Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị bán hàng

Được đăng lên bởi red_pooka
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 2262 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lời mở đầu
Một trong những lĩnh vực quan trọng hơn cả của quản trị lực lượng bán hàng là
kiểm tra, đánh giá nhân viên bán hàng. Như chúng ta đã biết, mục tiêu và nhiệm vụ vủa
một tổ chức muốn thực hiện được phải dựa trên triển khai thực hiện nhiệm vụ của từng
bộ phận nhỏ thậm chí từng cá nhân trong tổ chức đó. Do đó, xét trên bình diện vĩ mô, nhà
lãnh đạo muốn đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu chiến lược của tổ chức thì trước hết
phải đánh giá được thành tích công tác của từng cá nhân trong tổ chức mình. Từ các kết
quả đánh giá này, tổ chức có thể xây dựng cho mình những mục tiêu chiến lược cho kỳ
tiếp sau hay mục tiêu trong tương lai một cách phù hợp nhất.
Trong một tổ chức, con người vốn là một thực thể động, mỗi người vốn có đặc
điểm, tính cách, lối tư duy, suy nghĩ khác biệt, thậm chí khác nhau cả về trình độ, kỹ
năng kỹ xảo… chính vì vậy mỗi người sẽ có cách thực hiện công việc khác nhau, dẫn đến
hiệu quả công việc cũng không giống nhau. Để nhận biết rõ ràng sự khác biệt này, tổ
chức cần phải xây dựng một hệ thống đánh giá thành tích nhân viên sao cho công bằng,
chính xác. Việc kiểm tra, đánh giá nhân viên bán hàng có thể giúp nâng cao hiệu quả
công việc, hiểu được nguyện vọng nghề nghiệp và đánh giá tiềm năng của nhân viên... có
thể đóng góp vào việc cải thiện hiệu suất cho cả hai bên tổ chức và cá nhân người bán
hàng. Với tầm quan trọng như vậy, nhóm chúng tôi xin chọn đề tài: “Kiểm tra, đánh giá
lực lượng bán hàng” để hiểu sâu hơn về công tác này trên cả lý thuyết và thực tế. Đề tài
chắc chắn còn nhiều thiếu xót, rất mong sự góp ý của thầy giáo để đề tài được hoàn thiện
hơn.

Mục lục
Lời mở đầu......................................................................................................................2
Mục lục...........................................................................................................................3
Chương 1: Cơ sở lý luận.................................................................................................4
1. Vai trò của đánh giá............................................................................................4
2. Ý nghĩa của kiểm tra đánh giá............................................................................5
3. Cơ sở đánh giá thực hiện.....................................................................................6

3.1 Ai chỉ đạo việc kiểm tra, đánh giá trong bán hàng.......................................6
3.2 Đánh giá thực hiện ở tổ chức.............................
Lời mở đầu
Một trong những lĩnh vực quan trọng hơn c của quản trị lực lượng n hàng
kiểm tra, đánh giá nhân viên bán hàng. Như chúng ta đã biết, mục tiêu nhiệm vụ vủa
một tổ chức muốn thực hiện được phải dựa trên triển khai thực hiện nhiệm vụ của từng
bộ phận nhỏ thậm chí từng cá nhân trong tổ chức đó. Do đó, xét trên bình diện vĩ mô, nhà
lãnh đạo muốn đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu chiến lược của tổ chức thì trước hết
phải đánh giá được thành tích công tác của từng nhân trong tổ chức mình. Từ các kết
quả đánh giá y, tổ chức thể xây dựng cho mình những mục tiêu chiến lược cho kỳ
tiếp sau hay mục tiêu trong tương lai một cách phù hợp nhất.
Trong một tổ chức, con người vốn một thực thể động, mỗi người vốn đặc
điểm, nh cách, lối tư duy, suy ng khác biệt, thậm c khác nhau cả về trình độ, kỹ
năng kỹ xảo… chính vì vậy mỗi người sẽ có cách thực hiện công việc khác nhau, dẫn đến
hiệu quả công việc cũng không giống nhau. Để nhận biết ràng s khác biệt y, tổ
chức cần phải xây dựng một h thống đánh giá thành tích nhân viên sao cho công bằng,
chính xác. Việc kiểm tra, đánh g nhân viên bán hàng thể giúp nâng cao hiệu quả
công việc, hiểu được nguyện vọng nghề nghiệp và đánh giá tiềm năng của nhân viên...
thể đóng gópo việc cải thiện hiệu suất cho c hai bên tổ chức nhân người bán
hàng. Với tầm quan trọng như vậy, nhóm chúng tôi xin chọn đề tài: Kiểm tra, đánh g
lực lượngn hàng” để hiểu sâu hơn về công tác này trên cả thuyết thực tế. Đề tài
chắc chắn còn nhiều thiếu xót, rất mong sự góp ý của thầy giáo để đề tài được hoàn thiện
hơn.
Quản trị bán hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị bán hàng - Người đăng: red_pooka
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Quản trị bán hàng 9 10 864