Ktl-icon-tai-lieu

Phiếu khảo sát thực trạng giảng dạy Phương pháp nghiên cứu khoa học

Được đăng lên bởi taquangduan
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1182 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Chương trình cao học
Ứng dụng Công nghệ Thông tin và Truyền thông
trong Giảng dạy và Đào tạo (Master UTICEF)
ĐẠI HỌC STRASBOURG (PHÁP)
Đề tài tốt nghiệp: Giáo trình điện tử

“Phương pháp nghiên cứu khoa học”
Người thực hiện: Nguyễn Tấn Đại

Người hướng dẫn: El-Khansa MKADA-ZGHIDI

PHIẾU KHẢO SÁT NHU CẦU
Giới thiệu
Trong khuôn khổ chương trình cao học "Ứng dụng Công nghệ thông tin và Truyền
thông trong Giảng dạy và Đào tạo" (Master UTICEF) của trường Đại học Strasbourg
(Pháp), chúng tôi thực hiện đề tài xây dựng một giáo trình điện tử. Chủ đề chúng tôi
lựa chọn là phương pháp nghiên cứu khoa học, đề cập các nội dung tổng quát như:
nguyên tắc chung trong triển khai nghiên cứu khoa học, tìm kiếm tài liệu tham khảo,
khai thác và sử dụng tài liệu, quy tắc soạn thảo và trình bày luận văn và bài báo
cáo,... Đối tượng chính của giáo trình này là học viên cao học thuộc các chuyên ngành
khoa học tự nhiên (toán học, vật lí, hoá học, sinh học) và kĩ thuật (xây dựng, điện –
điện tử). Ngoài ra, tất cả các đối tượng khác vẫn có thể sử dụng giáo trình này nếu
thấy phù hợp và bổ ích.
Thông qua bảng câu hỏi dưới đây, chúng tôi mong muốn tìm hiểu hiện trạng tổ chức
giảng dạy “Phương pháp nghiên cứu khoa học” trong các chương trình đào tạo sau
đại học ở các trường đại học Việt Nam, đặc biệt trong các chuyên ngành kĩ thuật và
khoa học tự nhiên. Xin bạn vui lòng dành cho chúng tôi khoảng 30 phút quý báu để
đọc và trả lời bảng câu hỏi này. Chúng tôi cam kết giữ bí mật kết quả trả lời của riêng
bạn cũng như danh tánh của tất cả những người tham gia cuộc điều tra này. Kết quả
tổng hợp sẽ được gửi cho bạn nếu bạn có nhu cầu.

Cách trả lời
Với mỗi câu hỏi, bạn lựa chọn phương án trả lời nào phù hợp với ý kiến của mình và
đánh dấu chọn vào ô bên trái phương án đó.

•

Trên máy tính, bạn nhấp đúp chuột vào ô này và chọn Checked trong phần
Default value.

Với các phương án trả lời mở, bạn viết câu trả lời vào dòng gạch chấm bên cạnh.

•

Trên máy tính, bạn đặt con trỏ vào đầu dãy gạch chấm, không cần xoá
chúng, chỉ cần gõ nội dung câu trả lời vào (bộ gõ tiếng Việt phải hoạt động ở
chế độ bảng mã Unicode), dòng gạch chấm sẽ tự động thu ngắn lại.

