Ktl-icon-tai-lieu

Phương hướng Đại hội Chi Đoàn

Được đăng lên bởi Diệp Thư Tân
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 470 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐOÀN TRƯỜNG THPT CAO BÁ QUÁT

Chi đoàn lớp 10B1
BẢN PHƯƠNG HƯỚNG
NHIỆM KỲ 2014-2015
Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các thầy cô giáo,thưa toàn thể đại hội.
Xây dựng được phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ mới là một yêu cầu rất quan trọng đối với mỗi chi Đoàn.
Chính vì vậy trong không khí vui tươi phấn khởi của buổi Đại hội ngày hôm nay, Chi Đoàn 10B1 tiến hành Đại
hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2014-2015 và đề ra phương hướng hoạt động cho năm học như sau:
I/ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

1.Thuận lợi
Các đoàn viên trong chi đoàn luôn có ý thức tự giác học tập rèn luyện bản thân, có ý thức xây dựng chi đoàn
vững mạnh. Chi đoàn luôn được sự quan tâm của giáo viên chủ nhiệm là cô Tân Thị Diệp Thư cùng với sự đoàn kết
của các đoàn viên trong chi đoàn đã có một môi trường học tập, rèn luyện tốt tạo điều kiện cho môi đoàn viên phát
triển toàn diện.
2.Khó khăn
Bên cạnh những mặt thuận lợi, chi đoàn cũng gặp không ít những khó khăn. Đa số các đoàn viên trong chi đoàn ở
xa, mới quen biết nhau trong năm học này nên ít nhiều cũng ảnh hưởng đến hoạt động tập thể của chi đoàn. Đồng
thời số đoàn viên trong chi đoàn vẫn còn ít.
Qua những thuận lợi và khó khăn nêu trên , chi đoàn 10B1 đã đề ra phương hướng và nhiệm vụ năm học 20142015 với những nội dung sau :
II.NỘI DUNG PHƯƠNG HƯỚNG HOAT ĐỘNG

