Ktl-icon-tai-lieu

phiếu khảo sát

Được đăng lên bởi truongdiemthuy1507
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 699 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHIẾU
KHẢO SÁT

TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC
VÀ THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM
-------------------------------------

THÔNG TIN NHU CẦU VIỆC LÀM
A. THÔNG TIN CÁ NHÂN:
1. Họ và tên: …………………………Số ĐT:………………Email:…………………...
2. Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………… Nam
 Nữ
3. Nơi sinh:………………………………………………………………………………
4. Địa chỉ cư trú: …..............................Đường :…………………………………………
Phường/xã :………………………..Quận/huyện :……………TP/Tỉnh :……….........
5. Trình độ văn hóa:……………………………………………………………………...
6. Trình độ chuyên môn:
 Sơ cấp
 CNKT
 Trung cấp
 Cao đẳng
 Đại học
 Trên đại học
7. Trình độ ngoại ngữ:…………………………………………………………………...
8. Trình độ tin học:……………………………………………………………………....
9. Nghề nghiệp chuyên môn được đào tạo:………………………………………….......
10. Tình trạng việc làm:
 Đang đi học
 Đang làm việc
 Chưa có việc làm
11. Nghề chuyên môn đã làm việc hoặc đang làm việc:…………………………….........
12. Kỹ năng mềm:
 Trả lời phỏng vấn khi xin việc
 Thuyết trình, giao tiếp
 Làm việc theo nhóm & Quản lý thời gian
 Hội nhập môi trường, công việc mới
 Làm việc độc lập, chịu áp lực cao
 Kỹ năng lãnh đạo.
Khác:………………………………………………………………………………….
B. KHẢO SÁT NHU CẦU:
13. Nếu Anh (chị) đang đi làm. Anh (chị) có nhu cầu:
 Không thay đổi nơi làm việc
 Thay đổi nơi làm việc
 Làm thêm công việc
 Việc làm mới
Khác:…………………………………………………………………………………..
14. Lý do Anh (chị) thay đổi công việc hoặc muốn làm thêm công việc:
 Việc làm hiện nay không thích hợp
 Thời gian làm việc còn trống
 Thu nhập hiện nay thấp
 Thích thay đổi, thử thách.
Khác:…………………………………………………………………………………..
15. Công việc Anh (chị) cần hỗ trợ là gì (Vui lòng ghi cụ thể):
…………………………………………………………………………………………
16. Nguyện vọng làm việc trong doanh nghiệp:
 Nhà nước
 Tư nhân
 Có vốn nước ngoài
 Xuất khẩu lao động
 100% vốn nước ngoài.
17. Thời gian làm việc:
 Bán thời gian
 Toàn thời gian
18. Với khả năng của mình Anh (chị) mong muốn có công việc với thu nhập là:
 1 – 2 triệu
 2 – 3 triệu
 3 – 4 triệu
 Trên 5 triệu
19. Địa điểm làm việc Anh (chị) mong muốn:
 TP.HCM
 Các tỉnh khác
 Làm việc ở nước ngoài
20. Anh (chị) có mong muốn sự giúp đỡ của Trung tâm chúng tôi
 Về việc làm
 Về học nghề
 Về tư vấn
 Đào tạo kỹ nâng mềm
Nếu cần sự giúp đỡ của chúng tôi. Anh (chị) có thể liên lạc qua điện thoại hoặc đến Phòng Quan hệ
cung ứng lao động – việc làm. Địa chỉ : số 250 Nguyễn Thái Sơn, Phường 4, Q. Gò Vấp.
Website: 

Ngày….tháng…. năm…...
TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC
VÀ THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM
-------------------------------------
THÔNG TIN NHU CẦU VIỆC LÀM
A. THÔNG TIN CÁ NHÂN:
1. Họ và tên: …………………………Số ĐT:………………Email:…………………...
2. Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………… Nam Nữ
3. Nơi sinh:………………………………………………………………………………
4. Địa chỉ cư trú: …..............................Đường :…………………………………………
Phường/xã :………………………..Quận/huyện :……………TP/Tỉnh :……….........
5. Trình độ văn hóa:……………………………………………………………………...
6. Trình độ chuyên môn:
Sơ cấp CNKT Trung cấp
Cao đẳng Đại học Trên đại học
7. Trình độ ngoại ngữ:…………………………………………………………………...
8. Trình độ tin học:……………………………………………………………………....
9. Nghề nghiệp chuyên môn được đào tạo:………………………………………….......
10. Tình trạng việc làm:
Đang đi học Đang làm việc Chưa có việc làm
11. Nghề chuyên môn đã làm việc hoặc đang làm việc:…………………………….........
12. Kỹ năng mềm:
Trả lời phỏng vấn khi xin việc Thuyết trình, giao tiếp
Làm việc theo nhóm & Quản lý thời gian Hội nhập môi trường, công việc mới
Làm việc độc lập, chịu áp lực cao Kỹ năng lãnh đạo.
Khác:………………………………………………………………………………….
B. KHẢO SÁT NHU CẦU:
13. Nếu Anh (chị) đang đi làm. Anh (chị) có nhu cầu:
Không thay đổi nơi làm việc Thay đổi nơi làm việc
Làm thêm công việc Việc làm mới
Khác:…………………………………………………………………………………..
14. Lý do Anh (chị) thay đổi công việc hoặc muốn làm thêm công việc:
Việc làm hiện nay không thích hợp Thời gian làm việc còn trống
Thu nhập hiện nay thấp Thích thay đổi, thử thách.
Khác:…………………………………………………………………………………..
15. Công việc Anh (chị) cần hỗ trợ là gì (Vui lòng ghi cụ thể):
………………………………………………………………………………………
16. Nguyện vọng làm việc trong doanh nghiệp:
Nhà nước Tư nhân
Có vốn nước ngoài Xuất khẩu lao động
100% vốn nước ngoài.
17. Thời gian làm việc:
Bán thời gian Toàn thời gian
18. Với khả năng của mình Anh (chị) mong muốn có công việc với thu nhập là:
1 – 2 triệu 2 – 3 triệu 3 – 4 triệu Trên 5 triệu
19. Địa điểm làm việc Anh (chị) mong muốn:
TP.HCM Các tỉnh khác Làm việc ở nước ngoài
20. Anh (chị) có mong muốn sự giúp đỡ của Trung tâm chúng tôi
Về việc làm Về học nghề Về tư vấn Đào tạo kỹ nâng mềm
Nếu cần sự giúp đỡ của chúng tôi. Anh (chị) có thể liên lạc qua điện thoại hoặc đến Phòng Quan hệ
cung ứng lao động – việc làm. Địa chỉ : số 250 Nguyễn Thái Sơn, Phường 4, Q. Gò Vấp.
Website: www.dubaonhanluchcmc.gov.vn
PHIẾU
KHẢO SÁT
phiếu khảo sát - Trang 2
phiếu khảo sát - Người đăng: truongdiemthuy1507
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
phiếu khảo sát 9 10 224