Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý dự án

Được đăng lên bởi canhanhkim
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 183 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRÌNH TỰ
THỰC HIỆN
DỰ ÁN ĐẦU
TƯ XDCB

Thông tin đầu vào:
* Kế hoạch đầu tư được duyệt
* Thoả thuận địa điểm Đầu tư
* Thiết kế sơ bộ/TK ý tưởng
* Thông tin Quy hoạch XD
* Hồ sơ pháp lý đất.

Báo cáo DA tiền khả thi
Hồ sơ pháp nhân chủ Đầu tư
Hồ sơ năng lực, BC tài chánh CĐT

UBND quận : xin
chủ trương đầu tư.

Sở Quy hoạch-KT : xin
ý kiến TT QH-KT Phê
duyệt QHXD 1/500.

BC dự án khả thi ( Dự án đầu tư
XDCT) : Báo cáo dự án+TKCS

Sở KHĐT : Đăng
ký đầu tư/ xin giấy
phép đầu tư .

Sở TN-MT : xin
chuyển mục đích
SDĐ, lập HS pháp lý
Đất; đăng ký/BC
BVMT. Sở TC : TH
Nghiã vụ Tài chánh

Chủ ĐT : QĐ đầu tư XDCT

Thiết kế kỹ thuật
Thiết kế bản vẽ thi công.

Đấu thầu-Thi công dự án đầu tư

HOÀN CÔNG DA -BÀN GIAO CTHT

Sở ban nghành có
liên quan : Xin đấu
nối hạ tầng kỹ thuật.

- Dự án Đầu tư XD
- DA phát triển nhà

Sở Xây dựng ( thẩm
định TKCS. Sở CA
thẩm định PCCC).

...
Thông tin đầu vào:
* Kế hoạch đầu tư được duyệt
* Thoả thuận địa điểm Đầu tư
* Thiết kế sơ bộ/TK ý tưởng
* Thông tin Quy hoạch XD
* Hồ sơ pháp lý đất.
Thông tin đầu vào:
* Kế hoạch đầu tư được duyệt
* Thoả thuận địa điểm Đầu tư
* Thiết kế sơ bộ/TK ý tưởng
* Thông tin Quy hoạch XD
* Hồ sơ pháp lý đất.
Báo cáo DA tiền khả thi
Hồ sơ pháp nhân chủ Đầu tư
Hồ sơ năng lực, BC tài chánh CĐT
UBND quận : xin
chủ trương đầu tư.
Sở Quy hoạch-KT : xin
ý kiến TT QH-KT Phê
duyệt QHXD 1/500.
Sở ban nghành có
liên quan : Xin đấu
nối hạ tầng kỹ thuật.
BC dự án khả thi ( Dự án đầu tư
XDCT) : Báo cáo dự án+TKCS
Sở KHĐT : Đăng
ký đầu tư/ xin giấy
phép đầu tư .
Sở TN-MT : xin
chuyển mục đích
SDĐ, lập HS pháp lý
Đất; đăng ký/BC
BVMT. Sở TC : TH
Nghiã vụ Tài chánh
Sở Xây dựng ( thẩm
định TKCS. Sở CA
thẩm định PCCC).
Chủ ĐT : QĐ đầu tư XDCT
Thiết kế kỹ thuật
Thiết kế bản vẽ thi công.
Đấu thầu-Thi công dự án đầu tư
HOÀN CÔNG DA -BÀN GIAO CTHT
TRÌNH T
THỰC HIỆN
DỰ ÁN ĐẦU
TƯ XDCB
- Dự án Đầu tư XD
- DA phát triển nhà
Quản lý dự án - Người đăng: canhanhkim
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Quản lý dự án 9 10 847