Ktl-icon-tai-lieu

Phương án chữa cháy – cứu hộ năm 2014

Được đăng lên bởi Kim Thoa
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1082 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY VÀ
CHỮA CHÁY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY VÀ
CHỮA CHÁY QUẬN PHÚ NHUẬN
Số: /BB –PCCC -HDKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN
Giám sát tổ chức tự thực tập
Phương án chữa cháy – cứu hộ năm 2014
Hôm nay, vào lúc 8h 30 phút, ngày tháng năm 2104
Đơn vị: TRƯỜNG TIỂU HỌC,THCS & THPT VIỆT MỸ
Địa chỉ: 120 -122 Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận
Chúng tôi gồm:
I.
ĐẠI DIỆN PHÒNG CẢNH SÁT PC & CC QUẬN PHÚ NHUẬN
1. Đ/c: Phạm Minh Đức – Thiếu úy – Cán bộ đội kiểm tra PCCC
2. Đ/c: Cao Huỳnh Thế Anh – Thiếu úy – Cán bộ Đội TH
II.

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ:
1. Ông/Bà: Nguyễn Thế Bảo – Đại diện cơ sở.

Đã tiến hành giám sát việc tổ chức tự thực tập phương án chữa cháy – cứu hộ
tại : TRƯỜNG TIỂU HỌC,THCS & THPT VIỆT MỸ
theo kế hoạch số: …../KH-TT PACC, ngày …. Tháng …..năm 2014
Tình huống thực tập được trích trong phương án chữa cháy – cứu hộ đã được phê
duyệt
III.

TÌNH HUỐNG GIẢ ĐỊNH:
Xảy cháy tại: khu vực phòng học tầng 2
Nguyên nhân: chập điện
Khả năng phát triển của đám cháy: lan rộng ra xung quanh
LỰC LƯỢNG VÀ PHƯƠNG TIỆN THAM GIA CỦA CƠ SỞ:

IV.
1. Lực lượng: Tham gia tự thực tập phương án chữa cháy gồm 10 người.
2. Phương tiện: 5 bình chữa cháy xách tay và các dụng cụ thô sơ khác
3. Tổ chức điều hành và chỉ huy chữa cháy:

- Thông tin liên lạc: có nhiệm vụ điện thoại báo cháy cho lực lượng chữa cháy chuyên

