Ktl-icon-tai-lieu

Phiếu thông tin về giáo viên dự thi

Được đăng lên bởi nguyenngocthanh2006
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 599 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Phụ lục II
Phiếu thông tin về giáo viên (hoặc nhóm giáo viên) dự thi
(Kèm theo công văn số 4188/BGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 07 tháng 8 năm 2014 của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

- Sở giáo dục và đào tạo tỉnh/thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
- Phòng giáo dục và đào tạo: Thành Phố Bà Rịa..
- Trường: THCS Dương Văn Mạnh
- Địa chỉ: Ấp Tây - Long Phước
Điện thoại: 0643822567 ;
Email: c2duongvanmanh.baria.bariavungtau@moet.edu.vn.
- Thông tin về giáo viên (hoặc nhóm không quá 03 giáo viên):
1. Họ và tên : Lê Thị Lan Chi
Ngày sinh: 1980

Môn : Sử - GDCD

Điện thoại: 0986795557
2. Họ và tên: Dương Thị Thúy
Ngày sinh: 1982

Môn : Địa - GDCD

Điện thoại: 0948687988.
3. Họ và tên: Trần Thị Thu Thủy
Ngày sinh: 1980

Môn : Địa - GDCD

Điện thoại 0919480702.

1

Phụ lục III
Phiếu mô tả hồ sơ dạy học dự thi của giáo viên
(Kèm theo công văn số 4188/BGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 07 tháng 8 năm 2014 của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

1. Tên hồ sơ dạy học
2. Mục tiêu dạy học
- Cần mô tả kiến thức, kĩ năng, thái độ của những môn học nào, bài học
nào sẽ đạt được trong bài học này.
- Học sinh cần có năng lực vận dụng những kiến thức liên môn nào để
giải quyết các vấn đề bài học đặt ra.
3. Đối tượng dạy học của bài học
Mô tả về đối tượng học sinh: số lượng, lớp, khối lớp và những đặc điểm
cần thiết khác của học sinh đã học theo bài học.
4. Ý nghĩa của bài học
Mô tả ý nghĩa, vai trò của bài học đối với thực tiễn dạy học, thực tiễn đời
sống xã hội.
5. Thiết bị dạy học, học liệu
Mô tả các thiết bị, đồ dùng dạy học, học liệu sử dụng trong dạy học.
Mô tả các ứng dụng công nghệ thông tin trong việc dạy và học của bài
học.
6. Hoạt động dạy học và tiến trình dạy học
Mô tả các hoạt động dạy học (mục tiêu, nội dung, cách tổ chức dạy học,
phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá, hoạt động của học sinh,
hoạt động của giáo viên) theo tiến trình dạy học đã thực hiện với học sinh trong
thực tiễn.
7. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập
Mô tả cách thức, tiêu chí đánh giá kết quả học tập của học sinh.
8. Các sản phẩm của học sinh
Mô tả các sản phẩm của học sinh, minh chứng kết quả học tập của học
sinh qua bài học./.

2

...
Phụ lục II
Phiếu thông tin về giáo viên (hoặc nhóm giáo viên) dự thi
(Kèm theo công văn số 4188/BGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 07 tháng 8 năm 2014 của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
- Sở giáo dục và đào tạo tỉnh/thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
- Phòng giáo dục và đào tạo: Thành Phố Bà Rịa..
- Trường: THCS Dương Văn Mạnh
- Địa chỉ: Ấp Tây - Long Phước
Điện thoại: 0643822567 ;
Email: c2duongvanmanh.baria.bariavungtau@moet.edu.vn.
- Thông tin về giáo viên (hoặc nhóm không quá 03 giáo viên):
1. Họ và tên : Lê Thị Lan Chi
Ngày sinh: 1980 Môn : Sử - GDCD
Điện thoại: 0986795557
2. Họ và tên: Dương Thị Thúy
Ngày sinh: 1982 Môn : Địa - GDCD
Điện thoại: 0948687988.
3. Họ và tên: Trần Thị Thu Thủy
Ngày sinh: 1980 Môn : Địa - GDCD
Điện thoại 0919480702.
1
Phiếu thông tin về giáo viên dự thi - Trang 2
Phiếu thông tin về giáo viên dự thi - Người đăng: nguyenngocthanh2006
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Phiếu thông tin về giáo viên dự thi 9 10 103