Ktl-icon-tai-lieu

PURCHASE ORDER

Được đăng lên bởi An Long
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 280 lần   |   Lượt tải: 3 lần
The Classic Chairs Co., Ltd
1954-68 New Phetchaburi Rd., Bangkapi, Huay Khwang, Bangkok, 10320 Thailand
Tel : 02-716 6768 Fax : 02-716 6818
PURCHASE ORDER
SUPPLIER : TRUNG DUNG INTERNATIONAL CORPORATION

DATE : AUG 09,2014

LOADING DATE FOR PROJECT : 5 SEP 2014 & 15 SEP 2014

PO NO. OVS14-08-094
SIZE (CM)

NO.

Model No.

TOTAL Q'TY

PHOTO
W

D

H

TO ORDER

PROJECT
ORDER
ETA BKK
24/9/2014

FOR STOCK

1

FRLT017-2ARM

28

8

38

20

6

14

2

LT015-5ARM

44

26

60

20

6

14

3

FRLT073

50

38

12

DRAWING SAMPLE

X

X

SIZE (CM)
NO.

Model No.

4

FRLT014

5

FRLT083

TOTAL Q'TY

PHOTO

RESIN

PROJECT
ORDER
ETA BKK
24/9/2014

FOR STOCK

DRAWING SAMPLE

W

D

H

TO ORDER

38

25

78.8

20

6

14

X

34

34

106.7

5

2

3

X

115

58

57

X

...
The Classic Chairs Co., Ltd
1954-68 New Phetchaburi Rd., Bangkapi, Huay Khwang, Bangkok, 10320 Thailand
Tel : 02-716 6768 Fax : 02-716 6818
SUPPLIER : TRUNG DUNG INTERNATIONAL CORPORATION
DATE : AUG 09,2014
PO NO. OVS14-08-094
TOTAL Q'TY
PROJECT
ORDER
W D H TO ORDER
ETA BKK
24/9/2014
1 FRLT017-2ARM 28 8 38 20 6 14
2 LT015-5ARM 44 26 60 20 6 14 X X
3 FRLT073 50 38 12
DRAWING
SAMPLE
PURCHASE ORDER
FOR STOCK
NO.
Model No.
PHOTO
LOADING DATE FOR PROJECT : 5 SEP 2014 & 15 SEP 2014
PURCHASE ORDER - Trang 2
PURCHASE ORDER - Người đăng: An Long
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
PURCHASE ORDER 9 10 75