Lưu ý: một số câu hỏi có thể có nhiều phương án lựa chọn, do đó bạn có thể chọn
nhiều phương án trả lời cho cùng một câu hỏi, chỉ cần chúng không mâu thuẫn với
nhau.
Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của bạn. Phiếu trả lời xin gửi về:
Nguyễn Tấn Đại
Trung tâm hỗ trợ Công nghệ Thông tin và Giáo dục (CNF)
Phòng 205 Nhà A4, Đại học Bách khoa
268 Lý...
Chương trình cao học
Chương trình cao học
Ứng dụng Công nghệ Thông tin và Truyền thông
Ứng dụng Công nghệ Thông tin và Truyền thông
trong Giảng dạy và Đào tạo (Master UTICEF)
trong Giảng dạy và Đào tạo (Master UTICEF)
ĐẠI HỌC STRASBOURG (PHÁP)
Đề tài tốt nghiệp: Giáo trình điện tử
“Phương pháp nghiên cứu khoa học
Người thực hiện: Nguyễn Tấn Đại Người hướng dẫn: El-Khansa MKADA-ZGHIDI
PHIẾU KHẢO SÁT NHU CẦU
Giới thiệu
Trong khuôn khổ chương trình cao học "Ứng dụng Công nghệ thông tin Truyền
thông trong Giảng dạy Đào tạo" (Master UTICEF) của trường Đại học Strasbourg
(Pháp), chúng tôi thực hiện đề tài xây dựng một giáo trình điện tử. Chủ đề chúng tôi
lựa chọn là phương pháp nghiên cứu khoa học, đề cập các nội dung tổng quát như:
nguyên tắc chung trong triển khai nghiên cứu khoa học, tìm kiếm tài liệu tham khảo,
khai thác sử dụng tài liệu, quy tắc soạn thảo và trình bày luận văn bài báo
cáo,... Đối tượng chính của giáo trình này học viên cao học thuộc các chuyên ngành
khoa học tự nhiên (toán học, vật lí, h học, sinh học) thuật (xây dựng, điện
điện tử). Ngoài ra, tất cả các đối tượng khác vẫn thể sử dụng giáo trình này nếu
thấy phù hợp và bổ ích.
Thông qua bảng câu hỏi dưới đây, chúng tôi mong muốn tìm hiểu hiện trạng tổ chức
giảng dạy “Phương pháp nghiên cứu khoa học” trong các chương trình đào tạo sau
đại học các trường đại học Việt Nam, đặc biệt trong các chuyên ngành thuật
khoa học tự nhiên. Xin bạn vui lòng dành cho chúng tôi khoảng 30 phút quý báu để
đọc và trả lời bảng câu hỏi này. Chúng tôi cam kết giữ bí mật kết quả trả lời của riêng
bạn cũng như danh tánh của tất cả những người tham gia cuộc điều tra này. Kết quả
tổng hợp sẽ được gửi cho bạn nếu bạn có nhu cầu.
Cách trả lời
Với mỗi câu hỏi, bạn lựa chọn phương án trả lời nào phù hợp với ý kiến của mình
đánh dấu chọn vào ô bên trái phương án đó.
Trên máy tính, bạn nhấp đúp chuột vào ô này chọn Checked trong phần
Default value.
Với các phương án trả lời mở, bạn viết câu trả lời vào dòng gạch chấm bên cạnh.
Trên y tính, bạn đặt con trỏ vào đầu dãy gạch chấm, không cần x
chúng, chỉ cần nội dung câu trả lời vào (bộ tiếng Việt phải hoạt động
chế độ bảng mã Unicode), dòng gạch chấm sẽ tự động thu ngắn lại.
Lưu ý: một s câu hỏi thể nhiều phương án lựa chọn, do đó bạn thể chọn
nhiều phương án trả lời cho cùng một câu hỏi, chỉ cần chúng không mâu thuẫn với
nhau.
Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của bạn. Phiếu trả lời xin gửi về:
Nguyễn Tấn Đại
Trung tâm hỗ trợ Công nghệ Thông tin và Giáo dục (CNF)
Phòng 205 Nhà A4, Đại học Bách khoa
268 Lý Thường Kiệt, Q.10, TP.HCM
Thư điện tử : nguyen.tan.dai@auf.org, tandaivietnam@yahoo.com
Phiếu này có thể tải về tại : http://vietiste.objectis.net
Phiếu khảo sát thực trạng giảng dạy Phương pháp nghiên cứu khoa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phiếu khảo sát thực trạng giảng dạy Phương pháp nghiên cứu khoa học - Người đăng: taquangduan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Phiếu khảo sát thực trạng giảng dạy Phương pháp nghiên cứu khoa học 9 10 858