1. Công tác hoạt động tư tưởng chính trị, tư tưởng đạo đức , tác phong đoàn viên thanh niên.
Công tác giáo dục rèn luyện tư tưởng đạo đức tác phong cho đoàn viên thanh niên trong chi đoàn là yêu cầu cần
thiết đối với mỗi đoàn viên thanh niên trong chi đoàn. Chỉ tiêu cho năm học 2014-2015 như sau :
- Đoàn viên xuất sắc đạt 80%
- Đoàn viên đạo đức tốt đạt 20%
- Không có Đoàn viên đạo đức khá, trung bình
 Biện pháp :
Để đạt được những chỉ tiêu nêu trên Chi đoàn đã đề ra những biện pháp thực hiện như sau :
- Tham gia đầy đủ các buổi học tập chính trị do Đoàn trường tổ chức.
- Đội ngũ cán sự lớp phải luôn luôn gương mẫu, có trách nhiệm theo dõi những đoàn viên có ý thức rèn luyện
chưa tốt, biểu dương những Đoàn viên thanh niên ưu tú, có thành tích tốt.
- Trong Chi đoàn cần nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình nhằm đấu tranh với các biểu hiện thiếu đạo
đức, thiếu lành mạnh.
- Mỗi Đoàn viên thanh niên không ngừng phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng đạo đức để tự hoàn thiện bản thân và
xây dựng Chi đoàn vững mạnh. Mỗi Đoàn viên phải thực hiện tốt và đầy đủ nội quy nhà trường, cụ thể như
sau:
+ Đi học đúng giờ.
+ Không bỏ học ,bỏ giờ.
+ Không vi phạm nội quy Trường, lớp nói chung, không vi phạm...
ĐOÀN TRƯỜNG THPT CAO BÁ QUÁT
Chi đoàn lớp 10B1
BẢN PHƯƠNG HƯỚNG
NHIỆM KỲ 2014-2015
Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các thầy cô giáo,thưa toàn thể đại hội.
Xây dựng được phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ mới là một yêu cầu rất quan trọng đối với mỗi chi Đoàn.
Chính vậy trong không khí vui tươi phấn khởi của buổi Đại hội ngày hôm nay, Chi Đoàn 10B1 tiến hành Đại
hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2014-2015 và đề ra phương hướng hoạt động cho năm học như sau:
I/ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG
1.Thuận lợi
Các đoàn viên trong chi đoàn luôn ý thức tự giác học tập rèn luyện bản thân, ý thức xây dựng chi đoàn
vững mạnh. Chi đoàn luôn được sự quan tâm của giáo viên chủ nhiệm là cô Tân Thị Diệp Thư cùng với sự đoàn kết
của các đoàn viên trong chi đoàn đã có một môi trường học tập, rèn luyện tốt tạo điều kiện cho môi đoàn viên phát
triển toàn diện.
2.Khó khăn
Bên cạnh những mặt thuận lợi, chi đoàn cũng gặp không ít những khó khăn. Đa số các đoàn viên trong chi đoàn ở
xa, mới quen biết nhau trong năm học này nên ít nhiều cũng ảnh hưởng đến hoạt động tập thể của chi đoàn. Đồng
thời số đoàn viên trong chi đoàn vẫn còn ít.
Qua những thuận lợi và khó khăn nêu trên , chi đoàn 10B1 đã đề ra phương hướngnhiệm vụ năm học 2014-
2015 với những nội dung sau :
II.NỘI DUNG PHƯƠNG HƯỚNG HOAT ĐỘNG
1. Công tác hoạt động tư tưởng chính trị, tư tưởng đạo đức , tác phong đoàn viên thanh niên.
Công tác giáo dục rèn luyện tưởng đạo đức tác phong cho đoàn viên thanh niên trong chi đoàn yêu cầu cần
thiết đối với mi đoàn viên thanh niên trong chi đoàn. Chỉ tiêu cho năm học 2014-2015 như sau :
- Đoàn viên xuất sắc đạt 80%
- Đoàn viên đạo đức tốt đạt 20%
- Không có Đoàn viên đạo đức khá, trung bình
Biện pháp :
Để đạt được những chỉ tiêu nêu trên Chi đoàn đã đề ra những biện pháp thực hiện như sau :
- Tham gia đầy đủ các buổi học tập chính trị do Đoàn trường tổ chức.
- Đội ngũ cán sự lớp phải luôn luôn gương mẫu, có trách nhiệm theo dõi những đoàn viên có ý thức rèn luyện
chưa tốt, biểu dương những Đoàn viên thanh niên ưu tú, có thành tích tốt.
- Trong Chi đoàn cần nêu cao tinh thần p bình tự phê bình nhằm đấu tranh với c biểu hiện thiếu đạo
đức, thiếu lành mạnh.
- Mỗi Đoàn viên thanh niên không ngừng phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng đạo đức để tự hoàn thiện bản thân
xây dựng Chi đoàn vững mạnh. Mỗi Đoàn viên phải thực hiện tốt đầy đủ nội quy nhà trường, cụ thể như
sau:
+ Đi hc đúng giờ.
+ Không bỏ học ,bỏ giờ.
+ Không vi phạm nội quy Trường, lớp nói chung, không vi phạm quy chế kiểm tra thi cử.
+ Thực hiện : nói lời hay, làm việc tốt, không gây mất đoàn kết, không mắc tệ nạn hội, luôn chủ động sáng
tạo , tạo không khí lớp học vui tươi, lành mạnh giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
2. Phong trào rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp.
Học tập 1 nhiệm vụ luôn được đặt lên hàng đầu đối với mỗi Đoàn viên thanh niên khi còn ngồi trên ghế n
trường. Với mục đích học tập rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp’’ Chi đoàn đã đề ra chỉ tiêu phấn đấu như sau:
100% không quay cóp, sử dụng tài liệu khi kiểm tra, thi cử.
Học lực loại giỏi đạt 10 % ; Học lực loại khá đạt 55%
Học lực TB đạt 35% ; Không có học lực yếu, kém.
* Biện pháp :
Để đạt được những mục tiêu nêu trên mỗi Đoàn viên thanh niên cần phảiy dựng cho mình một ý thức tự giác
học tập, một phương pháp đúng đắn thì mới hoàn thành tốt nhiệm vụ này.
- Trước hết Chi doàn phải bầu ra lớp phó phụ trách học tập để giúp đỡ các Đoàn viên, Thanh niên trong Chi
đoàn cùng nhau học tập.
- Mỗi đoàn viên phải xây dựng cho mình một phương pháp học tập như:
Phương hướng Đại hội Chi Đoàn - Trang 2
Phương hướng Đại hội Chi Đoàn - Người đăng: Diệp Thư Tân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Phương hướng Đại hội Chi Đoàn 9 10 563