Ktl-icon-tai-lieu

Phiếu khảo sát

Được đăng lên bởi An Vinh Du
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 304 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
Địa chỉ: 01, Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (84) 4 3754 7269; Website: 

PHIẾU KHẢO SÁT
( Dành cho cán bộ hướng dẫn thực tập tại các công ty/cơ quan/doanh nghiệp)

Các Anh Chị kính mến!
Nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác tổ chức, quản lý các đợt thực tập và
điều chỉnh quy chế thực tập hiện tại của trường Đại học Ngoại ngữ-ĐHQGHN, các Anh Chi
vui lòng cho biết ý kiến về các nội dung dưới đây.
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các Anh Chị!!
1. Tên đơn vị tiếp nhận thực tập …………………………………………………………
2. Anh/Chị Cô đánh giá như thế nào về các sinh viên thực tập tại công ty/đơn vị. Anh/Chị
đánh giá theo thang điểm từ 1-5 ( 1- Hoàn toàn không đồng ý; 2- Không đồng ý; 3- Trung
lập/Không có ý kiến; 4- Đồng ý; 5- Hoàn toàn đồng ý) bằng cách khoanh tròn điểm tương
ứng.
Stt
I
1
2
II
1
2
3
III
1
2
3
4
IV
1
2
3
4
5
6
7

NỘI DUNG
PHẨM CHẤT
Trung thực
Có tinh thần trách nhiệm
KHẢ NĂNG GIAO TIẾP
Có khả năng nghe hiểu
Có khả năng diễn đạt rõ ràng
Có khả năng truyền đạt thông tin
KỸ NĂNG LÀM VIỆC
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
Có khả năng tư duy và giải quyết vấn đề
Có khả năng lập kế hoạch và tổ chức công việc
Có thái độ cầu thị, ham học hỏi và tìm hiểu
KIẾN THỨC VÀ NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN
Có kiến thức tốt về ngoại ngữ
Có kiến thức về chuyên ngành được đào tạo
Có khả năng sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp thông dụng
Có khả năng sử dụng ngoại ngữ trong công tác chuyên môn
Có khả năng biên dịch ( dịch viết)
Có khả năng phiên dịch ( dịch nói)
Có khả năng khai thác các tài liệu bằng tiếng nước ngoài

ĐÁNH GIÁ
1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5

3. Anh/Chị cho biết tác dụng nổi bật của đợt thực tập đối với sinh viên là
□ Có cơ hội tiếp xúc với môi trường làm việc thực tế
□ Nhận thức đúng đắn về nghề nghiệp
□ Vận dụng kiến thức đã học ở trường
□ Thiết thực rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ
4. Theo Anh/Chị thời gian thực tập 6 tuần là:
□ Quá ngắn
□ Hợp lý

□ Quá dài

1

5. Mức độ hài lòng của Anh/Chị về việc tổ chức thực tập hiện nay của trường ĐHNNĐHQGHN?
□ Hài lòng
□ Bình thường
□ Không hài lòng
6. Mức độ hài lòng của Anh/Chị về cách đánh giá kết quả thực tập nhà trường đang áp dụng?
□ Hài lòng
□ Bình thường
□ Không hài lòng
7. Anh/Chị có đề xuất gì với nhà trường về công tác thực tập nghiệp vụ:
a.Về thời gian thực tập
………………………………………………………………...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
Địa chỉ: 01, Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (84) 4 3754 7269; Website: http://ulis.vnu.edu.vn/
PHIẾU KHẢO SÁT
( Dành cho cán bộ hướng dẫn thực tập tại các công ty/cơ quan/doanh nghiệp)
Các Anh Chị kính mến!
Nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác tổ chức, quản lý các đợt thực tập và
điều chỉnh quy chế thực tập hiện tại của trường Đại học Ngoại ngữ-ĐHQGHN, các Anh Chi
vui lòng cho biết ý kiến về các nội dung dưới đây.
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các Anh Chị!!
1. Tên đơn vị tiếp nhận thực tập …………………………………………………………
2. Anh/Chị Cô đánh giá như thế nào về các sinh viên thực tập tại công ty/đơn vị. Anh/Chị
đánh giá theo thang điểm từ 1-5 ( 1- Hoàn toàn không đồng ý; 2- Không đồng ý; 3- Trung
lập/Không có ý kiến; 4- Đồng ý; 5- Hoàn toàn đồng ý) bằng cách khoanh tròn điểm tương
ứng.
Stt NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
I PHẨM CHẤT
1 Trung thực 1 2 3 4 5
2 Có tinh thần trách nhiệm 1 2 3 4 5
II KHẢ NĂNG GIAO TIẾP
1 Có khả năng nghe hiểu 1 2 3 4 5
2 Có khả năng diễn đạt rõ ràng 1 2 3 4 5
3 Có khả năng truyền đạt thông tin 1 2 3 4 5
III KỸ NĂNG LÀM VIỆC
1 Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm 1 2 3 4 5
2 Có khả năng tư duy và giải quyết vấn đề 1 2 3 4 5
3 Có khả năng lập kế hoạch và tổ chức công việc 1 2 3 4 5
4 Có thái độ cầu thị, ham học hỏi và tìm hiểu 1 2 3 4 5
IV KIẾN THỨC VÀ NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN
1 Có kiến thức tốt về ngoại ngữ 1 2 3 4 5
2 Có kiến thức về chuyên ngành được đào tạo 1 2 3 4 5
3 Có khả năng sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp thông dụng 1 2 3 4 5
4 Có khả năng sử dụng ngoại ngữ trong công tác chuyên môn 1 2 3 4 5
5 Có khả năng biên dịch ( dịch viết) 1 2 3 4 5
6 Có khả năng phiên dịch ( dịch nói) 1 2 3 4 5
7 Có khả năng khai thác các tài liệu bằng tiếng nước ngoài 1 2 3 4 5
3. Anh/Chị cho biết tác dụng nổi bật của đợt thực tập đối với sinh viên là
□ Có cơ hội tiếp xúc với môi trường làm việc thực tế
□ Nhận thức đúng đắn về nghề nghiệp
□ Vận dụng kiến thức đã học ở trường
□ Thiết thực rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ
4. Theo Anh/Chị thời gian thực tập 6 tuần là:
□ Quá ngắn □ Hợp lý □ Quá dài
1
Phiếu khảo sát - Trang 2
Phiếu khảo sát - Người đăng: An Vinh Du
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Phiếu khảo sát 9 10 238