Ktl-icon-tai-lieu

Phường Tân Thiện

Được đăng lên bởi Cường Bùi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 296 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHƯỜNG TÂN THIỆN
Chi bộ khu phố Phước Thiện, phường Tân Thiện tổ
chức Đại hội nhiệm kỳ 2012 – 2014
Ngày 09/6/2012, Chi bộ khu phố Phước Thiện, phường Tân Thiện đã tổ chức Đại hội
nhiệm kỳ 2012 – 2014 nhằm đánh giá vai trò lãnh đạo của Chi bộ trong thời gian qua và
đề ra phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới.

Chi bộ khu phố Phước Thiện chính thức đi vào hoạt động tháng 2/2006, sau
khi chia tách thành 2 khu phố Phước Thiện và Phước Thọ. Hiện nay, Chi bộ
có 16 đảng viên chính thức, 01 đảng viên dự bị trong đó có 01 đồng chí 60
tuổi đảng, 10 đồng chí 40 - 30 tuổi đảng, Chi ủy Chi bộ hiện có 03 đồng chí
(trong đó có 01 đồng chí 40 tuổi đảng). Trình độ chuyên môn có 02 đồng chí
cử nhân, 01 trung cấp, các đồng chí đảng viên trong chi bộ đều có trình độ
chuyên môn từ trung cấp trở lên. Có 05 đồng chí đã từng làm công tác lãnh
đạo cấp thị, tỉnh đã kinh qua nhiều năm công tác trong đảng nên có bề dày
kinh nghiệm công tác. Nhiều năm qua Chi bộ đã lãnh đạo Ban điều hành khu
phố và các đoàn thể hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu và nhiệm vụ Nghị quyết
chi bộ Đảng bộ đã đề ra, Hàng năm Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, 100%
các đoàn thể đạt xuất sắc.
Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ
phường, cán bộ làm công tác ở khu dân cư đều nhiệt tình, tích cực, khu phố
nhiều năm đạt khu dân cư tiên tiến và khu phố văn hóa, các đoàn thể hoạt
động đều, nhiều năm có 100% các đoàn thể đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm
vụ.
Đồng chí Nguyễn Hữu Hà - Bí thư Đảng ủy phường Tân Thiện phát biểu
chỉ đạo Đại hội
Tập thể Chi bộ có tinh thần đoàn kết, tính thống nhất cao, địa bàn khu dân
cư được tiếp giáp 2 tuyến đường Phú Riềng Đỏ và đường Lê Quý Đôn quốc
lộ thuận tiện cho việc đi lại, sinh hoạt tình hình an ninh chính trị, trật tự an
toàn xã hội cũng như đời sống kinh tế của nhân dân tương đối ổn định(toàn
khu phố hiện nay còn 05 hộ nghèo).
Chi bộ triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng bộ các cấp
cũng như hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế x hội của địa phương.
Tại đại hội lần này Chi bộ đã tập trung thảo luận xây dựng phương hướng
nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới với các nội dung, chỉ tiêu cơ bản như: Tiếp

tục nâng cao chất lượng sinh hoạt và vai trò lãnh đạo của chi bộ, đẩy mạnh
cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp mới 3 đảng viên, hàng năm chi Đảng bộ
đạt trong sạch vững mạnh, 100 Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phấn
đấu chỉ đạo khu phố hoàn thành các nhiệm kinh tế - xã hội được gia...
PHƯỜNG TÂN THIỆN
Chi bộ khu phố Phước Thiện, phường Tân Thiện tổ
chức Đại hội nhiệm kỳ 2012 – 2014
Ngày 09/6/2012, Chi bộ khu phố Phước Thiện, phường Tân Thiện đã tổ chức Đại hội
nhiệm kỳ 2012 – 2014 nhằm đánh giá vai trò lãnh đạo của Chi bộ trong thời gian qua và
đề ra phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới.
Chi bộ khu phố Phước Thiện chính thức đi vào hoạt động tháng 2/2006, sau
khi chia tách thành 2 khu phố Phước Thiện và Phước Thọ. Hiện nay, Chi bộ
có 16 đảng viên chính thức, 01 đảng viên dự bị trong đó có 01 đồng chí 60
tuổi đảng, 10 đồng chí 40 - 30 tuổi đảng, Chi ủy Chi bộ hiện có 03 đồng chí
(trong đó có 01 đồng chí 40 tuổi đảng). Trình độ chuyên môn có 02 đồng chí
cử nhân, 01 trung cấp, các đồng chí đảng viên trong chi bộ đều có trình độ
chuyên môn từ trung cấp trở lên. Có 05 đồng chí đã từng làm công tác lãnh
đạo cấp thị, tỉnh đã kinh qua nhiều năm công tác trong đảng nên có bề dày
kinh nghiệm công tác. Nhiều năm qua Chi bộ đã lãnh đạo Ban điều hành khu
phố và các đoàn thể hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu và nhiệm vụ Nghị quyết
chi bộ Đảng bộ đã đề ra, Hàng năm Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, 100%
các đoàn thể đạt xuất sắc.
Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ
phường, cán bộ làm công tác ở khu dân cư đều nhiệt tình, tích cực, khu phố
nhiều năm đạt khu dân cư tiên tiến và khu phố văn hóa, các đoàn thể hoạt
động đều, nhiều năm có 100% các đoàn thể đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm
vụ.
Đồng chí Nguyễn Hữu Hà - Bí thư Đảng ủy phường Tân Thiện phát biểu
chỉ đạo Đại hội
Tập thể Chi bộ có tinh thần đoàn kết, tính thống nhất cao, địa bàn khu dân
cư được tiếp giáp 2 tuyến đường Phú Riềng Đỏ và đường Lê Quý Đôn quốc
lộ thuận tiện cho việc đi lại, sinh hoạt tình hình an ninh chính trị, trật tự an
toàn xã hội cũng như đời sống kinh tế của nhân dân tương đối ổn định(toàn
khu phố hiện nay còn 05 hộ nghèo).
Chi bộ triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng bộ các cấp
cũng như hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế x hội của địa phương.
Tại đại hội lần này Chi bộ đã tập trung thảo luận xây dựng phương hướng
nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới với các nội dung, chỉ tiêu cơ bản như: Tiếp
Phường Tân Thiện - Trang 2
Phường Tân Thiện - Người đăng: Cường Bùi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Phường Tân Thiện 9 10 941