Ktl-icon-tai-lieu

PHIẾU THEO DÕI QUÁ TRÌNH XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 512 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHIẾU THEO DÕI QUÁ TRÌNH XỬ LÝ CÔNG VIỆC
Lĩnh vực xử lý: …………..
1. Thông tin chung
Tên tổ chức/ công dân:

Mã số hồ sơ:

Tổng số thời gian quy định:

ngày

Địa chỉ:

Điện thoại:

Tổng thời gian thực tế:

ngày

2. Theo dõi quá trình xử lý
Bước
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Trách nhiệm
thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian
quy định

Thời gian
thực tế

Thời điểm
giao nhận

Ký giao nhận
Người giao
Người nhận

..............................

3. Đánh giá quá trình xử lý thủ tục hành chính (mức độ đáp ứng các yêu cầu pháp luật liên quan hoặc các yêu cầu nội bộ khác)
 Đáp ứng yêu cầu
 Không đáp ứng yêu cầu. Cụ thể:

 Không cần thực hiện hành động khắc phục
 Cần thực hiện hành động khắc phục.
Số:........../.............. Ngày: ........./......../.......
Người đánh giá:

...
PHIẾU THEO DÕI QUÁ TRÌNH XỬ LÝ CÔNG VIỆC
Lĩnh vực xử lý: …………..
1. Thông tin chung
Tên tổ chức/ công dân: Mã số hồ sơ: Tổng số thời gian quy định: ngày
Địa chỉ: Điện thoại: Tổng thời gian thực tế: ngày
2. Theo dõi quá trình xử lý
Bước
Trách nhiệm
thực hiện
Nội dung công việc
Thời gian
quy định
Thời gian
thực tế
Thời điểm
giao nhận
Ký giao nhận
Người giao Người nhận
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11. ..............................
3. Đánh giá quá trình xử lý thủ tục hành chính (mức độ đáp ứng các yêu cầu pháp luật liên quan hoặc các yêu cầu nội bộ khác)
Đáp ứng yêu cầu Không cần thực hiện hành động khắc phục
Không đáp ứng yêu cầu. Cụ thể: Cần thực hiện hành động khắc phục.
Số:........../.............. Ngày: ........./......../.......
Người đánh giá:
PHIẾU THEO DÕI QUÁ TRÌNH XỬ LÝ CÔNG VIỆC - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
PHIẾU THEO DÕI QUÁ TRÌNH XỬ LÝ CÔNG VIỆC 9 10 286