Ktl-icon-tai-lieu

Quy chuẩn Việt Nam

Được đăng lên bởi Vicky Lý
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1791 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 5287 – 1994
THỦY SẢN ĐÔNG LẠNH - PHƯƠNG PHÁP THỬ VI SINH VẬT
Frozen sea prrducts - Methods of microbiological examination
Lời nói đầu
TCVN 5287-1994 dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế : ISO 6887-1983;
ISO 2293-1988; ISO 4832-1991; ISO 6888-1983;
TCVN 5287-1994 thay thế TCVN 5287-90;
TCVN 5287-1994 do Ban Kỹ thuật Thủy sản biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất
lượng đề nghị và được Bộ Khoa học. Công nghệ và Môi trường ban hành.
THỦY SẢN ĐÔNG LẠNH - PHƯƠNG PHÁP THỬ VI SINH VẬT
Frozen sea prrducts - Methods of microbiological examination
1. Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu
1.1. Lấy mẫu theo TCVN 2068-1993.
1.2. Chuẩn bị mẫu
1.2.1. Sau khi tiếp nhận mẫu kiểm tra điều kiện bao gói, bảo quản và vận chuyển mẫu, cho mẫu
vào các khay vô trùng và đưa vào buồng vô trùng.
1.2.2. Tiến hành rã đông mẫu trong điều kiện vô trùng, dùng dụng cụ vô trùng để lấy mẫu và
chứa mẫu. Mẫu dùng để kiểm tra vi sinh vật được lấy ít nhất 10 vị trí khác nhau cho mỗi đơn vị
sản phẩm (của mẫu được gửi tới) với khối lượng mẫu khoảng 100g. Tiến hành nghiền mẫu trong
điều kiện vô trùng.
1.2.3. Trộn đều mẫu đã nghiền, cân chính xác tới 0,002g một lượng 25g mẫu đã nghiền, cho vào
bình tam giác vô trùng đã chứa sẵn 225 ml môi trường pha loãng (mục 1 phụ lục), lắc đều. Dung
dịch mẫu này là dạng huyền phù ban đầu ứng với độ pha loãng 1/10.
Từ dạng huyền phù ban đầu, tiến hành pha loãng tới các độ pha loãng 1/100, 1/1000…. tùy
thuộc mức độ nhiễm bẩn dự kiến của mẫu sao cho khi nuôi cấy mỗi đĩa chỉ mọc khoảng 30 – 300
khuẩn lạc.
Phải dùng pipet riêng cho mỗi độ pha loãng. Khi tiến hành pha loãng hoặc nuôi cấy.
2. Phương pháp thử
2.1. Dụng cụ, thiết bị, hóa chất và môi trường
Nơi xác định, các dụng cụ, thiết bị, vật liệu, hóa chất và môi trường phải đảm bảo vô trùng.
- Nồi hấp tiệt trùng có thể duy trì ở 121 ± 1oC.
- Tủ sấy thanh trùng có thể duy trì ở 170 – 175 oC;
- Tủ ấm có thể duy trì nhiệt độ ở 30, 35, 37 và 44 ± 0,5oC
- Cân phân tích;
- Cân kỹ thuật;
- Kính hiển vi, kính lúp;
- Bộ lọc chuẩn

Thiết bị:
- Bộ đếm khuẩn lạc;
- Bếp cách thủy, đèn cồn hoặc đèn ga;
- Bếp khuấy từ;
- Máy đo pH và giấy đo pH;
- Que cấy các loại;
- Pipet các loại;
- Ống nghiệm các cỡ;
- Bình tam giác các cỡ;
- Bình định mức các cỡ;
- Ống đong các cỡ;
- Đĩa petri, 100mm;
- Khay men các cỡ;
- Dao, kéo, panh;
- Cối nghiền mẫu bằng sứ, dụng cụ nghiền mẫu stomaccher;
- Các hóa chất và vật liệu dùng để chuẩn bị môi trường pha loãng và môi trường nuôi cấy vi sinh
vật.
2.2. Xác định tổng số vi khuẩn hiế...
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 5287 – 1994
THỦY SẢN ĐÔNG LẠNH - PHƯƠNG PHÁP THỬ VI SINH VẬT
Frozen sea prrducts - Methods of microbiological examination
Lời nói đầu
TCVN 5287-1994 dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế : ISO 6887-1983;
ISO 2293-1988; ISO 4832-1991; ISO 6888-1983;
TCVN 5287-1994 thay thế TCVN 5287-90;
TCVN 5287-1994 do Ban Kỹ thuật Thủy sản biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất
lượng đề nghị và được Bộ Khoa học. Công nghệ và Môi trường ban hành.
THỦY SẢN ĐÔNG LẠNH - PHƯƠNG PHÁP THỬ VI SINH VẬT
Frozen sea prrducts - Methods of microbiological examination
1. Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu
1.1. Lấy mẫu theo TCVN 2068-1993.
1.2. Chuẩn bị mẫu
1.2.1. Sau khi tiếp nhận mẫu kiểm tra điều kiện bao gói, bảo quản và vận chuyển mẫu, cho mẫu
vào các khay vô trùng và đưa vào buồng vô trùng.
1.2.2. Tiến hành rã đông mẫu trong điều kiện vô trùng, dùng dụng cụ vô trùng để lấy mẫu và
chứa mẫu. Mẫu dùng để kiểm tra vi sinh vật được lấy ít nhất 10 vị trí khác nhau cho mỗi đơn vị
sản phẩm (của mẫu được gửi tới) với khối lượng mẫu khoảng 100g. Tiến hành nghiền mẫu trong
điều kiện vô trùng.
1.2.3. Trộn đều mẫu đã nghiền, cân chính xác tới 0,002g một lượng 25g mẫu đã nghiền, cho vào
bình tam giác vô trùng đã chứa sẵn 225 ml môi trường pha loãng (mục 1 phụ lục), lắc đều. Dung
dịch mẫu này là dạng huyền phù ban đầu ứng với độ pha loãng 1/10.
Từ dạng huyền phù ban đầu, tiến hành pha loãng tới các độ pha loãng 1/100, 1/1000…. tùy
thuộc mức độ nhiễm bẩn dự kiến của mẫu sao cho khi nuôi cấy mỗi đĩa chỉ mọc khoảng 30 – 300
khuẩn lạc.
Phải dùng pipet riêng cho mỗi độ pha loãng. Khi tiến hành pha loãng hoặc nuôi cấy.
2. Phương pháp thử
2.1. Dụng cụ, thiết bị, hóa chất và môi trường
Nơi xác định, các dụng cụ, thiết bị, vật liệu, hóa chất và môi trường phải đảm bảo vô trùng.
- Nồi hấp tiệt trùng có thể duy trì ở 121 ± 1
o
C.
- Tủ sấy thanh trùng có thể duy trì ở 170 – 175
o
C;
- Tủ ấm có thể duy trì nhiệt độ ở 30, 35, 37 và 44 ± 0,5
o
C
- Cân phân tích;
- Cân kỹ thuật;
- Kính hiển vi, kính lúp;
- Bộ lọc chuẩn
Quy chuẩn Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy chuẩn Việt Nam - Người đăng: Vicky Lý
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Quy chuẩn Việt Nam 9 10 492