Ktl-icon-tai-lieu

QUI CHẾ KỶ LUẬT

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 364 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY ………

QUI CHẾ KỶ LUẬT
Mã tài liệu: NS - 12

LOGO CTY

TÊN CÔNG TY

Bảng theo dõi sửa đổi tài liệu
Ngày sửa đổi

Họ và tên

Vị trí

Nội dung sửa đổi

Lần sửa

Ghi chú

Người biên soạn

Phó ban ISO

Giám đốc

ABC

ABC

ABC

Chữ ký

I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
-

Xác định các biện pháp kỷ luật trong công ty.

2

LOGO CTY

-

TÊN CÔNG TY

Xác định trình tự các bước xử lý kỷ luật CNV trong công ty.

III/ PHẠM VI:
-

Áp dụng cho toàn bộ các đơn vị trong công ty.

II/ ĐỊNH NGHĨA:

-

Không có.

IV/ NỘI DUNG:
1. Các hình thức kỷ luật
Công ty có thể áp dụng các hình thức kỷ luật sau đối với người lao động:
-

Khiển trách bằng lời nói; hoặc bằng văn bản;

-

Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng hoặc chuyển sang làm công việc khác có
mức lương thấp hơn trong thời hạn tối đa 06 tháng hoặc khấu trừ tiền lương hoặc cách chức;

-

Sa thải.

Đối với các hành vi gây thiệt hại cho Công ty từ 500.000 đồng trở lên, gây ảnh hưởng đến uy
tín của Công ty, gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động của Công ty đều bị áp dụng một trong các hình
thức kỷ luật nói trên. Tuy nhiên, việc áp dụng hình thức nào sẽ được căn cứ trên từng trường hợp
cụ thể.
Ngoài các trường hợp trên, người lao động sẽ bị áp dụng các hình thức kỷ luật theo các quy
định sau:
1.1.

Khiển trách bằng lời nói;
KHIỂN TRÁCH BẰNG LỜI NÓI được áp dụng khi người lao động có ít nhất một trong các hành vi

sau:

-

Đi làm trễ hoặc về sớm hơn thời gian quy định của Công ty mà không được sự đồng ý của
người có thẩm quyền;

-

Không nghỉ giải lao đúng thời gian quy định hoặc nghỉ giải lao dài hơn thời gian quy định mà
không được sự đồng ý của người có thẩm quyền;

-

Nghỉ cho mục đích hội họp không theo yêu cầu của công việc hoặc tự ý kéo dài thời gian hội
họp;

-

Ngủ trong giờ làm việc;

-

Rời vị trí làm việc trong giờ làm việc mà không có lý do chính đáng.

-

Không thực hiện công việc theo đúng quy trình của Công ty nhưng không gây ra thiệt hại
trực tiếp về vật chất và không làm ảnh hưởng đến khách hàng;

-

Không giữ sạch sẽ chỗ làm việc của mình;

-

Không giữ gìn hình thức cá nhân trong giờ làm việc, không mặc đồng phục theo đúng quy
định của công ty;

-

Sử dụng, chiếm dụng thời gian của Công ty cho những công việc và mục đích riêng;

3

LOGO CTY

TÊN CÔNG TY

-

Không tắt tất cả các công tắc điện và các máy móc, thiết bị hoạt động bằng điện, máy vi tính,
máy in … trong phạm vi quản lý của mình khi hết giờ làm việc;

-

Không thường xuyên vệ sinh máy móc, thiết bị nơi làm việc ngay sau khi vào làm việc và
trước...
CÔNG TY ………
QUI CHẾ KỶ LUẬT
Mã tài liệu: NS - 12
QUI CHẾ KỶ LUẬT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUI CHẾ KỶ LUẬT - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
QUI CHẾ KỶ LUẬT 9 10 131