Ktl-icon-tai-lieu

PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH: KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH QUẢNG NAM

Được đăng lên bởi luuhanh37
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 940 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XD VÀ TM
MINH PHƯƠNG
-----------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------------Tam Kỳ, ngày 22 tháng 06 năm 2015
PHIẾU SỐ: 02

PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU
CÔNG TRÌNH: KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH QUẢNG NAM
HẠNG MỤC: PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 4 TẦNG
ĐỊA ĐIỂM:
SỐ 101, ĐƯỜNG HUỲNH THÚC KHÁNG, TP TAM KỲ, TỈNH QUẢNG
NAM.
ĐỐI TƯỢNG NGHIỆM THU: Vật liệu đưa vào sử dụng
Sau khi kiểm tra, tập hợp Hồ sơ và kết quả thí nghiệm vật liệu. Đơn vị thi công đã tiến
hành các công việc yêu cầu nghiệm thu dưới đây, bảo đảm phù hợp với các tài liệu và hồ sơ
thiết kế bản vẽ thi công; Các yêu cầu của Quy phạm và tiêu chuẩn hiện hành. Phù hợp với hợp
đồng xây dựng và các tài liệu chỉ dẫn kèm theo hợp đồng xây dựng. Đơn vị thi công đề nghị
Chủ đầu tư cho tổ chức nghiệm thu công việc sau:

STT

Nội dung công việc
Nghiệm thu: Vật liệu đầu vào gồm:
- ống thép đen D100;
- ống thép tráng kẽm D50, D32, D25,
D15;
- Vật tư, phụ kiện kèm theo;

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

Thời gian yêu cầu nghiệm thu

10 giờ 00 phút
Ngày 23 / 6 / 2015

ĐƠN VỊ THI CÔNG

Lưu Xuân Hành

...
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XD VÀ TM
MINH PHƯƠNG
-----------------------
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------
Tam Kỳ, ngày 22 tháng 06 năm 2015
PHIẾU SỐ: 02
PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU
CÔNG TRÌNH: KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH QUẢNG NAM
HẠNG MỤC: PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 4 TẦNG
ĐỊA ĐIỂM: SỐ 101, ĐƯỜNG HUỲNH THÚC KHÁNG, TP TAM KỲ, TỈNH QUẢNG
NAM.
ĐỐI TƯỢNG NGHIỆM THU: Vật liệu đưa vào sử dụng
Sau khi kiểm tra, tập hợp Hồ kết quả thí nghiệm vật liệu. Đơn vị thi công đã tiến
hành các công việc u cầu nghiệm thu dưới đây, bảo đảm phù hợp với các tài liệu hồ
thiết kế bản vẽ thi công;c yêu cầu của Quy phạm tiêu chuẩn hiện hành. Phù hợp với hợp
đồng y dựng các i liệu ch dẫn kèm theo hợp đồng xây dựng. Đơn vị thi công đề nghị
Chủ đầu tư cho tổ chức nghiệm thu công việc sau:
STT Nội dung công việc Thời gian yêu cầu nghiệm thu
Nghiệm thu: Vật liệu đầu vào gồm:
- ống thép đen D100;
- ống thép tráng kẽm D50, D32, D25,
D15;
- Vật tư, phụ kiện kèm theo;
10 giờ 00 phút
Ngày 23 / 6 / 2015
ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ THI CÔNG
Lưu Xuân Hành
PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH: KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH QUẢNG NAM - Người đăng: luuhanh37
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH: KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH QUẢNG NAM 9 10 184