Ktl-icon-tai-lieu

PHIẾU THẨM ĐỊNH SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Được đăng lên bởi minhtri-tt
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 642 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD&ĐT CHỢ MỚI
TRƯỜNG THCS KIẾN THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Kiến Thành, ngày

tháng

năm 2014

PHIẾU THẨM ĐỊNH SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
NĂM HỌC 2014 – 2015
1. Họ và tên tác giả SKKN: Lê Minh Trí
2. Ngày sinh: 08/07/1981
3. Trình độ chuyên môn: TN CĐSP Toán – Tin
4. Ngày vào ngành: 01/09/2002
5. Ngày bắt đầu công tác tại đơn vị: 31/08/2012
6. Tổ công tác: Toán – Tin
7. Nhiệm vụ được phân công năm học 2014 – 2015: Dạy tin học lớp 8A1, 8A2
8. Thời điểm bắt đầu được phân công nhiệm vụ hiện nay tại đơn vị: 18/08/2014
9. Hồ sơ làm căn cứ để xác minh thời điểm phân công nhiệm vụ hiện nay: Bảng phân công
giảng dạy năm học 2014 – 2015
10. Thời điểm bắt đầu thực hiện các biện pháp của SKKN, theo dõi kết quả, sưu tầm số liệu của
SKKN: Đầu HKII năm học 2013 – 2014
11. Hồ sơ làm căn cứ của các số liệu SKKN: Sổ gọi tên ghi điểm 8A4, 8A5 năm học 2013 –
2014 và 8A1, 8A2 năm học 2014 – 2015. Các số liệu sử dụng trong SKKN đúng với hồ sơ
căn cứ.
12. Ngày đăng ký đề tài SKKN: 9/2014
13. Nội dung SKKN đúng với đề tài đã đăng ký
Người viết

HIỆU TRƯỞNG

...
PHÒNG GD&ĐT CHỢ MỚI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS KIẾN THÀNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Kiến Thành, ngày tháng năm 2014
PHIẾU THẨM ĐỊNH SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
NĂM HỌC 2014 – 2015
1. Họ và tên tác giả SKKN: Lê Minh Trí
2. Ngày sinh: 08/07/1981
3. Trình độ chuyên môn: TN CĐSP Toán – Tin
4. Ngày vào ngành: 01/09/2002
5. Ngày bắt đầu công tác tại đơn vị: 31/08/2012
6. Tổ công tác: Toán – Tin
7. Nhiệm vụ được phân công năm học 2014 – 2015: Dạy tin học lớp 8A1, 8A2
8. Thời điểm bắt đầu được phân công nhiệm vụ hiện nay tại đơn vị: 18/08/2014
9. Hồ sơ làm căn cứ để xác minh thời điểm phân công nhiệm vụ hiện nay: Bảng phân công
giảng dạy năm học 2014 – 2015
10. Thời điểm bắt đầu thực hiện các biện pháp của SKKN, theo dõi kết quả, sưu tầm số liệu của
SKKN: Đầu HKII năm học 2013 – 2014
11. Hồ sơ làm căn cứ của các số liệu SKKN: Sổ gọi tên ghi điểm 8A4, 8A5 năm học 2013 –
2014 và 8A1, 8A2 năm học 2014 – 2015. Các số liệu sử dụng trong SKKN đúng với hồ sơ
căn cứ.
12. Ngày đăng ký đề tài SKKN: 9/2014
13. Nội dung SKKN đúng với đề tài đã đăng ký
Người viết HIỆU TRƯỞNG
PHIẾU THẨM ĐỊNH SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM - Người đăng: minhtri-tt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
PHIẾU THẨM ĐỊNH SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 9 10 475