ghi tiếp các nội dung khai tại Phần I.
2
Tổ chức, cá nhân khai báo nguồn phóng xạ hở ghi tiếp các nội dung khai tại Phần II
3
Tổ chức, cá nhân khai báo máy phát tia X ghi tiếp các nội dung khai tại Phần III.
4
Tổ chức, cá nhân khai báo máy gia tốc ghi tiếp các nội dung khai tại Phần IV.
PHIẾU KHAI BÁO CÁC NGUỒN BỨC XẠ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHIẾU KHAI BÁO CÁC NGUỒN BỨC XẠ - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
PHIẾU KHAI BÁO CÁC NGUỒN BỨC XẠ 9 10 43