-

-

nghiệp số 114 – 3.8414.834 đến hỗ trợ cứu chữa đồng thời liên lạc với công an phường
02 quận Phú Nhuận theo số điện thoại 38996813 đến hỗ trợ giữ gìn an ninh trật tự, điều
tiết giao thong và hổ trợ bảo vệ tài sản được mang ra từ trong đám cháy, liên lạc với
Bệnh viện Phú Nhuận cử Y, Bác sĩ tới hiện trường cháy sẵn sang cấp cứu người bị
thương, liên hệ điện lực Gia Định theo số điện thoại 38.238.841 thông báo địa điểm xảy
cháy để nhân viên điện lực tới cô lập nguồn tăng áp lực nước của hệ thống trụ nước chữa
cháy TP phục vụ cho lực lượng chuyên nghiệp chữa cháy .
Di chuyển tài sản: có nhiệm vụ phân công người di chuyển tài sản gần khu vực đang cháy
ra khỏi khu vực xảy cháy, khi di chuyển ra bên ngoài phải có biện pháp bảo vệ an toàn
tránh làm hư hỏng, mất mát, ngoài việc di chuyển tài sản từ đám cháy ra nơi an toàn tổ di
dời tài sản còn phải thực hiện nhiệm vụ dọn các chướng ngại vật trên đường, lối, của
thoát hiểm tạo thuận lợi cho thoát hiểm an toàn của nhân viên và khách
Cứu thương: có nhiệm vụ chuẩn bị đầy đủ dụng cụ y tế, bông bang, thuốc vừa hướng dẫn
người thoát nạn, vừa tổ sơ cứu ng...
SỞ CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHỮA CHÁY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
PHÒNG CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY VÀ
CHỮA CHÁY QUẬN PHÚ NHUẬN
Số: /BB –PCCC -HDKT
BIÊN BẢN
Giám sát tổ chức tự thực tập
Phương án chữa cháy – cứu hộ năm 2014
Hôm nay, vào lúc 8h 30 phút, ngày tháng năm 2104
Đơn vị: TRƯỜNG TIỂU HỌC,THCS & THPT VIỆT MỸ
Địa chỉ: 120 -122 Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận
Chúng tôi gồm:
I. ĐẠI DIỆN PHÒNG CẢNH SÁT PC & CC QUẬN PHÚ NHUẬN
1. Đ/c: Phạm Minh Đức – Thiếu úy – Cán bộ đội kiểm tra PCCC
2. Đ/c: Cao Huỳnh Thế Anh – Thiếu úy – Cán bộ Đội TH
II. ĐẠI DIỆN CƠ SỞ:
1. Ông/Bà: Nguyễn Thế Bảo – Đại diện cơ sở.
Đã tiến hành giám sát việc tổ chức tự thực tập phương án chữa cháy cứu hộ
tại : TRƯỜNG TIỂU HỌC,THCS & THPT VIỆT MỸ
theo kế hoạch số: …../KH-TT PACC, ngày …. Tháng …..năm 2014
Tình huống thực tập được trích trong phương án chữa cháy cứu hộ đã được phê
duyệt
III. TÌNH HUỐNG GIẢ ĐỊNH:
Xảy cháy tại: khu vực phòng học tầng 2
Nguyên nhân: chập điện
Khả năng phát triển của đám cháy: lan rộng ra xung quanh
IV. LỰC LƯỢNG VÀ PHƯƠNG TIỆN THAM GIA CỦA CƠ SỞ:
1. Lực lượng: Tham gia tự thực tập phương án chữa cháy gồm 10 người.
2. Phương tiện: 5 bình chữa cháy xách tay và các dụng cụ thô sơ khác
3. Tổ chức điều hành và chỉ huy chữa cháy:
- Thông tin liên lạc: nhiệm vụ điện thoại báo cháy cho lực ợng chữa cháy chuyên
nghiệp số 114 3.8414.834 đến hỗ trợ cứu chữa đồng thời liên lạc với công an phường
02 quận Phú Nhuận theo số điện thoại 38996813 đến hỗ trợ giữ gìn an ninh trật tự, điều
tiết giao thong h trợ bảo vệ tài sản được mang ra từ trong đám cháy, liên lạc với
Bệnh viện Phú Nhuận cử Y, Bác tới hiện trường cháy sẵn sang cấp cứu người bị
thương, liên hệ điện lực Gia Định theo số điện thoại 38.238.841 thông báo địa điểm xảy
cháy để nhân viên điện lực tới lập nguồn tăng áp lực nước của hệ thống trụ nước chữa
cháy TP phục vụ cho lực lượng chuyên nghiệp chữa cháy .
- Di chuyển tài sản: có nhiệm vụ phân công người di chuyển tài sản gần khu vực đang cháy
ra khỏi khu vực xảy cháy, khi di chuyển ra bên ngoài phải biện pháp bảo vệ an toàn
tránh làm hư hỏng, mất mát, ngoài việc di chuyển tài sản từ đám cháy ra nơi an toàn tổ di
dời tài sản còn phải thực hiện nhiệm vụ dọn c chướng ngại vật trên đường, lối, của
thoát hiểm tạo thuận lợi cho thoát hiểm an toàn của nhân viên và khách
- Cứu thương: có nhiệm vụ chuẩn bị đầy đủ dụng cụ y tế, bông bang, thuốc vừa hướng dẫn
người thoát nạn, vừa tổ cứu người bị nạn, phụ giúp Y, Bác của Bệnh viện Phú
Nhuận làm nhiệm vụ cứu thương.
Phương án chữa cháy – cứu hộ năm 2014 - Trang 2
Phương án chữa cháy – cứu hộ năm 2014 - Người đăng: Kim Thoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Phương án chữa cháy – cứu hộ năm 2014 9 10 594