Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý nhân sự tiền lương

Được đăng lên bởi r
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 894 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO CHÁNH

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO CHÁNH

Số 3, đường 40, KP8, P. Hiệp Bình Chánh. Q. Thủ Đức, Tp. HCM

Số 3, đường 40, KP8, P. Hiệp Bình Chánh. Q. Thủ Đức, Tp. HCM

DANH SÁCH TĂNG CA HẰNG NGÀY

DANH SÁCH TĂNG CA HẰNG NGÀY

Tổ: ...............................................................

Tổ: ...............................................................

Thời gian: Từ .... Giờ .... Đến .... Giờ .... Ngày .... Tháng ....

Thời gian: Từ .... Giờ .... Đến .... Giờ .... Ngày .... Tháng ....

STT

HỌ VÀ TÊN

GHI CHÚ

STT

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15
TỔNG CỘNG .....................CN
Quản Đốc SX

Thứ .... Ngày .... Tháng .... Năm 201
Trưởng bộ phận

HỌ VÀ TÊN

GHI CHÚ

TỔNG CỘNG .....................CN
Quản Đốc SX

Thứ .... Ngày .... Tháng .... Năm 201
Trưởng bộ phận

DANH SÁCH TĂNG CA T12
NGÀY

TỐN

BÌNH

TÚY

TƯƠNG THIỆN TUYẾN

1.12

18h-20h

2.12

18h-20h
17h18h47

11.12
12.12
14.12
15.12
18.12
19.12

17h17h19h20
18h17 17h-18h
7h3011h 7h30-11h
17h17h17h30
17h30
18H-21H

ÚT

LƯỢM

Thạch THÀNH

ĐẠI THƯƠNG QUÂN CƯỜNG Nguyên

18h-20h

18h-20h
17h18h47

17h-18h

17h18h47

17h18h47

17h-18h

17h-18h

17h19h20
7h30-11h

18H-21H 18H-21H 18H-21H 18H-21H

18H-21H

18H-21H

18h-21h 18h-21h

18h-21h

18h-21h

22h-7h40

7h30-11h

18H-21H 18H-21H 18H-21H

18h-21h 18h-21h 18h-21h

8.12

2

9.12

3

10.12

3.5

11.12

4

12.12

4.5

13.12

3

14.12

4

16.12

2

20.12
24.12

17h1017h46

17h1017h46

19.12

7

26.12

17h17h25

17h17h25

20.12

2.5

28.12

13h0512h52

13h0714h57

21.12

29.12

22h212h28

22h2123h12
19h5420h40

30.12
39h

Chiều
Nghỉ bù ngày 27.
Một
ngày
30(12h)
Còn lại

22h-3h

18H21H

8

18h-3h 22h-3h 18h-21h
18h2710h
18h-10h

TK

18h-21h 18h-21h 18h-21h
17h18h-22h 18h15

Ngày HS 1.5 HS 2
6.12

18h-20h

17h18h47
17h4519h25

Vân

A.Bản(kỹ thuật)

27

34.2h

8.75h

9.25h

Chiều
ngày
6(4h)

2 tiếng
chiều
ngày
25(2h)

4.75

7.25

10h

10h

8h

1.75h

5.75h

8h

1h

5.2h

8.25h

Sáng
ngày 22.
2 tiếng
sáng
ngày
23(6h)

Ngày 29
nghỉ bù
từ 14h17h(3h)

Nghỉ bù
buổi sáng
ngày
23(4h)

Nghỉ bù
buổi sáng
ngày
16(4h0

2

5

1.2

4.25

Ngày (19/12): A.Thiện tăng ca từ 10h-2h. Tính LNS chấn beam Z (500đ/1sp)

6,75h

9.5h

6h

Nghỉ bù
Nghỉ bù
buổi
buổi sáng chiều
ngày
ngày
22(4h) 29(4h)
5.5

2

9.5

22.12

3.5

24.12

3

25.12

4

26.12

5

TK

51

17.5

Ngày (20/12): Lượm tăng ca từ 21h-22h. Tính LNS mài mâm
Ngày 29/12 ; Trang + Hạnh tăng ca từ 22h21-23h12 (0.75h). Ngày 28/12 Tứ + Thạch...
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO CHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO CHÁNH
Số 3, đường 40, KP8, P. Hiệp Bình Chánh. Q. Thủ Đức, Tp. HCM Số 3, đường 40, KP8, P. Hiệp Bình Chánh. Q. Thủ Đức, Tp. HCM
DANH SÁCH TĂNG CA HẰNG NGÀY DANH SÁCH TĂNG CA HẰNG NGÀY
Tổ: ............................................................... Tổ: ...............................................................
Thời gian: Từ .... Giờ .... Đến .... Giờ .... Ngày .... Tháng .... Thời gian: Từ .... Giờ .... Đến .... Giờ .... Ngày .... Tháng ....
STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
TỔNG CỘNG .....................CN TỔNG CỘNG .....................CN
Thứ .... Ngày .... Tháng .... Năm 201 Thứ .... Ngày .... Tháng .... Năm 201
Quản Đốc SX Trưởng bộ phận Quản Đốc SX Trưởng bộ phận
Quản lý nhân sự tiền lương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý nhân sự tiền lương - Người đăng: r
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Quản lý nhân sự tiền lương 9 10 111